بررسی کارایی سونوگرافی کالرداپلر در ارزیابی نتایج پیلوپلاستی در بیماران مبتلا به تنگی محل اتصال حالب به لگنچه Survey of color doppler sonography efficacy in evaluating outcome of pyeloplasty in uretero pelvic junction obstruction رزيدنتي 35,100,000 16-04-1389 تحقيقات نفرولوزي و پيوند دكتر علي تقي زاده نفرولوژي سپهر همدانچي atafshari@yahoo.com 1669 1 modir 2011-07-23