۸:۲۶ : ساعت ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1270 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 127

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ پزشكي مقایسه تاثیر تزریق سم بوتولینوم و اسفنگتروتومی داخلی لترال در درمان بیماران مبتلا به فیشر مزمن انال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 1397-06-63-1937
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند : بررسی اثر پیش درمانی با آنتاگونیست رسپتور 5HT3 برعملکرد کلیه موشهای صحرایی نر دیابتی : نقش مسیر SIRT1/ FOXO3a و claudin-1 1397-06-40-1864
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ داروسازي تعیین اثربخشی سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به HFrEF در یک مطالعه بالینی تصادفی کنترل شده با پلاسبو 1397-06-36-1717
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ داروسازي مقایسه اثر ونلافکسین و میدودرین در پیشگیری از افت فشار حین دیالیز در یک مطالعه تصادفی crossover 1397-06-36-1777
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پيراپزشكي طراحی و پایلوت برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی¬های هوشمند برای پایش از راه دور فشارخون، وزن و پایبندی دارویی در دریافت¬کنندگان پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه 1397-06-52-1888
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ پزشكي بررسي ارتباط پروکلسي تونين و CRP با پيش آگهي کودکان بستری مبتلا به تب و نوتروپني در بخش انکولوژی 1397-06-64-1908
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ پزشكي مقایسه تاثیر تزریق موضعی بوپیواکائین و دگسمدتومیدین با بوپیواکائین تنها بر درد بعد از عمل در بیماران تحت ترمیم روترتور کاف شانه با بیهوشی عمومی. 1397-06-32-1747
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ پزشكي بررسی پیامدهای مداخلات جراحی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و NICU بیمارستان شهید مطهری ارومیه از تاریخ 1/1/1395 تا 29/12/1397 1397-06-32-1670
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ پزشكي بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی با نتایج ترمیم پارگی های اعصاب مدین در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1397-06-63-1856
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ پزشكي بررسي فراواني و علل قابل شناسايي تعويض خون در زردي نوزادان ( در بخش نوزادان بيمارستان شهيد مطهري اروميه در سال 97) 1397-06-64-1836

 
 By: Peyvandco.com