۴:۵۵ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7مقالات چاپ شده
 -

XML

مشاهده

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

نوع مقاله

ناشر

نام انگليسي

نام

مشاهدهدكترفريبا عباسي۱۳۸۹/۰۵/۲۴Iranian J of pathologyA comparative study of Atypical squamous cells of undetermined significance -
مشاهدهدكتر سيامك عقلمند۱۳۸۹/۰۵/۲۴IJ Health care quality AssuranceA hands-on experience of the voice of customer analysis in maternity care from Iran-
مشاهدهDr.Nader Pashapour۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيIran j pediater Alternating ibuprofen and acetaminophen in the treatment … -
مشاهدهDr. Shaker Salari۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيIranian J public HealthAssociation between the socio Economic Indicators & Infant a Mortality Rate (IMR)-
مشاهدهDr. Nasim Valizadeh۱۳۸۹/۰۵/۲۴گزارش مورديIranian J of Blood & CancerA case of Gauchers Disease with Recurrent Fetal loss and …-
مشاهدهDr. Nasim Valizadeh۱۳۸۹/۰۵/۲۴Iranian J of Blood & CancerBreaset Cancer Associated with Dermatomyositis-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۴Transplantation ProceedingsCadaveric Renal Transplantation a Single Center Experience -
مشاهدهM. Akbarbegloo۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيResearch J of Biological SciencesComparison of Mothers & Nurses view point about stressors for parents with premature...-
مشاهدهDr. M. Hajishafiha۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيJ ultrasound in MedicalDiagnostic value of sonohysterography, in the Determination of fallopian Tube patency as an …-
مشاهدهDr. Fariba Abbasi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Pak J Med SciDifferentiation of keratoacanthoma from squamous cell carcinoma By Argyrophilic …-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۴Experimental and clinical Transplantation Effect of Active Vitamin D on Expression of co-stimulatory …-
مشاهدهDr. M.H. Khdem Ansari۱۳۸۹/۰۵/۲۴Pakistan J of Biological SciencesEffects of the seminal plasma zinc content & catalase activity on the semen Quality of water Buffalo -
مشاهدهDr. Yousef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴South Afr Epidemiol infectEvidence of an inverse relationship between cytotoxin associated gene -
مشاهدهDr. Yosef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Pakistan journal of Biological sciencesFrequency of ABO Blood Group in peptic ulcer Disease …-
مشاهدهDr. Yosef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Journal of Medical sciencesFrequency of cytotoxin Associated gene A(+) helicobacter -
مشاهدهDr.Yousef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Cancer EpidemiologyImmuno histochemical analysis of selected …-
مشاهدهDr. Yousef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Cardiology JournalPossible role of Helicobacter pylori Infection via micro vascular dysfunction in cardiac syndrome -
مشاهدهDr. Yousef Rasmi۱۳۸۹/۰۵/۲۴Indian Journal of Medical SciencesPrevalence of Helicobacter pylori and cytotoxin. Associated gene A in Iranian …-
مشاهدهDr. M.H Rahimirad۱۳۸۹/۰۵/۲۴Tuberkuloz ve Toraks DergisiEndobornchial metastasis from oral fibrosarcoma 13 years after treatment of primary tumor-
مشاهدهDr. Nima Hosseini-jazani۱۳۸۹/۰۵/۲۵پژوهشيMicrobes InfectEvaluation of the adjuvant activity of naloxone, an opioid receptor antagonist, in combination with heat-killed Listeria monocytogenes vaccine-
مشاهدهDr. Nima Hosseini۱۳۸۹/۰۵/۲۵Asian journal of chemistry Synthesis , characterization and antibacterial activity of some Schiff bases … -
مشاهدهDr. M.M. Aghdashi۱۳۸۹/۰۵/۲۵IJOAFatal respiratory thermal injury following accidental administration of carbon dioxide using the circle system for a sesarean delivery-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۵Pro hospital and Disaster MedicineFluid therapy in pediatric victims of 2003 bam, iran earthquake-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۵IJKD TransplantationGingival Enlargement & its Risk Factor in Kidney Transplant Patients-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۵Transplantation ProceedingsOsteoporosis and related Risk factors in Renal Transplant Recipients-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۵Transplantation ProceedingsRelationship Between serum Homocysteine & other parameters in Renal Transplantation-
مشاهدهDr. Ali Gafari Mogadam۱۳۸۹/۰۵/۲۵Transplantation ProceedingsUpper Gastrointestinal Bleeding During the first Month After Renal Transplantation in the Mycophenolate Mofetil Era-
مشاهدهIlkhanizade BSamareii RMakhdoomi KhAhmadpour P۱۳۹۰/۰۶/۲۴Case reportدانشگاه علوم پزشکی ارومیهRhino-sino-orbital mucormycosis in renal transplant patient-
مشاهدهDr. Bahlool Rahimi۱۳۸۹/۰۵/۲۵J med SystHealth Information system Implementation-
مشاهدهDr. Bahlool Rahimi۱۳۸۹/۰۵/۲۵BMC Medical Informatics & Decision MakingOrganization – wide adoption of computerized provider order entry systems-
مشاهدهAlireza Shirpour۱۳۸۹/۰۵/۲۵food chemistryvitamin E protects developing rat hipocompus and cerebellum …-
مشاهدهDr. Nasrollah Jabbari۱۳۸۹/۰۵/۲۵Nukleonika Monte Carlo modeling of electron beams from a NEPTUN LOPC medical linear accelerator-
مشاهدهDr. M.H. Rahimirad۱۳۸۹/۰۵/۲۵گزارش مورديPneumologia Vol.58Multiple Mediastinal Hydatid cysts: a case report-
مشاهدهDr. Shahram Shahabi۱۳۸۹/۰۵/۲۵International ImmunopharmacologyNaloxone can Improve the anti-tumor immunity / by reducing the …-
مشاهدهDr. Shahram Shahabi۱۳۸۹/۰۵/۲۵Journal of Thermal BiologyThe role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia …-
مشاهدهDr. D. Khorasani۱۳۸۹/۰۵/۲۵BMC Emergency medicinePost –crash management of road traffic injury victims in iran stakeholders view on current barriers and potential facilitators-
مشاهدهDr. D. Khorasani۱۳۸۹/۰۵/۲۵BMC Public HealthThe requirements & challenges in preventing of road traffic injury in Iran-
مشاهدهDr. D. Khorasani۱۳۸۹/۰۵/۲۵International journal of injury control and safety promotionTraffic injury death in west azarbaijan province of iran :a cross -sectional interview –based study on victims characteristics and pre-hospital care-
مشاهدهDr. Shaker Salari۱۳۸۹/۰۵/۲۵Iranian J Arthropod Born DisSeasonal activity of Ticks & their Importance in tick – Borne Infectious Diseases in west Azarbaijan -
مشاهدهAlireza Shirpour۱۳۸۹/۰۵/۲۵Alcoholism:clin exp Res.Protective effect of vitamin E against Ethanol-induced…-
مشاهدهDr. M.H. Khdem Ansari۱۳۸۹/۰۵/۲۵Singapore Med JThe association between serum opolipo protein A-1 & apoliporotein B and the severity of angiographical disease-
مشاهدهبهلول رحيمي۱۳۹۰/۰۳/۱۲Eur J clin pharmacolPharmatists views on integrated electronic prescribing systems: associations between usefulness, pharmacological safety, and barriers to technology use-
مشاهدهشاكر سالاري لك۱۳۹۰/۰۳/۱۰Medical J of Islamic world Academy of SciencesRole of wheat fortification with zinc compounds in changes of zinc blood level of community-
مشاهدهفرحناز نوروزي نيا۱۳۹۰/۰۳/۱۰Archive of SIDFractal study on nuclear boundary of cancer cells in urinary smears -
مشاهدهمرتضي باقري۱۳۹۰/۰۳/۱۰MedicaA multiplex Allele specific polymerase chain Reaction (Mas-PCR) for the...-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iran J RadiolSoft tissue Non-opaque foreign Body: Ultrasonographic findings-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰BMC Med Imaging Non opaque soft tissue foreign Body: Ultrasonographic findings-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iran J RadiolRecurrent pulmonary tumoral Embolism & sudden Death as the presenting symptom-
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Turkis J of Trauma & Emergency surgery Retained wooden foreign body in lung parenchyma, ………. Report -
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰Archives of Iranian Medicine Diagnostic value of Cross-sectional Area of Median Nerve in Grading severity of Carpal Tunnel Syndrome -
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۳/۱۰IJKDExtranodal Diffuse large B-cell Lymphoma confined to liver in a …-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۰Iranian J of MicrobiologyGP96 rich lysate as a vaccine candidate against Infection with salmonella typhimurium-
مشاهدهامير حيدري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Iranian J of OphthalmologyDetermination of ciprofloxacin in ocular Aqueous by High performance liquid chromatography: Comparison of Topical & oral Administration-
مشاهدهنادر آقاخاني۱۳۹۰/۰۳/۱۱Casp J Intern MedQuality of life during homodialysis & study dialysis treatment in patients referred to teaching hospitals in Urmia-
مشاهدهشاكر سالاري لك۱۳۹۰/۰۳/۱۱Int J of Emergency MedicineEmergency Department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital , Tabriz-
مشاهدهمعصومه اكبربگلو۱۳۹۰/۰۳/۱۱The social sciencePerception of body Image in students & Related Factors-
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۱Journal of parasitology & vector BiologyPrevalence & fertility of hydatid cyst in slaughtered livestock of urmia-
مشاهدهرسول قره آغاجي۱۳۹۰/۰۳/۱۱Food & Nutrition SciencesFactors Influencing Household food security-
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۱The open Biochemistry JEffect of Red Grape Juice Consumption or high Density Lipoproteine cholesterol-
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Veterinary J Research For om Effect of the seminal plasma Iron & lead content on semen Quality -
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۱J of hand surgeryThe five-fingered hand anomaly night be considered as a variant of the atypical-
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۱Journal Hnad surgery (AM)Evaluation of function and Appearance of Adults With Untreated Triphalangeal Thumbs-
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۱JHSLnnate Revascularization After Capitate shortening osteotomy in kienbock’s Disease-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۱Immunobiology Naloxone and alum synergistically augment adjuvant activities of each other in a mouse -
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۱FEMS Immunol Med MicrobiolA novel adjuvant a mixture of alum and the general opioid antagonist naloxone, elicits both …-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۱Journal of Medicine & Biomedical The Evaluation of Antibiotic Resistance to cefepime in Hospital …-
مشاهدهنسيم ولي زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۱Shiraz E- medical JournalA Cinar Cell carcinoma of pancreas Associated with plasma cell-
مشاهدهاحسان صبوري۱۳۹۰/۰۳/۱۱YakhtehPrenatal Acute Stress Attenuated Epileptiform Activities in Neonate Mice-
مشاهدهاحسان صبوري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Epilepsy & BehaviorPrenatal stress potentates pilocarpine - induced epileptic behaviors in infant rals both time & sex dependently -
مشاهدهداوود خراساني۱۳۹۰/۰۳/۱۱BMC Emergency MedicineBarriers & facilitators to provide effective prehospital trauma care for voad traffic injury victims in Iran-
مشاهدهايرج محبي۱۳۹۰/۰۳/۱۱Pericardial plaque: A unique complication of silicosis-
مشاهدهايرج محبي۱۳۹۰/۰۳/۱۱IJOHThe Metabolic syndrome and its Association with over time Driving in Iranian professional Bus Drivers-
مشاهدهمرتضي باقري۱۳۹۰/۰۳/۱۱International J Fertility & SterilityC677T & A1298C Mutations in the Methylenetetra hydrofolate Recurrent Abortion -
مشاهدهمرتضي باقري۱۳۹۰/۰۳/۱۱Human FertilityPolymorphisms of the angiotensin converting enzyme gene in Iranian Azeri Turkish women with unexplained recurrent pregnancy loss.-
مشاهدهمرتضي باقري۱۳۹۰/۰۳/۱۱MedicalFrequency of the Methylenetetra hydrofolate Reductase 677CT & 1298AC mutations in an Iranian Turkis Female population-
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۲Pak J Med SciPrevalence of Cryptosoporidium in children referred to oncology center of Imam-
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۲2011Iranian J ParasitolPrevalence of Intestinal parasitic Infections among Mentally Disabled children & Adults-
مشاهدهرامين بهروزيان۱۳۹۰/۰۳/۱۲Pak J Med SciAssociation between Helicobacter phylori seropositivity and Hepatic Encephalopathy-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۲Diagnostic Microbiology and Infectious DiseaseDetection of metallo -B- lactomase – encoding genes among clinical isolates of pseudomonas aeruginosa in northwest of Iran-
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۲Bacteriology JournalAntibacterial effects of Artemisia dracunculus Essential oil on Multi-drug Resistant Isolates of -
مشاهدهنيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۱۲Iranian J of MicrobiologyOptimization & Comparative characterization of Neuraminidase activities-
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۲Iranian J of Basin Med SciEffects of Administration of perinatal Bupropion on the population spike Amplitude in Neonatal Rat Hippocampal slices-
مشاهدهرحيم محمود لو۱۳۹۰/۰۳/۱۲Tuberkuloz ve Toraks DergisiSuccessful treatment of descending necrotizing mediastinitis with hemorrhagic complication -
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۲Archives of Iranian MedicineHonoring Avicenna, the great Persian physician on the world\'s postage stamps.-
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۲J of Hand Surgery AMIntraosseous Schwannoma of the Second Metacarpal: case report-
مشاهدهاحمدرضا افشار۱۳۹۰/۰۳/۱۲J of Hand SurgeryThumb polydactyly with symphalangism in young children-
مشاهدهزكيه رستم زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۲Iranian Journal of Kidney diseaseSeroprevalence of Herpes Simplex virus-2 in kidney Transplant Recipient-
مشاهدهرسول قره آغاجي۱۳۹۰/۰۳/۱۲Scientific Research & EssaysA Bayesian analysis of bivariate ordered categorical responses using a latent variable regression modle: Application to diabetic retinopathy data-
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۲Veterinary Research ForumCalcium Magnesium & total Antioxidant capacity (TAC) in seminal plasma of water Buffalo -
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۳/۱۲International J for vitamin & Nutrition Research Effect of vitamin C supplementation on oxidative stress & lipid profiles in hemodialysis-
مشاهدهفاطمه خردمند۱۳۹۰/۰۳/۱۲Iranian Biomedical journalDifferential Gene-Expression of Metallothionein IM & IG in response to zinc in sertoli TM4 cells-
مشاهدهمحمد حسين رحيمي راد۱۳۹۰/۰۳/۱۲PneumologiaMultiple bilateral traumatic pulmonary pseuodocysts in a 53 year-old male diagnosed retrospectively-
مشاهدهزكيه رستم زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۲EXP clin TransplantSeroprevalence of HTLV-1 among kidney graft recipients: a single center study-
مشاهدهاحمد علي نيكي بخش۱۳۹۰/۰۳/۱۲International J RheumatologyTreatment of complicated Henoch - schonlein purpura with -
مشاهدهاحمد علي نيكي بخش۱۳۹۰/۰۳/۱۲Urology JournalIdiopathic hypercalciuria in children with vesico ureteral reflux & recurrent 4-
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۶International Journal of Academic ResearchStudy of Antinociceptive effect of NEPETA MEYERI Raphanus sativas and origanum vulgar Extracts-
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۶International Journal of Academic ResearchStudy of Antinociceptive effect of thymus vulgaris and -
مشاهده۱۳۹۰/۰۳/۱۶Middle-East Journal of Scientific ResearchEvaluation of Biofilm formation in different capsular Genotypes of -
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۶Research Journal of Biological Sciences The hydro-alcoholic extract of pomegranate seed has anti-inflammatory -
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۶International Journal of Academic ResearchEvaluation of post-operative complications of functional endoscopic sinus surgery in western iran, urmia-
مشاهدهسکینه نوری سعیدلو۱۳۹۰/۰۴/۲۱International journal of Academic ResearchAssessment of the Nutritional status and Affecting Factors of Elderly people living At six Nursing home in urmia-
مشاهدهسكينه نوري سعيد لو۱۳۹۰/۰۴/۲۱International journal of Academic ResearchAssessment of the Nutritional status of Elderly people living at Nursing home in north west iran-
مشاهدهHoseini RFereshtenejad SMNikibakhsh A.AOtukesh H۱۳۹۰/۰۶/۲۴Pediatric Transplant Journal2011Outcome of renal transplantation in children - a multicenter national report from iran-
مشاهدهShahsanam GheibiMohammad KaramyarAhmadali NikibakhshHeshem Mahmoodzade۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original PaperIdiopathic Hypercalciuria in children with vesicouretral reflux-
مشاهدهZahra YektaHashem mahmoodzadeAbdolhasan SeyedzadeAhmadAli Nikibakhsh۱۳۹۰/۰۶/۲۴Normal values for random urinary calcium to creatinine ratio in iranian children-
مشاهدهGhaffari AAfshari A.TMohammadi Fallah MR۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original articleFrequency of occurrence of vesicouretral reflux in kidney transplantd patients with new technique of uretro neocystostomy ( Barry-Taguchi)-
مشاهدهSharafi AHAsadi MTaghizade Afshari AMohammadi Fallah MR۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original articleComparision of Barry and Barry-Taguchi uretrovesical reimplantation tecniques in kidney transplantations:a RCT-
مشاهدهGhaffari ATehranchi ATaghizade Afshari AMohammadi Fallah MR۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original articleدانشگاه علوم پزشکی ارومیهResult of uretropyelostomy with using the recipients ureter in managing ureteral complication after renal transplantation-
مشاهدهGhaffari ATaghizade Afshari ASepehrvand NRostamzade khamene Z۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original PaperSeroprevalence of herpes simplex virus 2in kidney transplant recipients-
مشاهدهSepehrvand NTaghizade Afshari AFarshid BGhaffari A۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original articleSidenafil citrate can improve erectile dysfunction among chronic hemodialysis patients-
مشاهدهTaghizade Afshari AMakhdoomi KhSimforoosh NEinollahi B۱۳۹۰/۰۶/۲۴MulticenterGenitourinary tumor following kidney transplantation:a multicenter syudy-
مشاهدهTaghizade Afshari AMasoudi SSepehrvand NRostamzade khamene Z۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original articleSeroprevalence of HTLV-1 among kidney graft recipients:a single center-
مشاهدهMohammadi AfshinAishi AGhaffari AMakhdoomi Kh۱۳۹۰/۰۶/۲۴Case reportExtranodal diffuse large B cell lymphoma confiend to liver in kidney transplant recipient-
مشاهدهGhaffari AMakhdoomi KhNourooz zade JAhmadpour P۱۳۹۰/۰۶/۲۴Original PaperGlutathion,glutathion-related enzymes and total antioxidant capacity in patients on maintenace dialysis-
مشاهدهGhaffari AMakhdoomi KhSimforoosh NEinollahi B۱۳۹۰/۰۶/۲۴Multicenter StudySkin cancer after renaltransplantation :a multicenter study-
مشاهدهSepehrvand NGhaffari AMakhdoomi KhAhmadpour P۱۳۹۰/۰۶/۲۴Osteoporosis and related risk factors in renal transplant recipients-
مشاهدهGhaffari AMakhdoomi KhIlkhaanizade BAhmadpour P۱۳۹۰/۰۶/۲۴Effect of active vitamin D on expression of co-stimulatory molecules and HLA-DR in renal transplant recipients-
مشاهدهGhaffari AMakhdoomi KhAhmadpour PNafar M۱۳۹۰/۰۶/۲۴Multicenter StudyGastrointestinal and liver malignancies after renal transplantation :a multicenter study-
مشاهدهعیسی عبدی¬راد۱۳۹۰/۰۶/۲۶IJKDAngiotensin – Converting Enzyme Insertion / Deletion Gene polymorphism in General population-
مشاهدهرحيم محمود لو۱۳۹۰/۰۷/۰۳Indian J Thorac Cardiovasc Surg2011The early fecopneumothorax due to simultaneous colonic perforation and herniation-
مشاهدهرحيم محمود لو۱۳۹۰/۰۷/۰۳International Scholarly Research Network1390Aggressive Surgical Treatment in Late-Diagnosed Esophageal Perforation: A Report of 11 cases-
مشاهدهحسن خرستدي۱۳۹۰/۰۷/۰۴Environmental Technology2011Innovative anaerobic/upflow sludge blanket filtration bioreactor for phosphorus removal from wastewater -
مشاهدهمحمد حسن خادم انصاري۱۳۹۰/۰۷/۰۴Jornal of Carcinogenesis2011Elevated levels of urinary 8-hydroxy-2-deoxyguanosine and 8-isoprostane in esophageal squamous cell carcinoma -
مشاهدهناصر قره باغي۱۳۹۰/۰۶/۲۷Clinical infectious disease2011A 40 year old man with tongue lesionsA 40 year old man with tongue lesions
مشاهدههاله آیت الهیفریبا نانبخشآتوسا مجاهدیه مهزاد صدقیانی۱۳۹۰/۰۷/۰۷مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1385میزان موفقیت روش IUI در مراجعین به مرکز IVF بیمارستان شهید مطهری ارومیه، 1380
مشاهدهحمیدرضا خلخالیهمایون بابازاهنیما حسینی جزنی۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيمجله دانشگاه علوم پزشکی جهرممیزان مقاومت اسنیتوباکترهای جدا شده از زخم های سوختگی نسبت به سیپروفلوکساسین و برخی از آنتی بیوتیکهای مطرح در درمان
مشاهدهدكتر نازلي جليليدكتر علي زاده محمديدكتر فريبا نانبخش۱۳۸۹/۰۶/۲۴ علمی پژوهشیمجله پزشکی ارومیهمداخله موسيقي درماني در كاهش درد و استرس زايمان
مشاهده دکتر نورالدين شريفيدکتر ناصر صمدي آيدنلو۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهميزان موفقيت داکريوسيستورينوستومي با سيليکون تيوپ در درمان بيماران مبتلا به داکريوسيستيت مزمن
مشاهدهZ. KhorshivandM. ShabatkhorM. Gerami ShoarK. Diba۱۳۹۰/۰۶/۲۸Journal of Medicinal Plants Research2011Anti fungal activity of alcoholic extract of Peganum harmala seedsAnti fungal activity of alcoholic extract of Peganum harmala seeds
مشاهدهدكتر احمدرضا افشاردكتر ميرموسي آقداشي دكتر محمدباقر زينالي ۱۳۸۹/۰۵/۲۴موسيقي و روند كار در اتاق عمل
مشاهدهميترا گل محمديمحمد شیروانی۱۳۹۰/۰۷/۰۷جله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388مقایسه اثرات آرام بخشی پروپوفول-کتامین با پروپوفول هنگام انجام بلوک رتروبولبار در جراحی کاتاراکت
مشاهدهعباس دولاني۱۳۹۰/۰۳/۱۰فصلنامه کتاب کتابخانه ملی ایرانمقایسه فهرست های پیوسته دانشگاهی ایران و انگلستان
مشاهدهداود رسولي۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم-مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 1387
مشاهدهنازيلا كيا رنگدکتر ليلا پورفرزاندکتر شاکر سالاري لکدکتر معصومه حاجي شفيعها۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهمقايسه اثرات درماني کاربرد دو رژيم درماني کلوميفن و لتروزول در بيماران نابارور تخمک¬گذار (نازايي با فاکتور بينابيني مردانه و نازايي بدون علت) تحت IUI Intra uterin insemination) )
مشاهدهدکتر اصغر قاطعدكتر طاهر زبيريدكتر معصومه حاجي شفيعها۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهمقايسه يافته هاي سونوهيستروگرافي و لاپاراسكوپي در بيماران با انسداد دو طرفه پروگزيمال لوله در هيستروسالپنگوگرافي، در مراجعين به بخش IVF كوثر اروميه
مشاهدهافشين محمدي۱۳۹۰/۰۷/۰۳J ultrasound Med 2011Bilateral Tardus-Parvus Waveforms in a Patient with Aortic Coarctation Bilateral Tardus-Parvus Waveforms in a Patient with Aortic Coarctation
مشاهدهصمد زارعسميه نادريفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهاثر مخالف بوپیروپیون در هسته VTA روی رفتارهای جویدن و فرار از قفس در موش¬های وابسته به مرفین پس از القاء محرومیت بوسیله نالوکسان
مشاهده-دكتر امير احمريدكتر سعيد نفيسيدكتر فيروز قادري پاکدل۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميه1388اثر ميدان مغناطيسي بر علايم رفتار سندرم محروميت از مرفين در موش کوچک آزمايشگاهي
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله دانشگاه علوم پزشکی قماثر تورین بر نفروتوکسیتی و هپاتوکسیئیتی القا شده با سیس پلاتین در موش صحرایی نر
مشاهدهدکتر جعفر نوروززاده۱۳۹۰/۰۳/۱۰ارتباط میزان پروتئین واکنشگر C با شدت گرفتگی عروق کرونر در بیماران مبتلا به آنژین صدری
مشاهدهحسين موسي زآده۱۳۹۰/۰۳/۱۸فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییارتباط همسر آزاری با محتوی فومبیت در مردان مرتکب همسر آزاری
مشاهدهفیض اله اکبریسیامک عقلمند۱۳۸۹/۰۵/۲۴ارتقای مراقبت های زایمانی به روش استقرار وظایف کیفی (QFD) در بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
مشاهدهبیژن هاشمی ملایرینصراله جباری۱۳۸۹/۰۵/۲۴مجله فیزیک پزشکی ایرانارزیابی آلودگی فوتونی ناشی از پرتوهای ترمزی در باریکه های الکترونی یک شتابدهنده خطی پزشکی نپتون مدل 10PC به روش مونت کارلو
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۱فصلنامه باروری و ناباروریارزیابی اثر آنتی اکسیدانتی عصاره گیاه جینسینگ و ویتامین E بر باروری موش¬های بزرگ آزمایشگاهی نر به دنبال تیمار
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۱کومشارزیابی درونی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی
مشاهدهمعصومه اکبربگلولیلا ولی زاده۱۳۸۹/۰۵/۲۴مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاسترسورهای موثر بر مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی تبریز
مشاهدهA Rezaie, K.DibaH. Mirhendi,۱۳۹۰/۰۶/۲۸Iranian Journal of Public HealtColony PCR is a reliable and rapid method for DNA extractionColony PCR is a reliable and rapid method for DNA extraction
مشاهدهKambiz Diba, Farzaneh BroomanFatemeh Bahadori۱۳۹۰/۰۶/۲۸Journal of Family and Reproductive HealthComparison of Fluconazole and Clotrimazole in the treatment of acute Candida albicans vulvovaginitiComparison of Fluconazole and Clotrimazole in the treatment of acute Candida albicans vulvovaginiti
مشاهدهمعصومه همتي مسلك پاك۱۳۹۰/۰۶/۲۶كومش1389اعتقادات معنوی و کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابتاعتقادات معنوی و کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت
مشاهدهنادر مجيدي رحيم بقايييوسف محمد پور۱۳۹۰/۰۵/۱۶بنيادي _كاربرديDetermine the frequency of inappropriate urinary catheterization in medical wards and the various risk factors associated with doing it in uromieh educational hospitalsتأثير بررسي فراواني تعبيه سوند ادراري غير ضروري و عوامل خطر زاي مرتبط با آن در بيماران بستري در بخش هاي داخلي بيمارستانهاي آموزشي شهر اروميه
مشاهدهيوسف محمدپور۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییتاثیر مدل همکار آموزش بالینی بر پیامد یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
مشاهدهشاكر سالاري لك۱۳۹۰/۰۳/۱۰تاثیر حفظ دندان مصنوعی بر روی سهولت تهویه بابگ و ماسک
مشاهدهحيدر نوروزي نيا۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانتاثیر سن بالا بر روی شاخص دو طیفی قبل و بعد از تزریق آرام بخش
مشاهدهعليرضا ماهوري۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانتاثیر سن بالا بر روی شاخص دو طیفی قبل و بعد از تزریق آرام بخش
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۲علوم داروییتاثیرات تیمار طولانی مدت پری ناتال بوپروپیون بر تقویت طولانی مدت در برش¬های زنده هیپوکامپ موش¬های تازه تولد یافته آزمایشگاه®
مشاهدهسميه حيثيت طلب صمد زارعفيروز قادري پاکدل۱۳۸۹/۰۵/۲۴تاثير بوپروپيون روي دامنهpopulation spike در مقاطع زنده هيپوکامپ موش بزرگ آزمايشگاهي
مشاهدهدكتر علي رضا ماهوريدكتر ميرموسي آقداشيدكتر فرهاد حشمتيدكتر حيدر نوروزي نيا۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهتاثير دگزامتازون در پيشگيري از لرز بعد از اعمال جراحي کوله سيستکتومي تحت بي هوشي عمومي
مشاهدهنادر پاشاپور۱۳۹۰/۰۳/۱۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی مقایسه ای تاثیر IVIG توام با فتوتراپی و فتوتراپی تنها در کاهش بیلی روبین غیر مستقیم نوزادان با بیماری همولیت&#
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۲فصلنامه طب جنوببررسی اثر محلول متیلن بلو در از بین بردن پروتو اسکولکس¬های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۱علوم داروییبررسی اثر تزریق بوپروپیون در درون هسته (VTA) روی علایم خشونت
مشاهدهسيامك ناجيزهرا يكتاسريه گل محمدلوافسانه اميرابي۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهبررسی ارتباط مقادیر پروتئین ادرار 4 و 24 ساعته در زنان با تشخیص اولیه اختلالات هیپرتانسیو حاملگی
مشاهدهرسول قره آغاجي۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله دانشکده پزشکی اصفهانبررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی و عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه
مشاهدهطاهره علي نيا۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله دانشکده پزشکی اصفهانبررسی ارتباط شغلی با عوامل خطر قلبی-عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه
مشاهدهزهرا فضل الهي۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی اپیدمیولوژی مسمومیت بیماران بزرگسال بستری شده در بیمارستان طالقانی
مشاهدهايرج محبي۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهبررسی تاثیر 6، 1 هگزامتیلن دی ایروسیانات بر نتایج تست پیک فلومتری در کارگران کارگاههای رنگ کاری اتومبیل شهر اصفهان
مشاهدهحسن رفيعي لك۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی-بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در میزان آگاهی زوجین جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ارومیه به منظور مشاوره ازدواج
مشاهدهرحيم محمود لو۱۳۹۰/۰۷/۰۳Chemical abstractمجله پزشکی ارومیه1390بررسی تاثیر وجود یا عدم وجود درن بر عوارض کوتاه مدت ترمیم فتق¬های اینگوئنال به روش Lichten Stein
مشاهدهعلی آقایار ماکوییشاهصنم غیبیهاشم محمودزادهاحمد علی نیکی بخش۱۳۹۰/۰۶/۲۴پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی ارومیهبررسی تظاهرات بیماری کاوازاکی در بیمارستان امام خمینی ارومیه
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۷/۰۳مجله پزشکی ارومیه1390-بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس Metastigmata-Argasidae در رت
مشاهدهحسين حبيب زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی درک بیماران از کبد چرب: مطالعه پدیدار شناسی
مشاهدهعليرضا ماهوري۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهبررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با عوارض نورولوژیک بعد از اعمال جراحی قلب باز
مشاهدهخسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله پزشکی ارومیهبررسی شیوع آلودگی¬های انگلی روده¬ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای منطقه باراندوز چای شهرستان ارومیه
مشاهدهشاكر سالاري لك۱۳۹۰/۰۳/۱۰مجله تخصصی اپیدمیولوژی-بررسی شیوع و عوامل مرتبط با آسیب¬های ناشی از سرسوزن و اشیای برنده در کارکنان مراکز آموزشی درمانی ارومیه در نیمه اول سال
مشاهدهعليرضا ماهوري۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهبررسی سطح آگاهی علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد احیا قلبی ریوی بزرگسالان
مشاهدهحسين حبيب زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی سطح کیفیت زندگی مراقبین بیماران همودیالیزی شهرستان خوی
مشاهدهمحمد عليزاده۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی عملکرد پرستاران اورژانس و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه
مشاهدهيوسف محمدپور۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله زنان مامایی و نازایی ایرانبررسی فراوانی افسردگی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی
مشاهدهدکتر محمد هوشمند رزیدنت کودکان۱۳۸۹/۱۲/۱۱پروپزال پایان نامهTitle: Evaluation of common mutations of MEFV gene in children with Henoch-Schönlein purpura in Urmia, بررسی فراوانی جهشهای شایع ژن MEFV در کودکان مبتلا به هنوخ شوئن لاین پورپورا در ارومیه
مشاهدهكامبيز ديبا۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبررسی فعالیت ضد قارچی عصاره الکلی پروپولیس بر قارچ¬های کاندیدا و آسپرژیلوس در شرایط آزمایشگاهی
مشاهده۱۳۹۰/۰۳/۱۶فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییبررسی وضعیت سلامت روانی زنان با اقدام به خودسوزی بستری بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه
مشاهدهشمسي ميري غفارزاده۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی قمبررسی نگرش اساتید و دستیاران بخشهای بالینی در ارتباط با اعلام نتیجه تشخیص به بیماران غیر قابل درمان ...
مشاهدهدكتر كامبيز ديبا ۱۳۸۹/۰۵/۲۴بررسي ميزان مهاركنندگي عصاره الكلي دانه گياه اسپند Peganum harmala بر روي گونه¬هاي كانديدا و آسپرژيلوس در شرايط آزمايشگاهي
مشاهدهرحيم نژاد رحيمطاهره علي نياشاکر سالاري لکعلي غلامي۱۳۹۰/۰۳/۱۸پژوهشيStudy of prevalence and related factors in needle stick and sharp device injuries in personal of affiliated hospitals of Urmia university of medical science, 2009بررسي شيوع و عوامل مرتبط با آسيب هاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در کارکنان مراکز آموزشي - درماني در نيمه اول سال 1387
مشاهده دکتر محمدحسين فروزانفردکتر کوروش هلاکويي نائينيجواد رسولي۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهبررسي هزينه اثربخشي واکسيناسيون دام برعليه بروسلوز در استان آذربايجان غربي
مشاهده دکتر حميدرضا فرخ اسلاملو دکتر مريم زيناليدکتر ساسان حجازي۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهبررسي پرونده هاي شکايت از قصورات پزشکي در رشته ي تخصصي اطفال ارجاع شده به سازمان نظام پزشکي اروميه در سالهاي 75 تا 85
مشاهدهليلا موسوي جهرميطاهره علي نياعلي غلامي۱۳۹۰/۰۳/۱۸پژوهشيHepatitis B vaccination coverage among teaching hospital workers in Urmia cityبررسي پوشش واکسيناسيون هپاتيت ب در بين کارکنان مراکز آموزشي - درماني اروميه
مشاهدهفيروز قادري پاكدل۱۳۹۰/۰۳/۱۲فیزیولوژی و فارماکولوژیتزریق حاد درون هیپوکامپی بوپیروپیون بر روی یادگیری احترازی فعال در موش صحرایی اثر می¬گذارد
مشاهدهدكتر مسعود پورعيسيدكترمحمدحسين دقيقيدكتر افشين محمدي۱۳۹۰/۰۶/۲۶مجله پزشکی ارومیه1387-تعیین دقت تشخیصی سونوگرافی کالر داپلر در آپاندیسیت حاد
مشاهده۱۳۹۰/۰۶/۲۷المجله الصحیه لشرق المتوسط2011Evaluating success of no-scalpel vasectomy by ligation and excision with fascial interposition in ….Evaluating success of no-scalpel vasectomy by ligation and excision with fascial interposition in ….
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۶/۲۷Journal of American Science2011Evaluation of Antibacterial Activity of Cynodon dactylon on Multi-Drug Resistant Bacterial Isolates in Comparing with CiprofloxacinEvaluation of Antibacterial Activity of Cynodon dactylon on Multi-Drug Resistant Bacterial Isolates in Comparing with Ciprofloxacin
مشاهدهمعصومه اكبربگلو۱۳۹۰/۰۳/۱۱فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی بیرجندتنیدگی شغلی و شیوه¬های سازگاری در پرستاران شاغل در بخش روان بیمارستان رازی تبریز
مشاهدهKh.HazratiK.DibaH.Nanbakhsh۱۳۹۰/۰۶/۲۸Iranian Journal of Public HealthFungal contaminations of indoor public summing poolsFungal contaminations of indoor public summing pools
مشاهدهپيمان ميكائيلي۱۳۹۰/۰۶/۲۷Journal of American Science 2011Golden Words in the Veterinary Medicine among Azerbaijani peopleGolden Words in the Veterinary Medicine among Azerbaijani people
مشاهدهملیحه اسدالهیلیلا ولی زادهمعصومه اکبربگلو۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيمجله پرستاری و مراقبت ویژهدیدگاه مادران و پرستاران درخصوص اهمیت و میزان حمایت های پرستاری از والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
مشاهدهنادر آقاخاني۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیلدیدگاه بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر ارومیه نسبت به رعایت حقوق خود
مشاهده S.RezaieH. Mirhendi,P. KordbachehK.Dioba۱۳۹۰/۰۶/۲۸Pak Journal of Medical SciencesIdentification of Aspergillus species using morphological characteristicsIdentification of Aspergillus species using morphological characteristics
مشاهدهK.makimuraP.kordbacheK.DibaH.mirhendi۱۳۹۰/۰۶/۲۸Journal of Medical MicrobiologyIdentification of Pathogenic Aspergillus by A PCR-RFLP methodIdentification of Pathogenic Aspergillus by A PCR-RFLP method
مشاهدهدكتر محمد کرمي ياردكتر هاشم محمودزادهدكتر احمدعلي نيکي بخش۱۳۸۹/۰۵/۲۴گزارش مورديدانشگاه علوم پزشكي اروميهدرمان كودك مبتلا به نفريت هنوخ شوئن لاينه اي با مايكوفنوليت مافتيل cellcept))
مشاهده Kambiz DibaMohamad Rahbar,۱۳۹۰/۰۶/۲۸African Journal of Pharmacy and Pharmacology2010 Invitro activity of Cranberry extract against etiological agents of UTIInvitro activity of Cranberry extract against etiological agents of UTI
مشاهدهيوسف محمدپور۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی-درک از محیط های آموزش بالینی: شکاف محیط مورد انتظار با محیط واقعی
مشاهدهفاطمه خدا بخشافشین محمدی۱۳۹۰/۰۶/۲۶مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1387-حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد
مشاهدهصابر قلي زاده۱۳۹۰/۰۶/۲۶Journal of Chemotherapy2011Metallo -B- Lactamase - Producing pseudomonas aeruginosa in two Iranian teaching….Metallo -B- Lactamase - Producing pseudomonas aeruginosa in two Iranian teaching….
مشاهدهايرج محبي۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهرابطه سرطان مثانه و مشاغل پرخطر در اصفهان و ارتباط آن با آمین¬های آروماتیک: یک مطالعه مورد-شاهدی
مشاهدهحميده محدثي۱۳۹۰/۰۳/۱۸فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییراهکارهای تحکیم بنیان خانواده
مشاهدهانوشیروان کاظم نژادابراهیم حاجی زادهحمیدرضا خلخالی ۱۳۸۹/۰۵/۲۴مجله دانشکده پزشکی تهرانروند مرحله به مرحله نارسایی کلیه در بیماران پیوندی با اختلال عملکرد مزمن کلیه پیوندی
مشاهدهمير امير اغداشي۱۳۹۰/۰۶/۲۷Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders2011Osteopoikilosis: Pain as a Presenting Symptom in Three family membersOsteopoikilosis: Pain as a Presenting Symptom in Three family members
مشاهدهرحيم محمود لو۱۳۹۰/۰۷/۰۳Chemical Abstract مجله پزشکی ارومیه1390-سندرم بوئرهاو: تظاهر با تنگی نفس و درد سینه
مشاهدهرسول قره آغاجي۱۳۹۰/۰۳/۱۱مجله پزشکی ارومیهشکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی شهر ارومیه
مشاهدهP.Kordbache, N.JalaizandH.Mirhendi,K.Diba۱۳۹۰/۰۶/۲۸Journal of Medical Microbiology2007SSCP analysis of PCR amplified rDNA to differentiate medically important AspergilliSSCP analysis of PCR amplified rDNA to differentiate medically important Aspergilli
مشاهدهمسعود صدرالديني۱۳۹۰/۰۷/۰۳مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1390-فراوانی توزیع گروه¬های خونی ABO و Rh در بیماران مبتلا به ریفلاکس معدی مروی
مشاهدهدكتر احمد پرورش مرتضي باقري دكتر ميرداود عمرانيدكتر عيسي عبدي راد۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهفراوانیجهش delG35درژن GJB2 در جمعيت ناشنوايان حسي - عصبي غير سندرومي جسمي مغلوب
مشاهدهدكتر علي غفاري مقدم دكتر ابراهيم حاجي­زاده حميدرضا خلخالي۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيمجله پزشکی ارومیهنارسايي طولاني مدت عملكرد كليه در بيماران پيوندي با اختلال عملكرد مزمن
مشاهدهمعصومه همتي مسلك پاك۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی1390نگرانیهای والدین دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک مطالعه کیفینگرانیهای والدین دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک مطالعه کیفی
مشاهدهحميدرضا خلخالي۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایرانپیش بینی روند نارسایی کلیه در بیماران با اختلال عملکرد مزمن کلیه پیوندی
مشاهدهمرتضي باقريدكتر عيسي عبدي راد ۱۳۸۹/۰۵/۲۴مجله پزشکی ارومیهپلي مورفيسم ژن¬هاي اينترفرون گاما 874+ و اينترلوكين ده 1082- در افراد سالم
مشاهدهحسين موسي زآده۱۳۹۰/۰۳/۱۸فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییپایایی و روایی پرسش نامه رضایت مندی مراجعین به واحدهای بهداشتی درمانی شهری
مشاهدهمحمد جبرئيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۲مدیریت سلامتپرونده الکترونیک سلامت ارزیابی آمادگی نیروی انسانی
مشاهدهدكتر مهدي شكوهيدكتر امير حسين شرفيدكتر منصور عليزاده۱۳۹۰/۰۶/۲۶مجله پزشکی ارومیه1387گزارش یک مورد نکروز گلانس به علت کلسی فیلاکسی در بیمار دیابتیک تحت همودیالیز
مشاهدهدكتر صفر حامدنيا۱۳۸۹/۰۵/۲۴گزارش مورديدانشگاه علوم پزشكي اروميهگزارش يك مورد اختلال سايكوتيك مشترك (جنون مشترك)

 
 By: Peyvandco.com