۸:۱۷ : ساعت ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2102 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 211

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ پزشكي بررسی خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به HIV/AIDS و سل همزمان بستری در بخش عفونی بیمارستان طالقانی ارومیه از فروردین سال1385 لغایت اسفند سال 1395 1396-09-32-3007
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ پزشكي بررسی ارتباط بین میزان ویتامین D سرم ( 25-hydroxy vitamin D) و بیماری آب مروارید قشری وابسته به سن 1395-01-63-2838
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ پزشكي بررسی عوارض داروهای ضد صرع در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه از سال 1389 لغایت 1395 1396-09-32-2977
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی فراوانی E.coli O157:H7 در فرایند لاگون هوادهی ناقص 1395-01-42-2708
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی اثر محافطتی تجویز سیستمیک نانو ذره کورکومین بر روی جراحات ایسکمی / خونرسانی مجدد در تخمدانها: يك مطالعه حيواني 1396-09-46-2903
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی مقایسه ای عوامل خطرزای مواجهه شغلی با اجسام نوک تیز و ترشحات بیمار درپرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای جنرال وداخلی خوی درسال 1395 1394-01-50-2190
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ پزشكي بررسی ارتباط بین وضعیت کنترل دیابت و عوامل تعیین کننده اجتماعی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز سلامت روستایی شهرستان ارومیه 1396-09-51-2989
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ پزشكي بررسی خصوصیات دموگرافیک و ریسک فاکتورهای آترواسکلروز بیماران دارای پل عضلانی با و بدون تنگی کرونری در بیمارستان طالقانی ارومیه از 1390 تا 1395 1396-09-65-2895
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ پزشكي تاثیر داروی سینامون بر سیکل های قاعدگی در زنان مبتلا بهPCO مراجعه کننده به کلینیک های زنان 1395-01-66-2804
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تحقيقات سلولي و مولكولي بررسی تاثیرات پرتو گامای حاصل از کبالت 60 بر میزان حیات و آپوپتوز رده ی سلولی HCT-116 تیمار شده با ایرینوتکان و 17-AAG 1396-09-32-2905

 
 By: Peyvandco.com