۱۱:۴۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1117 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 112

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ پيراپزشكي ارزیابی مشکلات اصلی کدگذاری بالینی براساس تحلیل استخوان ماهی و تکنیک 5 چرا 1397-06-52-1716
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ پزشكي مقایسه فراوانی جراحی مجدد متعاقب هرنیورافی های قدام شکم در بیماران با بیماری همزمان داخل شکم و بیماران بدون آن در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 1397-06-63-1857
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ مركز تحقيقات بهداشت باروري طراحی و اجرای برنامه مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت ارتقاء میزان مشارکت خانواده های حاشیه شهر برای تشخیص بموقع بیضه نزول نکرده 1397-06-46-1672
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دندان پزشكي شیوع هیپومینرالیزاسیون مولر-ثنایا در دانش آموزان 12-6 ساله شهر ارومیه در سال 1397 1397-06-35-1746
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ پزشكي مقایسه پانسمان با غشاء آمنیوتیک و پماد نیتروفرازون در ترمیم سوختگی درجه دو در بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ارومیه (ره) 1397-06-63-1826
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ پزشكي بررسي ارتباط استئوپني و استئوارتریت هيپ با الگوي شكستگي هيپ اينترآرتيكولار يا اكستراآرتيكولار دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني(ره) 1397-06-32-1808
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ پزشكي بررسی تاثير بتاهیستین بر تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک 1397-06-32-1728
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ دندان پزشكي مقایسه شاخص های درد بر اساس پرسشنامه گیل در بازه قبل از درمان و حین درمان در افراد با و بدون دردهای ادنتوژنیک مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی در شهرستان ارومیه در سال ۱۳۹۷ 1397-06-35-1653
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ پزشكي بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیوم بر روی درد بعد از عمل در جراحی شکستگی مفصل ران با بی حسی داخل نخاعی 1397-06-32-1763
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ پزشكي مقایسه تاثیر انفوزیون پیشگیرانه سولفات منیزیوم و اندانسترون بر لرز پس از بیحسی اسپاینال در سزارین انتخابی 1397-06-32-1721

 
 By: Peyvandco.com