۱۴:۳۲ : ساعت ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1289 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 129

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ پزشكي بررسی ویژگیهای دموگرافیک,بالینی و پاراکلینیک در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 1397-06-64-1556
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ بيمارستان امام خميني بررسی شاخص سطح کشندگی در بیماران سوختگی بستری در مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی ارومیه، در طی 10 سال اخیر (1387-1397). 1397-06-63-1866
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ پزشكي ارزیابی تفاوت کودکان قبل از سنین مدرسه مبتلا به آسم و آلرژی در مناطق روستایی و شهری مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه 1397-06-32-1691
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پزشكي عنوان: مقایسه اثر ترکیبی فوتوتراپی همراه کلوفیبرات با فوتوتراپی تنها در نوزادان دچار زردی غیر مستقیم (مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه) 1397-06-64-1785
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تحقيقات سلولي و مولكولي مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن های TLR1,2,6, 8 دربیماران مبتلا به سل و افرادکنترل در استان آذربایجان غربی 1397-06-43-1891
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ پزشكي بررسی تاثیر دکسمدتومیدین در کنترل آژیتاسیون بعد از عمل در کودکان تحت بیهوشی با سوفلوران 1397-06-32-1869
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ پزشكي ریسک فاکتورهای مرتبط با آریتمی بطنی و اختلال هدایتی بعد از سندرم کرونری حاد 1397-06-32-1720
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ پرستاري و مامايي اروميه درک بیماران بستری از آموزش بالینی : یک مطالعه کیفی 1397-06-33-1889
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ پزشكي مقایسه تاثیر تزریق سم بوتولینوم و اسفنگتروتومی داخلی لترال در درمان بیماران مبتلا به فیشر مزمن انال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 1397-06-63-1937
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند : بررسی اثر پیش درمانی با آنتاگونیست رسپتور 5HT3 برعملکرد کلیه موشهای صحرایی نر دیابتی : نقش مسیر SIRT1/ FOXO3a و claudin-1 1397-06-40-1864

 
 By: Peyvandco.com