12 بررسي يك بيماري ناشناخته ژنتيك در آذربايجان غربي نوعي ديسپلازي كوروس قرباني نظامي فخرالدين اسلام نور ژيراير كارپتيان تمام شده 1368/11/26 1368/11/26 1370/5/15 1368/11/26 12