۱۰:۲۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2163 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 217

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی همبستگي تاب آوری و کیفیت زندگی والدین دارای فرزند مبتلا به کانسر درمراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1396-09-50-2875
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر معنادرمانی بر استرس درک شده، رابطه والد - کودک و معناجویی مادران دارای كودكان اتیسمی مراجعه کننده به مرکز پیشگامان امید شهر ارومیه در سال 1396 1396-09-33-3071
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پزشكي مقایسه تأثیر یک نوبت استفاده با دو نوبت استفاده از تری کلرو استیک اسید 85% در درمان اینترا اپتیلیال نئوپلازی سرویکس 1395-01-32-2703
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بسته حمایتی آموزشی مبتنی بر خود کارامدی بر میزان هموگلوبین A1C افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه سال96. 1396-09-63-3089
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ داروسازي ارزیابی کارایی آلوپورینول در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: کارآزمایی تصادفی دو سوکور کنترل شده با پلاسبو 1395-01-36-2613
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیرآموزش چند رسانه ای تعاملی بر شدت خستگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی ارومیه در سال ۱۳۹۶ 1396-09-33-3133
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ پزشكي تعیین ارتباط سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با ماکولار ادم در بیماران رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفرتیو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 1396-09-63-3028
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ بيمارستان امام خميني مدت زمان ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سال 1394 1395-01-63-2509
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ بيمارستان امام خميني مدت زمان ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سال 1395 1395-01-63-2513
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ دندان پزشكي تاثیر لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین با غلظت های مختلف بر تغییرات قند خون افراد دیابتی نوع 2 درمراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اورمیه 1396-09-35-3076

 
 By: Peyvandco.com