۸:۱۰ : ساعت ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1996 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 200

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ دندان پزشكي ضخامت بافت نرم چانه در بیماران ارتودنسی با الگوهای مختلف رشد عمودی 1396-09-35-2914
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ پزشكي تاثير جايگذاري لوله بيني-معدي بر روي فشار کاف لوله تراشه در بيماران تحت عمل جراحي شكم 1395-01-63-2480
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ پزشكي بررسی میزان بیان رسپتورهای استروژن و پروژسترون در بیماران بستري مبتلا به سرطان پستان و متاستاز لنفاوی آن در بیمارستان امام خمینی ارومیه (ره)، طی سال های 93 تا 94 1395-01-32-2766
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ پيراپزشكي بررسي اثر سيستم اطلاعات بيمارستاني بر فرايند داروي در بيماران بستري بيمارستان سيدالشهداء اروميه در سال 1396 1396-09-67-2898
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ دندان پزشكي بررسی میزان تاثیر تزریق سم بوتولینوم درکاهش آکنه های صورت و پیشانی 1395-01-35-2802
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ پزشكي اثرات کورکومین و سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان تیمارشده با کورکومین بر انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول در موش صحرایی 1395-01-32-2798
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ پزشكي ارزیابی ارتباط سطح سرمی Calprotectin با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید 1395-01-32-2846
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی سطح ادراری IL18 بعنوان شاخص عملکردی در گیرندگان پیوند کلیه 1395-01-32-2848
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ پزشكي مقایسه میزان بقای دو ساله بیماران سرطان مری با و بدون کمورادیوتراپی نئواجونت در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 1396-09-32-2866
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اچ اس آر بررسي رابطه بين سندروم متابوليک و افت شنوايي حسي-عصبي در شاغلین استان آذربايجانغربي در سال 1396: مطالعه مقطعي 1395-01-44-2853

 
 By: Peyvandco.com