۸:۱۳ : ساعت ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7


جستجو در طرح ها و پابان نامه ها
( ۱۳۹۷/۰۹/۱۰)

به اطلاع كليه اعضا هيئت علمي ميرساند از تاريخ 17 آذر ماه سالجاري جهت ثبت طرح تحقيقاتي و پايان نامه از نسخه جديد پزوهشيار استفاده نمايند

( ۱۳۹۳/۰۸/۰۶)

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي پايان نامه مي رساند .در قسمت ثبت شماره دانشجويي اقدام به ثبت صحيح شماره دانشجويي خود نمايند در غير اين صورت پايان نامه در معاونت پزوهشي بررسي نخواهد شد

( ۱۳۹۳/۰۲/۱۰)

به اطلاع کليه مجريان محترم مي رساند بدون upload فرم رضايت نامه آگاهانه در قسمت ضمائم در طرحهاي مداخله اي ،طرح يا پايان نامه در در کميته اخلاق مطرح نخواهد گرديد

( ۱۳۹۳/۰۲/۱۰)

از مجريان محترم تقاضا مي گردد نسبت به ثبت كارآزمايي هاي باليني در آدرس: http://www.irct.ir اقدام نمايند.

( ۱۳۹۲/۱۰/۰۷)

به اطلاع كليه مجريان محترم مي رساند در قسمت ارسال ضمايم فايلهاي با نام انگليسي معتبر مي باشد لذا از ارسال فايل با نام فارسي خوداري فرماييد.

( ۱۳۹۲/۰۶/۳۰)

به اطلاع كليه مجريان محترم مي رساند نمونه فرم رضايت نامه آگاهانه جهت تهيه نمونه خون در قسمت اطلاع رساني محيط كاري مجري موجود مي باشد

( ۱۳۹۲/۰۶/۳۰)

به اطلاع مجريان محترم مي رساند فايل تنظيم گزارش پيشرفت كار در قسمت اطلاع رساني موجود مي باشد

( ۱۳۹۱/۱۲/۲۶)

ازكليه دانشجويان متقاضي دفاع از پايان نامه تقاضا مي گردد قبل از ثبت پايان نامه در محيط كاري استاد راهنما اقدام به مطالعه اطلاعات مربوط چگونگي ثبت ودفاع از پايان نامه در منوي اطلاع رساني نمايند

( ۱۳۹۱/۱۲/۱۹)

از مجريان محترم تقاضا مي گردد قبل از ارسال طرح تحقيقاتي ويا پايان نامه در صفحه خاتمه و ارسال حتما از دكمه پيش نمايش جهت اطمينان از كامل بودن طرح استفاده نمايند

( ۱۳۹۱/۱۲/۱۹)

از كليه مجريان محترم تقاضا مي گردد جهت ثبت پايان نامه يا طرح تحقيقاتي از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نمايند

 
 By: Peyvandco.com