۸:۱۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2102 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 208 از 211

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ پزشكي تعیین واریانتهای اکینوکوکوس گرانولوزوس در نمونه های ایزوله شده کیست هیداتیک از بیماران و دامها در استان آذربایجانغربی به روش PCR-RFLP 89-01-32-221
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مطالعه مولکولی شیوع ویروس هایBKوJC در ادرار وخون بیماران پیوند کلیه با روش PCR 89-01-40-176
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی شیوع ، علل و روشهای خودکشی شهرستان خوی در سال 1388 89-01-42-215
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ پزشكي بررسی تاثیر الکل بر آتروسکلروزیس در رگ آئورت و عوامل موثر در ایجاد آن 89-01-32-213
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ پژوهش در آموزش مقایسه الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی و روش آموزش رايج بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری 89-01-33-271
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی فراوانی و ارتباط عفونت سایتومگالوویروس در بیماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني سيدالشهداي اروميه 89-01-42-278
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه تاثیرالگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری کارورز بخش ICU دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه-1389 89-01-33-240
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسي و مقايسه تاثير آموزش به روش سنتي و مبتني بر وب بر روي يادگيري آريتمي هاي قلبي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1389 89-01-33-229
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و اختلال خواب در بیماران بستری در بخش های ویژه. 89-01-33-255
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ پزشكي بررسي اپيدميولوژي مولکولي درماتوفيتوزيس انساني در استان آذربايجان غربي 89-01-32-315

 
 By: Peyvandco.com