354 بررسي تاثير انفوزيون داخل وريدي ليدوکائين با دوز پايين برروي درد بعداز عمل ومقايسه آن با گروه شاهد(کد354) فرهاد حشمتي محمد تقي بيگ محمدي حيدر نوروزي نيا رحمان عباسي وش محمدحسن اندرودي حسن سليمانپور 1383/12/5 1383/12/5 3ماه تجربي 1293 354