۰:۵۹ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

960 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 96

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ پزشكي بررسي نقش VATS در تشخيص پلورال افيوژن با علت نا مشخص در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) درسال 93 تا 94 1393-04-32-1428
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ پزشكي تآثیر تزریق زیرتنون لیدوکائین بر درد و بیقراری پس از جراحی استرابیسم 1393-04-32-1496
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ پزشكي بررسی ارزش پیش آگهی miRNA های 146a ،155و پروتئین های آلفا1آنتی تریپسین وهاپتوگلوبین در تیپ I بیماری مولتیپل میلوما 1393-04-32-1332
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر اجرای طرح ترخیص بر توان خود مراقبتی بیماران تحت درمان آنژیوپلاستی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1497
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخله مشاوره محور زوجین بر مواجهه با خشونت علیه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر ارومیه، در سال 1394 1393-04-33-1503
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری استراتژیهای ذخیره انرژی بر خستگی ناشی از سرطان در مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در مراکز درمانی دولتی و غیردولتی اروميه در سال 93 13 1393-04-33-1468
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ پزشكي برآورد میزان دقت تعیین خط ترانس اپی کندیلار در حین عمل جراحی تعویض مفصل زانو 1393-04-32-1475
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ مركز تحقيقات بهداشت باروري ررسي ارتباط بین سطح ‏‎ ‎‏ ‏BHCG‏ مایع فولیکول با وجود يا عدم وجود اووسیت در فولیکولهای بیماران ‏تحت درمان به روش تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم 1393-04-46-1487
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر مشاوره با رویکرد شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرارومیه، سال 1393 1393-04-33-1507
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ پزشكي تعیین دوز اپتیمم آنتی ژن پروماستیگوت¬های کشته شده بوسیله حرارت leishmania major سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) همراه با ادجوانت آلوم - نالتروکسان در ایمن سازی علیه بیماری لیشمانیوز جلدی 1393-04-32-1478

 
 By: Peyvandco.com