۱۵:۵۸ : ساعت ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

1938 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 194

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ دندان پزشكي بررسی اثر چای سبز در درمان لیکن پلان دهانی – پیش مطالعه 1395-01-35-2852
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ پزشكي مقایسه فراوانی لرز حین عمل جراحی سزارین در بیماران تحت بی حسی اسپینال با یا بدون فنتانیل 1395-01-32-2700
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ پزشكي مقایسه ی تاثیر گرانی سترون تنها وبهمراه دگزامتازون بر روی تهوع استفراغ بعد از عمل در کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک 1395-01-63-2696
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ پزشكي بررسی مقایسه ای بین اثر (پروپرانولول ) در مقابل (والزارتان) در پیشگیری میگرن 1395-01-32-2757
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ دندان پزشكي بررسی مورفولوژی ریشه در دندانهای پرمولر اول ماگزیلا در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در شهر ارومیه. 1396-09-35-2874
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي ارتباط پیامد بارداری با مارکرهای بیوشیمیایی ازمایشات غربالکری اختلالات کروموزومی در بیماران آمنيوسنتز شده در بیمارستان مطهری در طی سالهای 1390 الی 1395 1395-01-32-2679
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ دندان پزشكي شیوع و موقعیت دندانهای اضافه در کلاسهای مختلف مال- اکلوژن در یک جمعیت بیماران ارتودنسی طی سالهای 1387 الی 1395 1395-01-35-2782
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ پزشكي بررسي فراوانی عوارض چشمی بیماران مبتلا به تالاسمی تحت درمان با دفروکسامین در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1394-0--63-1836
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ دندان پزشكي بررسی موقعیت شریان آلوئولار خلفی فوقانی توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در جمعیت شهر ارومیه طی سال های 92 تا 94 1395-01-35-2851
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ پزشكي مطالعه عوامل خطر بیماری مرحله نهایی کلیه و عوارض ناشی از انجام دیالیز در بیماران مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر ارومیه 1395-01-32-2810

 
 By: Peyvandco.com