۴:۵۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 6 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

5,045کاربردي و بنياديحسين  سپهريبررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در بين دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 7376
علاءالدين مهريبررسي فلبوتومي بعنوان يک روش پيشگيري از بيماريهاي عروق کرونر77
علاءالدين مهريبررسي ميزان اثر بخشي فعاليت منظم بدني در کاهش فشار خون78
ابوالفتح لامعيتعيين ميزان عفونت با مايکوباکتريوم توبرکلوز در بين دانشجويان ورودي 7379
ابوالفتح لامعيبررسي ايمونوژنيسي و اثر حفاظتي واکسن هپاتيت B بر اساس تعيين سطح سرمي Anti HBS در اطفال زير 5 سال و بالغين جوان80
رامين بهروزيان بررسي ريسک فاکتورها و ميزان بروز سرطانهاي دستگاه گوارش در شهرستان اروميه از خرداد سال 74 تا خرداد 7581
شاكر سالاري ارزشيابي کيفيت خدمات بهداشتي ( مادر و کودک ) در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان آذربايجان غربي82
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين و عوامل موثر بر آن در اطفال سنين قبل از ورود به مدرسه 83
کاربرديسعيد  قوام راده مطالعه غربالگري با آزمون سيتولوژي ادرار به منظور کشف احتمالي T.C.C در افراد بالاتر از 60 سال ساکن روستاي اصلي خانه هاي بهداشت شهرستان اروميه در سال 74-7384
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين و عوامل موثر بر آن در اطفال زير 6 سال شهرستان اروميه85
علي  تقي زاده افشارارزش سونوگرافي مثانه و يا سيتولوژي در پيگيري بيماران با کانسر مثانه86
محمدرضا محمدي فلاحاثر کشش کاتتر مجرا در کاهش خونريزي بعد از TUR-P 87
ابوالفتح لامعيواکنش توبرکولين در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني وابسته به د - ع - پ اروميه و بررسي عوامل موثر بر آن88
1,000کاربردي و بنياديفيروز  صادقي سورهمحيط کشت تغيير يافته هکيلو باکتر پيلوري89
نادر  پاشاپوربررسي رابطه ميزان کلسم سرم مادر با مقدار کلسيم سرم شيرخوار جهت جلوگيري ازتتاني ناشي از هيپوکالسمي در شيرخوار 90

 
 By: Peyvandco.com