۸:۱۶ : ساعت ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2102 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 6 از 211

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخله گروه درمانی مبتنی برتاب آوری بر مقابله با بیماری فرزند در مادران دارای کودک سرطانی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه سال 1396 1396-09-33-2950
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ پزشكي بررسی فراوانی و پراکندگی انواع اکتازی عروق کرونر در آنژیوگرافی و علائم ایسکمی قلبی در آنان طی شهریور 95 تا شهریور 96 در بیمارستان طالقانی ارومیه 1395-01-32-2841
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ پزشكي بررسي فراوانی کم خونی فقر آهن در شيرخواران 3 تا 24 ماهه شهر ارومیه 1396-09-32-2930
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ داروسازي تعیین ارتباط میان دوز اولیه ونکومایسین و میزان دستیابی به غلظت پلاسمایی درمانی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی سیدالشهدای ارومیه 1396-09-36-2897
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ داروسازي مطالعه اثرات ضد التهابی ممانتین در التهاب کف پایی ناشی از کاراژنین در رت 1396-09-36-2951
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ داروسازي ارزیابی الگوی مصرف پی پراسیلین/ تازوباکتام در مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی(ره) ارومیه 1396-09-36-2899
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ پزشكي بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک بیوپسی های سرویکس در موارد سلول های ‌‌آتیپکال سنگفرشی با اهمیت نامشخص در پاپ اسمیرهای مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید مطهری ارومیه از سال 1390تا 1395 1396-09-66-2941
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ پزشكي بررسی فراوانی استئوپروز در بیماران با سابقه سنگ های کلیوی مکرر مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1396 1396-09-63-2882
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ دندان پزشكي آگاهي و نگرش معلمان و كاركنان مدارس ابتدايي درمورد مراقبتهای اورژانس Avulsion و نحوه برخورد با آن در شهرستان اروميه در سال 1396 1396-09-35-2954
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ داروسازي مطالعه اثرات عصاره هیدرو الکلی گیاه Arum orientale بر روی همودینامیک و فعالیت نوتروفیلی در انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول در رت 1396-09-36-2952

 
 By: Peyvandco.com