۵:۰۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

960 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 96

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پزشكي تاثیر منیزیم بر گلودرد بیماران بعد از عمل در بیماران تحت لامینکتومی کمری با بیهوشی عمومی . 1393-04-32-1501
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ اچ اس آر بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی سالمندان شهرستان سلماس 1393-04-58-1355
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ پزشكي تاثير چک ليست بر بهبود کيفيت شرح حال دربيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره) 1393-04-32-1486
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ پزشكي بررسی عوامل خطر ، علایم و پیامد بیماران بستری شده با تشخیص ترومبوز وریدهای مغزی در بخش نورولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه در فاصله سالهای 1389 تا 1393 1393-04-32-1498
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ داروسازي بیوسنتز نانوذرات اکسید مسCoNp)) با استفاده از باکتری لاکتو باسیلوس و بررسی اثرات آن برعلیه باکتری های بیماری زا 1393-04-36-1335
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ پزشكي ميزان شکست خارج سازی لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خمینی اروميه 1393-04-32-1435
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسي استرس درک شده آموزش باليني و سبک هاي مقابله اي در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه و ارتقاء سبک هاي مقابله اي آن ها از طريق ارائه کارگاه آموزشي در سال تحصيلي 1393. 1393-04-33-1488
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ پزشكي بررسي سطح سرمی هورمون امنتین 1 در بیماران سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به سرطان ریه نسبت به افراد سیگاری و سالم 1393-04-32-1392
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ پزشكي مقایسه تاثیر دگزامتازون و اندانسترون داخل وریدی و هر دو با هم در تهوع واستفراغ حین وبعد از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی 1393-04-32-1439
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ پزشكي مقایسه ی بیان P53 در آندومتریوزیس با سرطان های تخمدانی همراه آندومتریوزیس 1393-04-56-1421

 
 By: Peyvandco.com