۴:۵۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7مقالات چاپ شده

219 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 4 از 15

XML

مشاهده

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

نوع مقاله

ناشر

نام انگليسي

نام

مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iran J RadiolSoft tissue Non-opaque foreign Body: Ultrasonographic findings-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰BMC Med Imaging Non opaque soft tissue foreign Body: Ultrasonographic findings-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iran J RadiolRecurrent pulmonary tumoral Embolism & sudden Death as the presenting symptom-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Turkis J of Trauma & Emergency surgery Retained wooden foreign body in lung parenchyma, ………. Report -
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Archives of Iranian Medicine Diagnostic value of Cross-sectional Area of Median Nerve in Grading severity of Carpal Tunnel Syndrome -
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰IJKDExtranodal Diffuse large B-cell Lymphoma confined to liver in a …-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iranian J of MicrobiologyGP96 rich lysate as a vaccine candidate against Infection with salmonella typhimurium-
مشاهدهامير حيدري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Iranian J of OphthalmologyDetermination of ciprofloxacin in ocular Aqueous by High performance liquid chromatography: Comparison of Topical & oral Administration-
مشاهدهنادر آقاخاني۱۳۹۰/۰۳/۱۱Casp J Intern MedQuality of life during homodialysis & study dialysis treatment in patients referred to teaching hospitals in Urmia-
مشاهدهشاكر سالاري لك۱۳۹۰/۰۳/۱۱Int J of Emergency MedicineEmergency Department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital , Tabriz-
مشاهدهمعصومه اكبربگلو۱۳۹۰/۰۳/۱۱The social sciencePerception of body Image in students & Related Factors-
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۱Journal of parasitology & vector BiologyPrevalence & fertility of hydatid cyst in slaughtered livestock of urmia-
مشاهدهرسول قره آغاجي۱۳۹۰/۰۳/۱۱Food & Nutrition SciencesFactors Influencing Household food security-
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۱The open Biochemistry JEffect of Red Grape Juice Consumption or high Density Lipoproteine cholesterol-
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Veterinary J Research For om Effect of the seminal plasma Iron & lead content on semen Quality -

 
 By: Peyvandco.com