۸:۱۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2102 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 4 از 211

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ پزشكي مقايسه نتايج درمان غير جراحي و پين گذاري از راه پوست در انگشت چكشي حاد 1396-09-32-2970
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی درک پرستاران از مدیریت درد در بخش های نوزادن و ویژه ی نوزادان در بیمارستان های شمال استان آذر بایجانغربی در سال1396 1396-09-50-2961
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ دندان پزشكي تنوعات آناتومیک کانال پالاتین بزرگ در توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در جمعیت شهر ارومیه در سالهای 1390تا 1396 1396-09-35-2987
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش کاربرد و اجرای صحیح چک لیست‌های جراحی ایمن و بیهوشی بر معیارهای ترخیص بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی با بیهوشی عمومی از ریکاوری در مرکز آموزشی-درمانی امام خمینی (ره)ارومیه در سال 1396. 1396-09-33-2975
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ دانشكده بهداشت بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین سونوگرافرهای بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در سال 1396 1396-09-34-2919
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مركز تحقيقات ساليد تومور بررسی نقش سیگلاتازون در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی لوسمی مقاوم به دوکسوروبیسین 1396-09-62-2920
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ داروسازي بررسی تاثیر سیلمارین بر روی اختلالات حرکتی بیماران پارکینسونی:يک مداخله بالينی تصادفی شده 1395-01-36-2748
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ داروسازي تاثیر اولانزاپین بر پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بیمار ان مبتلا به سرطان : یک مداخله بالینی تصادفی شده 1396-09-36-2864
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ پزشكي مقايسه اثر ترکیبی هیدروکلروتیازید و سیترات پتاسیم در جلوگیری از تشکیل سنگ استنت حالب در بیماران بقای طولانی استنت در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1395-01-32-2776
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مركز تحقيقات ساليد تومور تهیه نانوذرات مغناطیس بر پایه سیکلودکسترین دندریتی-گرافن اکسید در سیستم دارورسانی ضد سرطان دوکسوروبیسین در رده سلولیMCF-7 سرطان سینه 1396-09-62-2918

 
 By: Peyvandco.com