۹:۴۷ : ساعت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

2225 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 7 از 223

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ پزشكي بررسی تاثیر سستی در تعیین پیامد کوتاه مدت بیماران تحت جراحی قلب 1396-09-32-3101
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ پزشكي تعیین ارتباط سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با ماکولار ادم در بیماران رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفرتیو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 1396-09-63-3028
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ پزشكي اپيدميولوژي ومشخصات دموگرافيك و ساير يافته هاي همراه دربیماران تحت تيروئيدكتومي توتال در بيمارستان امام خميني اروميه در طي سالهاي ٩٥-١٣٨٥ 1396-09-32-3077
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ بيمارستان امام خميني مدت زمان ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سال 1394 1395-01-63-2509
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ بيمارستان امام خميني مدت زمان ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سال 1395 1395-01-63-2513
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ دندان پزشكي تاثیر لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین با غلظت های مختلف بر تغییرات قند خون افراد دیابتی نوع 2 درمراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اورمیه 1396-09-35-3076
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ پزشكي مقایسه تاثیر تیزانیدین و پرگابالین خوراکی قبل از عمل بر روی درد شانه در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی 1396-09-63-3003
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در زنان نجات یافته از سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی ارومیه در سال 1396 1396-09-33-3094
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دندان پزشكي استخراج و خالص سازی کلاژن از پوست گاو برای کاربرد در مصارف پزشکی 1394-0--35-1852
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دندان پزشكي طراحی و ساخت غشای کلاژنی مورد استفاده در بازسازی هدایت شده بافتی و بررسی اثر غلظت کراس لینکر بر روی ویژگی های فیزیکی-مکانیکی غشا 1394-0--35-1813

 
 By: Peyvandco.com