۵:۴۴ : ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2130 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 7 از 213

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ داروسازي تاثیر اولانزاپین بر پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بیمار ان مبتلا به سرطان : یک مداخله بالینی تصادفی شده 1396-09-36-2864
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ پزشكي مقايسه اثر ترکیبی هیدروکلروتیازید و سیترات پتاسیم در جلوگیری از تشکیل سنگ استنت حالب در بیماران بقای طولانی استنت در بیمارستان امام خمینی ارومیه 1395-01-32-2776
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مركز تحقيقات ساليد تومور تهیه نانوذرات مغناطیس بر پایه سیکلودکسترین دندریتی-گرافن اکسید در سیستم دارورسانی ضد سرطان دوکسوروبیسین در رده سلولیMCF-7 سرطان سینه 1396-09-62-2918
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ پزشكي بررسی ویژگی های دموگرافیک، بالینی،پاراکیلینیک و پیامد در کودکان مبتلا به سارکوماهای بافت نرم مراجعه کننده به مراکز انکولوژی کودکان واحدهای تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1375 تا 1395 1396-09-32-2976
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ پزشكي بررسی تفاوت اثرات ذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه نانو در مقایسه با اندازه ریز بر بافت بیضه کیفیت اسپرم و لقاح داخل ازمایشگاهی در موش سوری 1396-09-32-2942
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ پزشكي بررسی ارتباط سطح سرمی سدیم با حوادث عروق مغزی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) 1396-09-63-2912
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ پزشكي بررسی ویژگی های دموگرافیک ،بالینی ،پاراکلینیک و پیامد در کودکان مبتلا به تومورهای سیستم عصبی مرکزی مراجعه کننده به مراکز انکولوژی واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1375 تا 1395 1396-09-66-2945
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ عوامل اجتماعي موثر برسلامت تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر باورهای بهداشتی زنان نسبت به رفتارهای غربالگری سرطان پستان 1396-09-51-2894
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ عوامل اجتماعي موثر برسلامت تأثیر آموزش بهداشت خواب و موسیقی فولکلوریک آذری در اختلال خواب سالمندان شهرستان ارومیه 1396-09-34-2863
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ پزشكي بررسی ارتباط قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه در سونو گرافی با رفلاکس مثانه به حالب در VCUG 1396-09-32-2922

 
 By: Peyvandco.com