۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

960 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 7 از 96

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي اثر التهاب دوره‏ی نوزادی و پیش‏درمانی با سولفات منیزیم بر تشنج ناشی از هایپرترمی در موش صحرایی شیرخوار و اثر این مداخله‏ها بر تشنج ناشی از پنتیلن‏تترازول 1393-04-32-1427
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی رابطه بین کیفیت غذایی و ویتامین D دریافتی با شاخص های قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 1393-04-32-1388
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي ميزان آکريل آميد موجود در برخي فراورده¬هاي سرخ کردني عرضه شده در سطح شهرستان اروميه به روش کروماتوگرافي 1393-04-41-1402
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی خودکارآمدی،عزت نفس و پيامد درمان زنان نابارور خواهان روش تلقیح داخل آزمایشگاهی، مراجعه کننده به مرکز ناباروري شهر اروميه، سال 1393 1393-04-42-1324
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ پزشكي فراوانی و پیامد بیماران سرطانی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی (ره)طی سال 1392-1389 1393-04-32-1378
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ پزشكي بررسي ارتباط بين يافته هاي پاتولوژيک و سونوگرافي پاور داپلر در توده هاي پستاني بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) در سال هاي 1393 و 1394 1393-04-32-1443
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ پزشكي کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با و بدون درن در کله سیستیت حاد 1393-04-32-1444
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ پزشكي مقایسه اثر متیل پردنیزولون و دگزامتازون بر پاسخهای التهابی سیستمیک بای پس قلبی ریوی و پیش آگهی بالینی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر 92-01-32-1246
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ پزشكي بررسي زمان بهبودي پروتئينوري در بيماران مبتلا به نفريت لوپوسي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اروميه از شهريور 1388 تا شهريور1392 1393-04-32-1441
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ پزشكي فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی ارومیه از مهر 93 تا آذر 93 1393-04-32-1437

 
 By: Peyvandco.com