۹:۴۸ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 3 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی اثر کورکومین و امگا-3 بر روی پتانسیل بر انگیخته بینایی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس 1396-09-42-2985
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ پيراپزشكي طراحي داشبورد بخش مراقبت ويژه و اجراي آزمايشي آن در مرکز آموزش درمانی امام خميني اروميه 1396-09-52-3197
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ دانشكده بهداشت بررسی ارتباط جو ایمنی و شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در شرکت های تولیدی شهرستان ارومیه در سال 1396 1396-09-34-3134
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ داروسازي مقایسه نحوه مصرف وانکومایسین بر اساس دستورالعملهای HICPAC (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) در مراکز آموزشی-درمانی امام خمینی (ره) و طالقانی ارومیه 1394-0--36-1706
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پزشكي بررسي درصد انطباق پروفيلاکسي زخم استرسي با گايدلاين ASHP در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني اروميه 1396-09-63-3016
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ پزشكي مقایسه ی نتایج اینداکشن تراپی با تیموگلوبولین یا درمان استاندارد 3 دارویی در پیوند کلیه دربیمارستان امام خمینی ارومیه طی سالهای 1393-1385 1396-09-32-3187
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی در مرکز تخصصی و فوق تخصصی سیدالشهداء ارومیه 1397-1396 1396-09-67-3194
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه -بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه97- 1396 1395-01-33-2316
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ پزشكي بررسی ارتباط pH و حجم آب آشامیدنی و مایعات دریافتی با خطر سنگ کلیه در مردان بزرگسال 1396-09-32-3193
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضای تبریز در سال 1397-1396 1396-09-33-3191

 
 By: Peyvandco.com