۹:۴۸ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 6 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پزشكي مقایسه تأثیر یک نوبت استفاده با دو نوبت استفاده از تری کلرو استیک اسید 85% در درمان اینترا اپتیلیال نئوپلازی سرویکس 1395-01-32-2703
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بسته حمایتی آموزشی مبتنی بر خود کارامدی بر میزان هموگلوبین A1C افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه سال96. 1396-09-63-3089
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ پزشكي بررسی ارتباط بیان بیش از حد her2/neu با عود لوکال و متاستاز دور دست در سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال های 1395-1394 1396-09-32-3087
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ پزشكي مقایسه اندازه گیری فشار خون به روش تهاجمی و غیر تهاجمی در بیماران ;کاندید پیوند عروق کرونر تحت بای پس قلبی ریوی 1396-09-32-3086
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ دندان پزشكي مقایسه ریزنشت تکنیک های مختلف ترمیم در کامپوزیت های خلفی کلاس Ⅱ در یک مطالعه آزمایشگاهی 1396-09-35-3139
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ داروسازي ارزیابی کارایی آلوپورینول در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: کارآزمایی تصادفی دو سوکور کنترل شده با پلاسبو 1395-01-36-2613
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی فراواني و علل مصرف خون شسته در بیمارستان‌های ارومیه در سال 1396 1396-09-42-3102
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیرآموزش چند رسانه ای تعاملی بر شدت خستگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی ارومیه در سال ۱۳۹۶ 1396-09-33-3133
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ پزشكي مقایسه تاثیر دگسمدتومیدین با رمیفنتانیل بر درد بعد از لامینکتومی کمری با بیهوشی عمومی 1396-09-32-3117
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی وضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زوجین نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری شهرستان ارومیه در سال 1396 1396-09-42-2973

 
 By: Peyvandco.com