۵:۰۲ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7CV مربوط به حميدرضا مهريار

1- مشخصات فردي

 

نام

حميدرضا

عکس

نام خانوادگي

مهريار

تابعيت

ايراني

تاريخ تولد

15/4/1358

محل تولد

اروميه

وضعيت تاهل

متاهل

آدرس محل سکونت

اروميه- بولوار جام جم (جاده بند)- گلشهر 2- 16 متري اول نرسيده به فلکه تخم مرغي- ساختمان جواهر- واحد 7

شماره شناسنامه

2740860757

شماره ملي

2740860757

تلفن محل سکونت

3484472 0441

تلفن همراه

09143419915

پست الکترونيکي

hamidrezamehryar2010@gmail.com

mehryar_h@umsu.ac.ir

 

2- سوابق تحصيلي

 

مقطع تحصيلي

رشته

محل تحصيل

سال شروع

سال فارغ التحصيلي

دكتراي حرفه­اي تخصصي

طب اورژانس

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1386

1389

دكتراي حرفه­اي پزشكي عمومي

فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و كارورزي

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

1377

1382

دكتراي حرفه­اي پزشكي عمومي

علوم پايه

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1375

1377

ديپلم

(راهنمايي و دبيرستان)

علوم تجربي

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان اروميه (سمپاد)

1368

1375

     داراي دانشنامه تخصصي طب اورژانس  و اخذ رتبه نخست دانشنامه شفاهي در سال 1390

 

3)فعاليتهاي آموزشي

نوع فعاليت

زمان انجام

آموزش کارورزان طب اورژانس

از آبان 1390 تا کنون

آموزش کارگاهي احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته پرستاران اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

اسفند 1390

آموزش کارگاهي احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته پزشکان اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

ارديبهشت 1391

آموزش کارگاهي احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته تيم احياي بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

ارديبهشت 1391

طراحي و آموزش کارگاهي مديريت بحران بيمارستاني در بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

خرداد 1391

آموزش کارگاهي احياي قلبي و ريوي پايه و پيشرفته کليه پرسنل پرستاري بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

تير 1391

آموزش كارگاهي ديس ريتمي ها براي پرسنل بخشهاي ويژه

تير 1391

آموزش كارگاهي بيحرکت سازي در بيماران مصدوم براي پرسنل اورژانس 115

آبان 1391

تدريس واحد دانشگاهي داخلي-جراحي، نظري و عملي(3 واحد)، براي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، ترم دوم

نيمسال دوم 92-91

تدريس واحد دانشگاهي کمکهاي اوليه، نظري و عملي(2 واحد)، براي کارشناسي اتاق عمل

نيمسال دوم 92-91

تدريس واحد دانشگاهي داخلي-جراحي، نظري و عملي(3 واحد)، براي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، ترم دوم

نيمسال اول 93-92

تدريس واحد دانشگاهي عرصه تروما براي دانشجويان ترم 4 فوريت هاي پزشکي

نيمسال اول 93-92

تدريس واحد دانشگاهي عملي معاينات باليني و بارداري زايمان 1 براي دانشجويان ترم سوم مامايي

نيمسال اول 93-92

 

4)فعاليتهاي پژوهشي

الف)مقالات چاپ شده

رديف

عنوان

نقش

اسم مجله

سال چاپ

شماره چاپ

شماره صفحه

1

بررسي سهولت تهويه توسط ماسک با جا گذاري گاز تا شده در محل دندان مصنوعي

همكار اصلي طرح

مجله پزشکي اروميه

دوره 22، سال 1390

دو ماهنامه مرداد-شهريور  شماره 3

202-195

2

بررسي رضايت بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) اروميه قبل و بعد از استقرار متخصصين طب اورژانس

مجري طرح

در حال اجرا

در حال اجرا

در حال اجرا

در حال اجرا

3

A 68-year-old man with Angioedema due to Enalapril

همكار اصلي طرح

Life Science Journal

2013

10(11s)

208-210

4

Comparison of three methods in improving Bag Mask Ventilation

همكار اصلي طرح

Internatioal J. of Preventive Medicine

2014

Accepted

Not yet published

Accepted

Not yet published

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

ب)ارائه مقاله در کنگره ها

رديف

عنوان

نقش

اسم کنگره

سال

محل کنگره

نحوه ارائه

1

بررسي سهولت تهويه توسط ماسک با جا گذاري گاز تا شده در محل دندان مصنوعي

همكار اصلي طرح

سيزدهمين کنگره جهاني طب اورژانس

2010

سنگاپور

پوستر

2

بررسي اندکسهاي کمي و کيفي احياي قلبي و ريوي به شيوه ضبط ديجيتال در 18 بيمارستان شهر شيراز

همكار اصلي طرح

کنگره كشوري طب اورژانس

مهر 1390

ايران

پوستر

3

بررسي عسل بعنوان غذا دارو در درمان بيماريها

همكار اصلي طرح

نخستين همايش ملي صنعت و بهداشت غذايي با منشا دامي

ارديبهشت 1391

قم

پوستر

4

بررسي رضايت بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) اروميه قبل و بعد از استقرار متخصصين طب اورژانس

مجري طرح

کنگره كشوري ايمني بيمار

آبان 1391

اروميه

پوستر

5

Assessment of patient satisfaction with emergency department services

مجري طرح

هفتمين كنگره طب اورژانس MEMS

شهريور 1392

مارسي- فرانسه

شفاهي

6

Diagnosis of hemothorax: sonography versus chest x-ray

همكار اصلي طرح

هفتمين كنگره طب اورژانس MEMS

شهريور 1392

مارسي- فرانسه

پوستر

7

سلوليت پره اربيتال به دنبال گازگرفتگي انسان در يك كودك 8 ساله

همكار اصلي طرح

هشتمين كنگره سراسري طب اور‍‍ژانس

آذر 1392

تهران

پوستر

8

گزارش يك مورد دار زدگي در كودك 8 ساله به دنبال تماشاي فيلم تلويزيوني

همكار اصلي طرح

هشتمين كنگره سراسري طب اور‍‍ژانس

آذر 1392

تهران

پوستر

9

Comparison of three methods in improving Bag Mask Ventilation

همكار اصلي طرح

هشتمين كنگره سراسري طب اور‍‍ژانس

آذر 1392

تهران

پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج)ترجمه ها

رديف

عنوان کتاب به انگليسي

عنوان کتاب به فارسي

سال انتشار

نويسندگان

1

1000 Questions to Help You Pass the Emergency Medicine Boards

1000 تست كه به شما در گذراندن امتحان بورد طب اورژانس كمك ميكند

2008

David H. Rosenbaum

2

Clinical Procedures in Emergency Medicine

کتاب رفرانس هاي دانشنامه طب اورژانس-جلد هشتم

2010

Roberts/

Custalow/Thomsen

3

 

 

 

 

 

 

د) تاليفات

رديف

عنوان تاليف

دستگاه، سازمان، انتشارات

سال انتشار

1

چك ليست ترومبوليتيك تراپي در بيماران با انفارکتوس ميوکارد                     

معاونت درمان اروميه

1391

2

گايدلاين آموزشي تشخيص و درمان انواع شوك بصورت پوستر جهت نصب در بخش هاي بستري و ويژه

معاونت درمان اروميه

1391

3

کتاب خط مشي هاي اداره بخش اورژانس بيمارستان امام خميني اروميه

بيمارستان امام خميني اروميه

1391

4

 

 

 

 

 

ه)شرکت در کارگاهها و کنگره ها:

رديف

عنوان 

نوع کنگره

محل کنگره

زمان

1

شرکت در کنفرانس آموزش اصول نسخه نويسي

آموزش مداوم

اروميه

1382/12/17

2

شرکت در کنفرانس قانون و حرفه پزشکي

آموزش مداوم

اروميه

1383/3/30

3

شرکت در کتاب خودآموز راهنماي جامع درمان اعتياد

آموزش مداوم

تهران

1383/11/3

4

شرکت در خودآموز راهنماي پزشک در درمان وابستگي به مواد افيوني

آموزش مداوم

تبريز

1383/12/3

5

شرکت در کنفرانس يک روزه ديابت

آموزش مداوم

اروميه

1385/4/29

6

شرکت در کارگاه آموزشي  احياء پايه و پيشرفته

کارگاه آموزشي

تبريز

1386/6/24

7

شرکت در کارگاه آموزشي آشنايي با جستجو در منابع الکترونيکي

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال دوم 1386

8

شرکت در کارگاه آموزشي آشنايي با جستجو در منابع الکترونيکي2

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال دوم 1386

9

شرکت در کارگاه آموزشي روش تحقيق مقدماتي

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال دوم 1386

10

شرکت در کارگاه آموزشي مشاوره و رابطه پزشک-بيمار

کارگاه آموزشي

تبريز

1386/7/5

11

شرکت در کارگاه آموزشي \\\"ثبت داده هاي پزشکي\\\"

کارگاه آموزشي

تبريز

1386/7/7

12

شرکت در کارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و ارائه گزارش نهايي

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال اول 1387

13

شرکت در کارگاه آموزشي روش هاي آماري

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال دوم 1387

14

شرکت در کارگاه آموزشي روش هاي  مقاله نويسي

کارگاه آموزشي

تبريز

نيمسال دوم 1387

15

دومين کنفرانس ملي مديريت بحران

آموزش مداوم

تهران

30,31 خرداد 1391

16

سمينار مديريت اورژانس بيمارستاني

آموزش مداوم

اردبيل

27-29 تير 1391

17

پودمان آموزشي استانداردهاي فضاهاي اورژانس بيمارستاني

آموزش مداوم

اصفهان

27-25مهر 1391

18

کنگره كشوري ايمني بيمار

آموزش مداوم

اروميه

آبان 1391

19

شرکت در کارگاه آموزشي ترفيع پايه مبتني بر شواهد

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/7/12

20

شرکت در کارگاه آموزشي روش ها و فنون تدريس مقدماتي

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/9/2

21

شرکت در کارگاه آموزشي طرح درس

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/9/16

22

شرکت در کارگاه آموزشي روش هاي ارزيابي دانشجو

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/9/30

23

شرکت در کارگاه آموزشي استاد راهنما و مشاور

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/10/28

24

شرکت در کارگاه آموزشي طب سنتي

توانمندسازي هيات علمي

اروميه

1391/11/25,26

25

تشکيل کارگاه مديريت بحران در بيمارستان مرودشت فارس

قراردادي

مرودشت

1392/7/14,15

26

تشکيل کارگاه ارتقائ سطح کيفي و مالي اورژانس بيمارستان مرودشت فارس

قراردادي

مرودشت

1392/7/16,17

 

 

و)سخنراني در کنگره ها:

رديف

عنوان سخنراني

اسم کنگره

محل کنگره

سال

نحوه ارائه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5-فعاليتهاي اجرايي، عضويت در کميته ها

رديف

سمت

محل خدمت

سال شروع

سال اتمام

1

عضو كميته اورژانس بيمارستان

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

3/8/1390

تا كنون

2

مدير تختهاي بستري(Bed Manager) دپارتمان اورژانس

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

22/8/1390

تا كنون

3

عضو كميته بحران بيمارستان

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

13/10/1390

تا كنون

4

جانشين اول رياست بيمارستان در ستاد بحران بيمارستاني

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

15/11/1390

تا كنون

5

جانشين اول رياست بيمارستان در تيم احياي بيمارستان

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

23/11/1390

تا كنون

6

سرپرست تيم احياي دپارتمان اورژانس و مسئول آموزش تيم احياي مركز

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

27/11/1390

تا كنون

7

رئيس بخش اورژانس

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

28/3/1391

تا كنون

8

عضو تيم اعتباربخشي و ارزشيابي بيمارستانهاي استان

معاونت درمان دانشگاه اروميه

7/6/1391

تا كنون

9

عضو كميته بحران، بلايا و ترياژ بيمارستان

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

15/6/1391

تا كنون

10

عضو شوراي نظارت بر پايان نامه هاي دانشکده پزشکي

معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي

27/7/1392

تا كنون

 

 

 

6- فعاليتهاي درماني

رديف

سمت

محل خدمت

سال شروع

سال اتمام

6

پزشك متخصص طب اورژانس، هيات علمي، طي دوره ضريب K

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

1391/8/14

تا كنون

5

پزشك متخصص طب اورژانس، طي دوره ضريب K

بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

1390/11/10

1391/8/14

4

پزشك متخصص طب اورژانس، طي دوره ضريب K

بيمارستان نمازي و رجايي شيراز

1389/9/8

1390/10/10

3

پزشك خانواده

مركز بهداشت شهرستان اروميه

1385/5/24

1386/6/30

2

پزشك عمومي

درمانگاههاي سطح شهر اروميه

1384/2/14

1385/5/23

1

پزشك وظيفه

بيمارستان 523 ارتش اروميه

1382/11/1

1384/2/13

 

7-تقديرنامه­ها

رديف

عنوان

تقدير کننده

تاريخ

1

برگزاري کارگاه و تدريس موضوعات جهت پرسنل فوريت هاي پزشکي

معاون امور درمان دانشگاه

1391/10/2

2

تلاش هاي مجدانه، کوشش هاي وثيق و عنايت هاي دقيق در حوزه سلامت و بهداشت شهرستان پيرانشهر

معاون امور مجلس

1391/11/29

3

تلاش و همکاري صميمانه و صادقانه در طول سال

مدير عامل بيمارستان امام خميني

1391/12/17

4

حضور موثر و مشارکت فعال در اعتبار بخشي بيمارستانهاي کشور

معاون امور درمان وزارت

1392/2/31

 

8-دوره هاي آموزشي و مهارتهاي جانبي و زبان دوم

رديف

عنوان

1

مهارت در نرم افزارهاي ميكروسافت آفيس شامل پاورپوينت ، ورد ، اکسل ، وان نوت، بانکهاي اطلاعاتي اکسس ، اينفو پد ، مديريت پروژه

2

آشنايي با طراحي صفحات وب

3

آشنايي با زبان انگليسي مکالمه ، نوشتن ، خواندن و درک مطلب در سطح حرفه اي

4

آشنايي با زبان عربي مکالمه ، نوشتن ، خواندن و درک مطلب در سطح متوسط

 

 

9- بيوگرافي

اينجانب حميدرضا مهريار متولد 15/4/58 شهرستان اروميه ميباشم. تحصيلات راهنمايي و دبيرستان را در استعدادهاي درخشان(تيزهوشان) اروميه به اتمام رساندم. در سال 1375 در کنکور ورود به دانشگاه شرکت کرده و با کسب رتبه 192 در رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پذيرفته شدم. دوران علوم پايه را در آن دانشگاه گذرانده و سپس در سال 1377 طي جابجايي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه ادامه تحصيل دادم. در سال 1382 فارغ التحصيل شده و به خدمت مقدس سربازي در نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي در بيمارستان 523 ارتش در اروميه پرداختم. در سال 1384 خدمت مقدس سربازي را به اتمام رساندم. به مدت 16 ماه در کلينيک هاي سطح شهر به عنوان پزشک عمومي مشغول به کار بودم. سپس به مدت 13 ماه به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشت شهرستان اروميه مشغول به کار بودم. در سال 1385 در آزمون پذيرش دستياري شرکت و در رشته طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکي تبريز پذيرفته شدم. در سال 1386  دوره دستياري را آغاز کرده و در سال 1389 دوره دستياري را به پايان رساندم. پايان نامه دوره دستياري تحت عنوان \\\"بررسي سهولت تهويه توسط ماسک با جا گذاري گاز تا شده در محل دندان مصنوعي\\\" در سيزدهمين کنگره طب اورژانس در سنگاپور در سال 2010 به صورت پوستر ارائه شد و در دوره 22، شماره               3 دو ماهنامه مرداد-شهريور  مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال  1390 چاپ شد. رتبه اول كشوري را  در دانشنامه شفاهي طب اورژانس سال 1390 بدست آوردم. سيزده ماه بعنوان متخصص طب اورژانس ضريب كا در بيمارستانهاي نمازي و رجايي شيراز خدمت نموده و طي حکم وزارت بهداشت از تاريخ 11/10/1390 ادامه تعهدات ضريب كا را در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه به عنوان هيات علمي در حال گذراندن ميباشم.

 
 By: Peyvandco.com