۵:۰۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

960 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 6 از 96

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ پزشكي علل زمينه اي موکورمايکوزيس سينوس بيني در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه در 5 سال اخير 1393-04-32-1449
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ پزشكي تاثير آموزش در پیشگیری منطقی از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 1393-04-32-1460
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ پزشكي بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران به حفاظت پرتویی و عوامل مرتبط با آن در بخش های رادیولوژی بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1393 1393-04-32-1400
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ پزشكي بررسي میزان موفقیت مصرف نيكورانديل در بيماران انسداد عروق كرونر در بيمارستان طالقاني اروميه 92-01-32-1294
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ پزشكي تعیین میزان پوشش وعلل عدم پوشش واکسن انفلوانزا و پنوموکوک در بیماران پر خطر 1393-04-32-1469
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پزشكي تعیین نقش پروگنوستیک نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش بینی شدت بیماری کرونری، شدت اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ و مورتالیتی بیمارستانی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1392 – 1393 1393-04-32-1480
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ پزشكي مطالعه وضعيت استرس اکسيداتيو در نوزادان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي، قبل و بعد از يک ماه درمان با لووتيروکسين 1393-04-32-1411
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی در دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه سال 1393 1393-04-61-1347
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی نحوة اراية مراقبتهای زايمانی مبتنی بر شواهد و ميزان رضایت گیرندگان خدمات در بیمارستانهای سلماس و بوکان 1393-04-46-1481
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری کیسه ژل خنک کننده در محل برش استرنوم و درن سینه ای جنبی بر عملکرد ریه و درد ناشی از سرفه و تنفس عمیق در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونری بستری در مرکز آموزشی و درمانی و تحقیقاتی شهید مدنی تبریز در سال 93 1393-04-33-1467

 
 By: Peyvandco.com