۵:۴۳ : ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2130 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 4 از 213

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی فراوانی E.coli O157:H7 در فرایند لاگون هوادهی ناقص 1395-01-42-2708
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی اثر محافطتی تجویز سیستمیک نانو ذره کورکومین بر روی جراحات ایسکمی / خونرسانی مجدد در تخمدانها: يك مطالعه حيواني 1396-09-46-2903
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ پزشكي بررسي ارتباط دي اكسيد كربن انتهاي بازدمي و دي اكسيد كربن شرياني و وريد مركزي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني (ره) اروميه 1396-09-32-3006
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ پزشكي بررسی ارتباط بین گروه های خونی با چاقی و اضافه وزن در بین کارکنان دانشکده علوم پزشکی ارومیه 1396-09-32-2972
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی مقایسه ای عوامل خطرزای مواجهه شغلی با اجسام نوک تیز و ترشحات بیمار درپرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای جنرال وداخلی خوی درسال 1395 1394-01-50-2190
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ پزشكي بررسی ارتباط بین وضعیت کنترل دیابت و عوامل تعیین کننده اجتماعی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز سلامت روستایی شهرستان ارومیه 1396-09-51-2989
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ پزشكي اثرات اختلال ریتم شبانه روزی بر ترمیم زخم موش های صحرایی 1396-09-32-3008
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ پزشكي بررسی خصوصیات دموگرافیک و ریسک فاکتورهای آترواسکلروز بیماران دارای پل عضلانی با و بدون تنگی کرونری در بیمارستان طالقانی ارومیه از 1390 تا 1395 1396-09-65-2895
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ پزشكي تاثیر داروی سینامون بر سیکل های قاعدگی در زنان مبتلا بهPCO مراجعه کننده به کلینیک های زنان 1395-01-66-2804
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تحقيقات سلولي و مولكولي بررسی تاثیرات پرتو گامای حاصل از کبالت 60 بر میزان حیات و آپوپتوز رده ی سلولی HCT-116 تیمار شده با ایرینوتکان و 17-AAG 1396-09-32-2905

 
 By: Peyvandco.com