۵:۴۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2130 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 213

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخلات خود مراقبتی مبتنی بر بهداشت خواب، تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی بر کیفیت خواب بیماران بعد از عمل بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا در سال 1396 1396-09-67-3063
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ پزشكي بررسی فراوانی اسپوندیلولیستزیس در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به مرکز MRI بیمارستان امام خمینی ارومیه از اول مهر 1396 تا اول مهر 1397 1396-09-32-2984
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ پزشكي بررسی میزان دقت سونوگرافی و عوامل موثر بر آن در تعیین وزن نوزادان ترم 1396-09-32-2981
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ دندان پزشكي مقایسه زوایای گونیال و شودی بین رادیوگرافی های سفالومتری جانبی و پانورامیک 1396-09-35-3052
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دندان پزشكي تاثیر Casein Phosphopeptid – Amorphus Calsium Phosphate ( CPP-ACP ) بر میکروهاردنس عاج تاجی پس از شستشو با NaOCl با غلظت 2/5 % و EDTA با غلظت 17% 1396-09-35-3011
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ تحقيقات نفرولوزي و پيوند : اثر مصرف الکل توسط مادر در دوران بارداری و شیردهی روی میانجی های مولکولی موثر بر عملکرد کلیوی و تغییرات بافتی در کلیه توله های نر موشهای صحرایی در یک دوره پیگیری 3 ماهه 1396-09-32-3044
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد ارومیه1396 1396-09-33-3034
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ تحقيقات سلولي و مولكولي بررسی سرو اپید میولوژی کیست هیداتید با روشهای هماگلوتیناسیون غیر مستقیم ،الایزا وتایید با وسترن بلات در ساکنین شهری و روستایی جلفا در سال 1396 1396-09-43-3043
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ داروسازي ارزیابی روش های fusion و solvent-fusion در تهیه پراکندگی های جامد دوگانه گلی بن کلامید 1396-09-36-3039
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ پزشكي بررسی ارتباط بین سطح سرمی آدنوزین د آمیناز با حاملگی خارج رحمی 1396-09-32-2990

 
 By: Peyvandco.com