تاثیر داروی سینامون بر سیکل های قاعدگی در زنان مبتلا بهPCO مراجعه کننده به کلینیک های زنان The affect of cinamon on menustrual Cycles in pco women سینامون pcos هیپرآندروژنیسم مقاومت به انسولین جایگاه مطالعه:با توجه به بررسی های انجام شده در مقالات منتشر شده در ایران ،تا کنون میزان تاثیر دارچین برروی پترن سیکلهای قاعدگی انجام نشده است. چندین مقاله به عنوان مثال جعفر پور م و همکاران مطالعه ای را در سال 2015 با هدف ارزیابی میزان تاثیر سینامون روی خونریزی های قاعدگی و علائم سیستمیک در دیس منوره اولیه انجام دادند.یا در مطالعه ای دیگر حسن زاده ف و همکاران بررسی تأثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ انجام داده بودند و تنها برای اولین بار D kort وهمکاران مطالعه را در سال 2012 با هدف ارزیابی تاثیر سینامون روی سیکل های قاعدگی زنان مبتلا به PCOS انجام دادند با توجه به این موضوع ما در این مطالعه در نظر داریم برای میزان تاثیر دارچین را روی پترنهای سیکلهای قاعدگی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که یا اختلال قاعدگی مراجعه میکنند بررسی کنیم(۴). بايد شامل موارد ذيل باشد : 1. تعريف مسئله، 2. اهميت مساله، 3. وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب ، 4. جایگاه مطالعه در جهان / ایران /استان، 5. ضرورت و چرایی انجام طرح و نیز فوايد ناشي از اجراي طرح، )حداکثر در 2 صفحه A4 با ذکر منابع به شيوه Vancover) نکته : شماره رفرنس ها برحسب ظهور در متن در اتمام مطالب و جملات، حتماً نوشته شود. و هیچ پاراگرافی (استفاده شده از مطالب علمی) بدون شماره رفرنس نباشد. سندرم تخمدان پلی کیستیک مجموعه غیر متجانس از علائم و نشانه هاست که به همراه هم طیف وسیعی را به وجود می آورند. این طیف از یک اختلال ساده در قاعدگی تا یک اختلال شدید و جدی در عملکرد تولید مثلی آندوکرین و متابولیک در بیماران متغیر است. پاتو فیزیولوژی PCOS مولتی فاکتوریال و پلی ژنتیک به نظر می رسند. تظاهرات کلیدی این سندرم عبارتند از: اختلالات سیکل قاعدگی، هیپرآندروژنیسم و چاقی. در مجمع اخیر انجمن باروری و جنین شناسی اروپا و انجمن باروری و نا باروری آمریکا (ESHRE_ASRM) و مطابق راهنمای طبابت بالینی 2013 میلادی انجمن غدد درون ریز آمریکا، یک تعریف بازنگری شده از PCOS مورد موافقت قرارگرفت که وجود 2 مورد از 3 کراتیریایی ذکر شده در ذیل تعریف برای سندرم PCOS مورد موافقت قرار دادند: 1- اولیگو اوولاسیون و یا آنوولاسیون 2- هیپر آندروژنیسم(کلینیکی و یا بیو شیمیایی) 3- تخمدان های پلی کیستیک که با اتیولوژی های دیگر همراه باشد. در مطالعات زیادی که انجام شده است شیوع تخمدان های پلی کیستیک در خانم های طبیعی بالغ تقریبا 20 تا 23 درصد تخمین زده شده است. در آمریکا میزان شیوع PCOS در خانم های در سن باروری تا حدود 4 الی 12 درصد تخمین زده شده است. در بعضی مطالعات اروپایی شیوع PCOS در حدود 5/6 الی 8 درصد گزارش شده است(۱). در طی مطالعه ای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی ایلام میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران بر اساس معیار NIH ،۸/6٪ و بر اساس معیار روتردام 5/۱۹٪ و بر اساس روش های سونو گرافی ۴/۴۱٪ بر آورد شد(۲). در پاتو فیزیولوژی این سندرم به طور اجمالی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم تخمک گذاری مزمن و اختلال در ترشح FSH و LH اهمیت هیپو تالاموس و هیپوفیز را در PCOS روشن می سازد. 2- هیپر انسولینمی می تواند یک نقص اتیو لوژیک در بروز PCOD داشته باشد. 3- بر اساس تحقیقات انجام شده نشان داده شده است که شاخص توده بدنی(BMI) بیمار با افزایش میزان هیرسوتیسم، اختلال سیکل قاعدگی و ناباروری در ارتباط است(۱). درمان: از درمانهای مرسوم در PCOS می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-توصیه به تغییر در سبک زندگی ،انجام ورزش منظم،کاهش وزن و رژیم لاغری ۲-قرصهای ضدبارداری خوراکی(مدروکسی پروژسترون استات و...) ۳-درمانهای حساس کننده به انسولین (متفورمین و...) ۴-درمانهای نازایی (کلومیفن سیترات و تزریق گنادوتروپین ها) ۵-درمانهای جراحی 6-درمانهای گیاهی (دارچین و...)(۵). مکانیسم اثر سینامون: همانطور که قبلا اشاره شد، داروهای حساس کننده به انسولین(متفورمین و تروگلیتازون) به صورت موفقیت آمیزی در درمان خانم های مبتلا به PCOS مورد استفاده قرار می گیرند با این وجود تحمل مصرف این دو دارو به دلیل ایجاد عوارض گوارشی از جمله تهوع (61%) ، استفراغ(30%) و اسهال(65%) از جانب بیماران به سختی صورت می پذیرد. سینامون یا همان دارچین ،گیاهی است که به طور روتین مورد استفاده می باشد. تاثیرات حساس کننده به انسولین آن هم در حیوانات و هم در انسان یافت شده است. با وجود اینکه مکانیسم آن به طور کامل شناخته شده نیست اما به نظر می رسد سینامون حساسیت به انسولین را از طریق متابولیت های واسطه ای در سطح سلولی افزایش می دهد. مطالعاتی که در شرایط آزمایشگاهی انجام شده اند و همچنین مطالعاتی که در روی مدل های حیوانی انجام گرفته اند نشان می دهند که پلیمر های پلی فنول استخراج شده از سینامون متابولیسم وابسته به انسولین گلوکز را از طریق فعال کردن رسپتور های انسولین و تغییر دادن انتفال گلوکز افزایش می دهند. گرو ه های پژوهشی متعددی تاثیر استفاده سینامون در درمان دیابت را نشان داده اند. برای مثال در یک کار آزمایی بالینی تاثیر مصرف یک، سه و یا شش گرم سینامون خوراکی به صورت روزانه در کاهش گلوکز سرم، تری گیلیسیرید، کلسترول LDL و کلسترول توتال در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو با پلاسبو مقایسه شده بود. جایگاه مطالعه:با توجه به بررسی های انجام شده در مقالات منتشر شده در ایران ،تا کنون میزان تاثیر دارچین برروی پترن سیکلهای قاعدگی انجام نشده است. چندین مقاله به عنوان مثال جعفر پور م و همکاران مطالعه ای را در سال 2015 با هدف ارزیابی میزان تاثیر سینامون روی خونریزی های قاعدگی و علائم سیستمیک در دیس منوره اولیه انجام دادند.یا در مطالعه ای دیگر حسن زاده ف و همکاران بررسی تأثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ انجام داده بودند و تنها برای اولین بار D kort وهمکاران مطالعه را در سال 2012 با هدف ارزیابی تاثیر سینامون روی سیکل های قاعدگی زنان مبتلا به PCOS انجام دادند با توجه به این موضوع ما در این مطالعه در نظر داریم برای میزان تاثیر دارچین را روی پترنهای سیکلهای قاعدگی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که یا اختلال قاعدگی مراجعه میکنند بررسی کنیم(۴). 4 T.behrooz2@yahoo.com 1395-01-66-2804 2017-08-06 2017-02-08 0 براي تخصيص تصادفي بيماران به دو گروه مداخله و كنترل و برابر ي تعداد نمونه در دو گروه از روش بلوك‌هاي تصادفي چهارتايي (Balance Block randomization) به صورت زير استفاده خواهد شد. اختصاص گروه مداخله و کنترل به حروف A و B به صورت تصادفي صورت خواهد گرفت(6 بلوک با حداقل 2 بار تکرار دو ترکیب دارویی که به تصادف و بدون تکرار چیده شده است).  هدف يا اهداف كلي : تعیین تاثیر سینامون بر سیکل های قاعدگی زنان مبتلا به PCO مراجعه کننده به کلینیک های زنان استفاده از سینامون برای درمان بیمارانPCOS و جایگزینی آن به جای سایر دارو های تحریک کننده به انسولین مورد استفاده در درمان PCOS . 1- تغییر تناوب سیکل های قاعدگی بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت دارد. 2- میانگین طول مدت خونریزی قاعدگی بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت دارد. 3- تغییرات تناوب سیکل های قاعدگی بین دو گروه بعد از تعدیل اثر شاحص نمای توده بدنی و میزان مقاومت به انسولین تفاوت دارد. ۱-صارمی ابوطالب .درسنامه طب تولیدمثل.تهران.انتشارات کتاب صارم؛۱۳۹۵ 2- Jaafarpour M 1; Hatefi M 2; Fatemeh Najafi 3; Khajavikhan J 4; Khani A The Effect of Cinnamon on Menstrual Bleeding and Systemic Symptoms With Primary Dysmenorrhea ent Med J. 2015 April; 17(4): e27032 3-Jonathan s.Berek.Novaks gynecologyLippincott Williams &wilkins;2002 4- Kort D. Preliminary evidence that cinnamon improves menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome.American Journal of Obstetrics & Gynecology 2014 Novamber; 211:487.e1-6. 5- Kashani L Akhondzadeh S Herbal Medicine in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Medicinal Plants Volume 15 No. 59 Summer 2016 6-Alamkhan Mahpara safdar Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People With Type 2 Diabetes diabetes care volume 26 number 12 december 2003 7-Paul Crawford Effectiveness of Cinnamon for Lowering Hemoglobin A1C in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial JABFM September–October 2009 8- Molly E. Howard and Nicole D. White Potential Benefi ts of Cinnamon in Type 2 Diabetes american journal of lifestyle medicine 2013 7: 23 originally published online 11 October 2012 9- غيبي نعمت اله* پرويزي محمدرضا جهاني هاشمي حسن اثر دارچين بر قند خون رت ديابتي در حضور و عدم حضور انسولين مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين : پاییز 1384 دوره 9 شماره 3 (پیاپی 36) ; از صفحه 3 تا صفحه 7 . ۱۰- فرزانه حسن زاده، مریم تولیت ، احمد امامی، عباسعلی برکچی، زهر ا امامی مقدم 2 بررسی تأثیر دارچیه بر هموگلوبیه گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ فصلنامه علمی- پژوهشی طب مکمل،شماره۴،زمستان ۱۳۹۱ 32 0 0 0  ۱- مقایسه تغییرات تناوب سیکل های قاعدگی بین دو گروه مداخله و کنترل  2-مقایسه میانگین طول مدت خونریزی قاعدگی بین دو گروه مداخله و کنترل  9 10 -1 1 حداقل به 7 مورد (مقاله/ طرح) مرتبط با موضوع تحقيق اشاره شود. (در صورت بديع بودن موضوع، به مقالات با موضوعات حاشيه اي مرتبط پرداخته شود) حداقل به ترجمه چکیده مقالات اشاره شود که مشخصات تحقيقات از قبيل : نام محقق، هدف يا عنوان طرح ، سال اجرا، جامعه و حجم نمونه، روش انجام مطالعه و يافته ها و ... نوشته شود. نکته : در اتمام مطالب و جملات مربوط به مقالات ، حتماً شماره گذاری رفرنس ها رعایت شود. مثلاً : ..... (7). ۱-kort D وهمکاران مطالعه را در سال 2012 با هدف ارزیابی تاثیر سینامون روی سیکل های قاعدگی زنان مبتلا به PCOS انجام دادند که در این مطالعه کنترل شده تصادفی مطالع بر روی دو گروه انجام شد. یک گروه 23 نفره که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند داروی سینامون و یک گروه 22 نفره کپسول های سفیدرنگ با عنوان پلاسبو دریافت گردند و تناوب چرخه های قاعدگی، تغییرات در معیار های نشان دهنده حساسیت به انسولین، تغییر آندروژن های سرم، تغییرات در وزن و چربی ساب کوتانئوس بیماران طی دوره سه ماهه و شش ماهه بررسی شده بود که نتایج آن به این صورت می باشد: در طی شش ماه تناوب چرخه قاعدگی به طور معنی داری در گروه دریافت کننده سینامون نسبت به قبل از شروع مطالعه تغییر یافته بود. و این در صورتی بوده که در گروه پلاسبو هیچ تغییری مشاهده نشد. اما در طی شش ماه میزان تست تحمل گلوکز، تغییر آندروژن های سرم و سطح SHBG و وزن و ضخامت چربی ساب کوتانئوس در هیچ کدام از گرئه ها تغییر واضحی نکرده بود.(۴) 2- جعفر پور م و همکاران مطالعه ای را در سال 2015 با هدف ارزیابی میزان تاثیر سینامون روی خونریزی های قاعدگی و علائم سیستمیک در دیس منوره اولیه انجام دادند. این مطالعه بر روی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دولتی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد، 38 نفر پلاسبو و 38 نفر سینامون در 24 ساعت طی سه روز اول سیکل قاعدگیشان دریافت کردند و تاثیرات آن در 24 ساعت و 48 ساعت و 72 ساعت پس از انجام مداخله بررسی شد که نتایج آن به این صورت بود: سینلمون به صورت چشمگیری میزان درد، میزان خونریزی و میزان وقوع تهوع و استفراغ را در دانشجویان کاهش داد. 3- Kashani l و همکاران مقاله ای را در سال 2016 با عنوان طب گیاهی در درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک منتشر کردند که در قسمتی از این مقاله به تاثیر سینامون در افزایش میزان حساسیت به انسولین و تاثیر آن در نرمال سازی سیکل های قاعدگی در PCOS و همچنینی کنترل قند خون و آسان تر کردن کاهش وزن اشاره شده است.(۵) ۱-در صورتی که هرکدام از بیمارا شرکت کننده در مطالعه بر اثر درمانهای انجام شده احساس نارضایتی و ناراحتی از بیماری داشته باشند می توانند از مطالعه خارج شوند. ۲-قبل از تجویز داروها به بیماران توضیحات در مورد نوع داروی تجویز شده داده خواهد شد. 0 rezayatname.doc 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 9 0 1 17600000 0 0 1 0 2017-06-13 0 1 1 انجام ویرایش نهایی پروپوزال 1 -1 1 1 0 1 2017-02-08 0 0 0 1 1 -1 0 3 8 6 6