۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 6 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

بهمن شاعريمرتضي متذكر۱۳۹۰/۰۸/۲۵مرتضي متذكرEvaluation the seroprevalence of HBsAg among pregnant women in urmia(2011 بررسی شیوع سرمی آنتی ژن سطحی هپاتیت B در زنان باردار شهرستان ارومیه، سال 1390
عرفان نوروزيعليرضا رستم زاده۱۳۹۰/۰۸/۲۵عليرضا رستم زادهComparison of Coronary Artery Disease frequency Assessed by Coronary Angiography in Patients With and without Atrial Fibrillationمقايسه ي فراوانی بيماريهاي عروق کرونري دربين بیماران مراجعه کننده با و بدون فیبریلاسیون دهلیزی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته اند
محمد احسانيعليرضا رستم زاده۱۳۹۰/۰۸/۲۵عليرضا رستم زادهEvaluation of prognostic implications of ST-segment elevation resolution in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with streptokinaseبررسی تأثیر میزان برگشت صعود قطعه ST در پیش آگهی بیماران با انفارکت میوکارد حاد همراه با صعود قطعه ST که تحت درمان با استرپتوکیناز بودند
ملينا پيك اقبالخديجه مخدومي۱۳۹۰/۰۸/۲۵خديجه مخدوميCorrelation Between Pretransplant Thyroid Function & Allograft Dyfunction in First Month &First Year After Renal Transplantationارتباط بين عملکرد تیروئید قبل از پیوند کلیه با اختلال عملکرد کلیه پیوند در ماه اول و سال اول بعد از پیوند
امير عباس تاج محمديحسن لطيفي۱۳۹۰/۰۸/۲۵حسن لطيفيEvaluation of knowledge of general population and health care worker about oral, and Maxillofacial surgery fieldبررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی و شاغلین حرف پزشکی در مورد رشته جراحی دهان و فک و صورت
شهرام شكوهيمير موسي آغداشي۱۳۹۰/۰۸/۲۵مير موسي آغداشيevaluation of success rate of vertical infraclavicular block with current intensity of 0.8 mA and less than 0.5 mAمقایسه میزان موفقیت بلوک اینفراکلویکولر عمودی با شدت جریان 8/0 میلی آمپر و شدت جریان کمتر از 5/0 میلی آمپر
هرمز بلسونبهزاد بوشهري۱۳۹۰/۱۰/۱۲بهزاد بوشهريdetermination of the demografy and clinical and paraclinical findings in patients with paraquat poisoning admited in Taleghani hospital of urmia in 2004-2011تعیین ویژگی های دموگرافیک و یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مسموم با سم علف کش پاراکوات بستری شده در مرکز آ
بهاران رحماني چيانهعلي طهرانچي۱۳۹۰/۱۰/۱۲نفرولوژيعلي طهرانچي1390Effect of Raloxifene on treatment of patients with benignprostatic Hyperplasia; a Randomized clinical trial بررسی تاثیرraloxifene در درمان بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات (کارآزمایی بالینی تصادفی شده)
الهام اكبريخديجه مخدومي۱۳۹۰/۱۰/۱۲خديجه مخدوميConversion from cyclosporine to sirolimus in patients with chronic allograft nephropathy in Urmia Imam Khomeini hospitalتبديل داروي سيكلوسپورين به داروي سيروليموس در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كليه پيوندي در بيمارستان امام خميني اروميه
نسيم عالي داييمحمد حسين رحيمي راد۱۳۹۰/۱۰/۱۲محمد حسين رحيمي رادEvaluation of the Relationship between Platelet Count and Mean Platelet Volume and Pulmonary Thromboembolism بررسی ارتباط تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی با ترومبوآمبولی ریوی
ميثم دهقانتورج رشيدي۱۳۹۰/۱۰/۱۲تورج رشيديstudy of relationship between smoking and vitiligoتعیین ارتباط بین مصرف سیگار و بیماری ویتیلیگو
پريسا معيني اقطاعيمعصومه حاج شفيعها۱۳۹۰/۱۰/۱۲زنان زايمانمعصومه حاجي شفيعها(1390)Evaluation of Therapeutic Effect of Simultaneous Prescription Clomiphen citrate And Letrosol In Infertile Patients Suffering Poly Cyctic Ovarian Syndrome Resistant To Clomiphen or Letresol بررسی اثر درمانی تجویز همزمان لتروزال و کلومیفن در بیماران نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به درمان با کلومیفن یا لتروزال
ليلا نوروزيعليرضا شير پور۱۳۹۰/۱۰/۱۲فيزيولوژيعليرضا شير پورThe effect of vitamin E on proliferation and endothelial dysfunction induced by ethanol in the aorta smooth muscle cells of ratتاثیر ویتامین E بر عوامل موثر در عملکرد غیر طبیعی آندوتلیال عروقی وپرولیفراسیون القا شده بوسیله الکل در سلولهای عضله صاف رگ آئور
رضا شجاييعلي طهرانچي۱۳۹۰/۱۰/۱۲نفرولوژيعلي طهرانچي1390Effect of Tolterdin on early irritative lower urinary tract symtoms after Transurethral resection of prostate ( Arandomize clinical Trial)تاثیر داروی تولترودین بر علایم تحریکی زودرس دستگاه ادراری تحتانی پس از رزکسیون پروستات از طریق مجرا
۰دکتر محمدرضا انوشهبررسي مقايسه اي سطح آنتي بادي IGE توتال سرمي در بيماران اسکيزوفرني و افسردگي اساسي

 
 By: Peyvandco.com