۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 3 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

محسن گرامي فهيم۱۳۹۰/۰۳/۱۸بي هوشيحيدر نوروزي نياEffects of Acupressure on nausea and vomiting after Cesarean section under spinal anesthesiaبررسی تاثیرطب فشاری بر تهوع و استفراغ درعمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی
وحيد صادقي۱۳۹۰/۰۳/۱۸محمدحسن خادم انصاريThe evalution of the effects of Halperidol and Alprazolam on thyroid function(T3, T4, FT3, FT4, SH) in Rat ارزیابی اثرات داروهای هالوپریدول و آلپرازولام بر روی هورمون های تیروئید ( TSH, FT4, FT3, T4, T3) در موش رت
وحيد سلطاني۱۳۹۰/۰۳/۱۸محمدحسن خادم انصاريStudy level of Zinc , Copper,Cu/Zn Superoxide dimutase enzyme ,Lysozyme and Cathepsin G in esophageal cancer patientSبررسی سطح روی ، مس ، آنزیم روی / مس سوپراکسید دیس موتاز ، لیزوزیم ، کاتپسین G در بیماران مبتلا به سرطان سلولهای پوششی مری
ميكائيل تفكيكي۱۳۹۰/۰۳/۲۲ارتوپديفردين ميرزا طلوعيEvaluation of the Impact of Platelet-Rich Plasma on Prevention of Tunnel Widening in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Quadrupled Autologous Hamstring Tendons.(Randomized Clinical Trial)بررسی تائیر پلاسمای غنی از پلاکت در پيشگيري از گشادی تونل های استخوانی تی بیال و فمورال پس از بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیب®
مهدي فلاحتي۱۳۹۰/۰۳/۲۲محمدرضا محمدي فلاحComprative study of color flow Doppler Effecacy with Radionuclide Cystogram in Diagnosis of Vesicoureteral Reflux in children بررسی مقایسه ای نقش سونوگرافی داپلر رنگی با سیستوگرافی هسته ای در تشخیص ریفلاکس مثانه به حالب در کودکان
مهدي بابايي۱۳۹۰/۰۳/۲۲محمدرضا محمدي فلاحComparing beetveen effect of ligation of the iliac lymphatic vesseles vresus electrocoagulation on تاثیر بین بستن عروق لنفاوی ایلیاک با سوچور و الکتروکوتری بر بروز لنفوسل دور کلیه پیوندی
افشين بدل زاده۱۳۹۰/۰۳/۲۲محمدرضا محمدي فلاحProspective Randomized Comparison of Laparascopic lateral transperitneal versus Retroperitoneal Adrenalectomyمقایسه آینده نگر آدرنالکتومی لاپاراسکوپیک ترانس پریتونئال و رتروپریتونئال
معصومه عسگري۱۳۹۰/۰۳/۲۲فرحناز نوروزي نياEvaluation of pathological Autopsy findings in dead fetuses and neonates during 1999 to 2009 in Urmia Shahid Motahari hospitalبررسی نتایج پاتولوژيك اتوپسی جنین ها و نوزادان مرده بدنيا آمده از سال 1378 تا 1388 در بیمارستان شهید مطهری ارومیه
اسماعيل آقايي منورشيوا روشن ميلاني۱۳۹۰/۰۴/۰۴Investigation of Educational Motivation and Its Relationship with Individual State and Educational Progress in Basic Medical Students of Urmia University of Medical Sciencesبررسی انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با وضعيت فردي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي اروميه
سعيد چاره سازاحمد شهلا ۱۳۹۰/۰۴/۰۴Evaluation of the effectiveness of physiotherapy in knee Osteoarthritis ( بررسي تاثير فيزيوتراپي براستئوآرتريت زانو در مرکز آموزشی و درمانی امام خمیني
حكيم عزيزيحبيب محمدزاده حاجي پيرلو۱۳۹۰/۰۴/۰۴Evaluation of adjuvant activity of alum-naloxone and alum naltrexone mixtures on efficacy of complete Plasmodium berghei blood stage vaccine in balb/c mice ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوطهای آلوم-نالوکسان و آلوم – نالتروکسان بر کارایی واکسیناسیون موشهای balb/c توسط اشکال كامل خونی انگل Plasmodium ber
مهرداد بايزيدچيرامين بهروزيان۱۳۹۰/۰۴/۰۴study of association between systemis inflammatory response syndrome and MELD scoring system and hospital outcome in patients with hepatic cirrhosisمطالعه ي همراهي و ارتباط بین SIRS با scoring MELD و Outcome بيمارستاني در بیماران مبتلا به سیروز کبدی
اكرم داور پناهحسين حبيب زاده۱۳۹۰/۰۴/۰۴An investigation about the effect of orems self care model on self efficacy in patients undergoing hemodialysisبررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی اورم بر سطح خودکارآمدی بیماران تحت درمان با همودیالیز
خسرو حضرتي تپه۱۳۹۰/۰۴/۰۴خسرو حضرتي تپهEvalution of the adjuvanty activity a mixture of alum – naloxone and alum – naltrexone on Immunogenicity of RH strain of Toxoplasma gondii in BALB /c mice ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوطهای آلوم- نالوکسان و آلوم- نالتروکسان بر ایمنی زایی اجزاء پروتیینی توکسوپلاسما گوندی سویه (RH) د
سحر مصطفويشاه صنم غيبي۱۳۹۰/۰۴/۰۴Comparison of diagnostic Tests of Helicobacter Pylori In Children in Motahhari Hospital of Urmiaمقا یسه روش‌های تشخیصی هلیکوباکترپیلوری در کودکان در بیمارستان شهید مطهری اروميه

 
 By: Peyvandco.com