۴:۵۶ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7ليست طرح هاي تحقيقاتي

 -

XML

نوع طرح

تاريخ ارسال

دانشکدا / مرکز

عنوان فارسي

کد طرح

طرح تحقيقاتي ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ دانشكده بهداشت بررسي تعيين........ 1388-06-38-149
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ پزشكي فراواني فاکتور هاي 5 ليدن(R506Q) و 2 پروترومبين (G20210A) در گروه كنترل و زنان باسابقه سقط هاي خودبخودي مکرر 89-01-32-162
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ پزشكي تاثیر لیدوکائین وریدی بر درد، آرامش و تهوع و استفراغ در ریکاوری پس از اعمال جراحی استرابیسم 89-01-32-186
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ پزشكي مطالعه توزیع جغرافیایی موارد بروز سل در استان آذربایجان غربی با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سيستم موقعيت ياب جهاني در طی سالهای 1382-1387 89-01-32-171
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ پزشكي بررسی نوع آستیگماتیسم در بیماران با ناخنک قرنیه مراجعه کننده به درمانگاههای چشم بیمارستان امام خمینی ارومیه 89-01-32-184
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني ارزیابی سطوح سرمی عناصرکمیاب در بیماران تحت درمان مبتلا به سل شهرستان ارومیه و ارتباط آن با الگوی دریافت مواد غذایی در سال 1389 89-01-41-192
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني سنجش میزان متانول در عرقیات گیاهی تولید شده به روش سنتی و صنعتی در شهرستان ارومیه با استفاده از روش اسپکتروفتومتری 89-01-41-160
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۱/۲۲ كميته تحقيقات دانشجويي مقايسه اثر كرم لیدوکائین- پریلوکائین و ژل دیکلوفناک در کاهش درد بیماران تحت درمان بالیزر الکساندرایت 89-01-42-337
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ پزشكي ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوطهای آلوم- نالوکسان و آلوم- نالتروکسان بر کارایی واکسیناسیون موشهای balb/c توسط پروماستیگوتهای کشته شده با حرارت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) 89-01-32-191
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ كميته تحقيقات دانشجويي ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیه 89-01-42-159
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی دیدگاه پرستاران در ارتباط با ارزشیابی سالیانه کارکنان بر اساس فرم کارشناسان در بیمارستان های شهرستان خوی سال 1389 89-01-37-198
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ پزشكي بررسی دیدگاه پزشکان شهر ارومیه در خصوص سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی در سال 1389 89-01-32-193
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ پزشكي بررسی سطح روی ، مس ، آنزیم روی / مس سوپراکسید دیس موتاز ، لیزوزیم ، کاتپسین G در بیماران مبتلا به سرطان سلولهای پوششی مری 89-01-32-222
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ پزشكي بررسي همراهي BMI با فاکتورهای منی و هورمون های جنسی در مردان نابارور مراجعه کننده به بخش ناباروری کوثرارومیه 89-01-32-190
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي اثرات فوري دگرانوله شدن ماست سل ها در تزریق مورفین داخل صفاقی بر فشارخون شریانی و ضربان قلب در موش صحرایی 1-01-32-156
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ پزشكي بررسی اثر تزريق ترانگزامیک اسید قبل و بعد از بای پس قلبی ریوی بر خونریزی پس از عمل در پیوند بای پس شریان کرونری 89-01-32-219
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ پزشكي بررسی اثر استرس دوران پره ناتال بر تراکم گیرنده های گلوتامات در مغز موش صحرايي 1-01-32-155
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ پزشكي ژنوتايپينگ ويروس هپاتيت C در بيماران معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهرستان اروميه 89-01-32-197
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ پزشكي تاثیر ویتامین E بر عوامل موثردر عملکرد غیر طبیعی آندوتلیال عروقی و پرو لیفراسیون سلولهای رگ آئورت در موش رت دیابتی 89-01-32-209
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ پزشكي بررسی ارتباط بین عملکرد اندوتلیال عروق و عفونت هلیکوباکترپیلوری در افراد مبتلا به سندرم ایکس قلبی 89-01-32-218
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ دانشكده بهداشت بررسی محتوایی صورتجلسات گروه های آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 89-01-34-228
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ پزشكي بررسي سمت ترجيحي جويدن و رابطه ی آن با نیمکره ی غالب مغز در داوطلبین جوان و سالم 89-01-32-259
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ پزشكي بررسي اپيدميولوژي مولکولي درماتوفيتوزيس انساني در استان آذربايجان غربي 89-01-32-315
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و اختلال خواب در بیماران بستری در بخش های ویژه. 89-01-33-255
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسي و مقايسه تاثير آموزش به روش سنتي و مبتني بر وب بر روي يادگيري آريتمي هاي قلبي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1389 89-01-33-229
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه تاثیرالگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری کارورز بخش ICU دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه-1389 89-01-33-240
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان شيوع هپاتيت B ,Cو HIVدربيماران هموفيلي A ,B متولد 1364 تا اول 1389 در استان آذربايجان غربي 89-01-32-231
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی فراوانی و ارتباط عفونت سایتومگالوویروس در بیماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني سيدالشهداي اروميه 89-01-42-278
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ پژوهش در آموزش مقایسه الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی و روش آموزش رايج بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری 89-01-33-271
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ پزشكي بررسی تاثیر الکل بر آتروسکلروزیس در رگ آئورت و عوامل موثر در ایجاد آن 89-01-32-213
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی شیوع ، علل و روشهای خودکشی شهرستان خوی در سال 1388 89-01-42-215
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مطالعه مولکولی شیوع ویروس هایBKوJC در ادرار وخون بیماران پیوند کلیه با روش PCR 89-01-40-176
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ پزشكي تعیین واریانتهای اکینوکوکوس گرانولوزوس در نمونه های ایزوله شده کیست هیداتیک از بیماران و دامها در استان آذربایجانغربی به روش PCR-RFLP 89-01-32-221
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ پزشكي بررسي تاثير ضد مالاريايي گیاه آرتميزيا اليوريانا، فلور بومی ایران بر مالارياي ناشي از پلاسموديوم برگه اي در مدل درون تنی 89-01-32-230
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ پزشكي عنوان: بررسي تأثيرتجويزدارويCarbenoxolone disodium salt دركاهش شدت نکروز ناشی از تجویز لیپوپلی ساکارید سالمونلاتيفي موريوم دربرخی از اعضاء بدن درموش آزمايشگاهي 89-01-32-166
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ پزشكي بررسی اثر TGF-alpha بر روند نوروژنز دندیت جایروس هایپوکامپ موش صحرایی به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن: مطالعه مولکولی و فراساختاری 89-01-32-265
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ دانشكده بهداشت ارزیابی مواد با دانسیته های مختلف بعنوان بولوس در درمان با باریکه های الکترونی کم انرژی 89-01-34-280
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ دانشكده بهداشت بررسی وضعیت زیر ساختهای موجود و مورد نیاز برای پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 89-01-34-264
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ پزشكي مطالعه ارتباط بین گروه های خونی ABO وRh با سندرم x قلبی و بیماری عروق کرونر 89-01-32-194
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ پرستاري و مامايي اروميه مطالعه دیدگاه و تجربه بالینی کادردرمانی شهرستان خوی نسبت به بسترهای لازم حضورهمراه درزمان 89-01-33-252
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی عوامل خطر عفونت ادراری بدون علامت در زنان باردار-یک مطالعه مورد شاهدی 89-01-32-188
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي فراواني آلودگي سرمي پاروويروس B19 در زنان باردار اروميه در سال 1389 89-01-42-261
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ پزشكي بررسی مقایسه ای اثر دیورتیک هیدروکلروتیازید بر دفع سنگ های کلیوی بعد از سنگ شکنی برون اندامی 89-01-32-214
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي فراواني آلودگي سرمي پاروويروس B19 در بيماران پيوند كليه در مركز پيوند بيمارستان امام خميني شهرستان اروميه در سال 1389 89-01-42-276
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ پزشكي شیوع سرمی سیتومگالوویروس ، سرخجه و واریسلا زوستر در زنان باردار شهرستان ارومیه در سال 90-89 89-01-32-260
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني گردآوری اطلاعات و طراحي بانك اطلاعاتي سموم دفع آفات كشور برای تسهیل تشخیص و درمان مسمومیت‌های انسانی 89-01-41-242
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي كيفيت کره هاي حيواني توليدشده به روش سنتي موجود در سطح عرضه استان آذربايجان غربي 89-01-44-210
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی میزان آمینهای بیوژنیک در پنیرهای سنتی عرضه شده در مراکز فروش استان 89-01-41-243
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی موانع و راهکارهای استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389 89-01-33-251
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ پزشكي مقایسه میزان موفقیت دو داروی لتروزول و کلومیفن سیترات بر روی القای تخمک گذاری در خانم های با سندرم تخمدان های پلی سیستیک 89-01-32-290
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ پزشكي بررسی تاثیر ادامه ی شیردهی مادر در درمان هیپربیلیروبینمی غیر مستقیم نوزادان ترم در سال 1389 در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 89-01-32-245
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ اچ اس آر : بررسی نگرش و سطح رضايتمندی بيماران از خدمات پرستاری بر اساس پرسش نامه استاندارد شده گاردنرو ويلر در بيمارستان های شهيد مدنی و قمر بنی هاشم خوی، درسا ل1389 89-01-44-270
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ پزشكي اثر بخشي سرکلاژ دو لایه سرویکس در پیشگیری از زایمان زودرس در زنان با حاملگی تک قلویی 89-01-32-207
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تعیین تاثیر استفاده از استنت حالبی بر روی عوارض ارولوژیک در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه 89-01-40-297
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی کارایی سونوگرافی کالرداپلر در ارزیابی نتایج پیلوپلاستی در بیماران مبتلا به تنگی محل اتصال حالب به لگنچه 89-01-40-298
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ پزشكي بررسي تاثيرگلوتامين( القاكننده ي پروتيين شوك حرارتي) برسطح سرمي HSP-70 و شدت افسردگي بيماران مبتلا به افسردگي شديد (غيرملانكوليك) 89-01-32-277
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ پزشكي مقايسه عفونتهاي محل عمل در کوله سيستکتومي هاي لاباراسکوبيک بدون عارضه به دو روش با و بدون انتي بيوتيک قبل از عمل 89-01-32-310
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ پزشكي بررسی تغییرات فشار گوش میانی در شیرخواران مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره). 89-01-32-247
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ پزشكي بررسی تاثیر فوتوتراپی بر سطح پلاکت و گلبول های سفید خون در نوزادان ترم مبتلا به ایکتر ناشی از هیپربیلیروبیبنمی غیر مستقیم بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 89-01-32-301
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ پزشكي مقا یسه روش‌های تشخیصی هلیکوباکترپیلوری در کودکان در بیمارستان شهید مطهری اروميه 89-01-32-295
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ پزشكي تعیین فراوانی ایزوله های مولد MBLs(Metalo Beta-lactamase) در بین سودوموناس آئروجینوزاها ی جداسازی شده از نمونه هآي بآليني در شهرستآن ارومیه 89-01-32-187
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ پزشكي اندازه گیری میزان ماده موثره سیپروفلوکساسین در اشکال دارویی موجود در بازار دارویی ایران (قرص، قطره های چشمی و ویال های تزریقی) به روش HPLC با دتکتور فلئورسانس 89-01-43-293
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان شيوع سرولوژي مثبت HTLV I دربيماران هموفيلي A,B متولد 1364-1389 در استان آذربايجان غربي 89-01-42-282
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تعیین تاثیر داروی تامسولوسین در پیشگیری از احتباس حاد ادراری پس از هرنیورافی 89-01-32-317
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ پزشكي بررسی حساسیت پایش شاخص دو طیفی در تایید مرگ مغزی 89-01-32-369
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ پزشكي نقش سیستم کلینرژیک در ناحيه هيپوكمپ بر رفتارهاي صرعي القا ٕ شده توسط پنتلين تترازول در موش هاي صحرائي كه در نوزادي با مرفين مواجعه شده اند. 89-01-32-322
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسي وقوع ،آشکارسازي وعلل زمينه ساز خطاهاي پرستاري در بخشهاي ويژه مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي استان آذر بايجان غربي 89-01-33-323
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ پزشكي بررسي وضعيت موجود كنترل درد بعد از عمل در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان امام خميني اروميه در 6 ماهه اول سال 1389 89-01-32-165
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ پزشكي مقائسه اثرات تجويز محلول هاي كولوئيدي قبل و حين انجام بيهوشي نخاعي در پيشگيري از كاهش فشار خون در طی اعمال جراحي سزارين الكتيو 89-01-32-311
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ پزشكي سرواپيدميولو‍ژي و عوامل خطر توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان ارومیه 89-01-32-258
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی اورم بر سطح خودکارآمدی بیماران تحت درمان با همودیالیز . 89-01-33-334
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ پزشكي ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوطهای آلوم- نالوکسان و آلوم- نالتروکسان بر ایمنی زایی اجزاء پروتیینی توکسوپلاسما گوندی سویه (RH) در موشهای BALB/C 89-01-32-319
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ كميته تحقيقات دانشجويي نتايج افزايش قطر مردمك با استفاده از ليدوكايين داخل اتاق قدامي طي فيكواموليسيفيكيشن 89-01-42-284
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ پزشكي اثر لوبریکاسیون کاف لوله تراشه با ژل لوبریکانت بر گلو درد بعد از عمل 89-01-32-316
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ پژوهش در آموزش بررسی دیدگاه دانشجویان رشته های پرستاری ،مامایی وفوریت پزشکی نسبت به ویژگی های اعضا هیئت علمی دردانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1389 89-01-33-205
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی اثر هم افزایی بتا کلرو ال آلانین با آنتی بیوتیک فسفومایسین بر روی میزان مرگ ومير اشرشیا کلی در محیط آزمایشگاهی 89-01-42-263
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ پزشكي بررسی تائیر پلاسمای غنی از پلاکت در پيشگيري از گشادی تونل های استخوانی تی بیال و فمورال پس از بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی با اتوگرافت چهار لایه تاندونهای هامسترینگ(کار آزمایی بالینی تصادفی) 89-01-32-225
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ پزشكي عنوان:ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوطهای آلوم-نالوکسان و آلوم – نالتروکسان بر کارایی واکسیناسیون موشهای balb/c توسط اشکال كامل خونی انگل Plasmodium berghei 89-01-43-330
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ پزشكي مقایسه اسکراب دست با پوویدون آیودین و دکوسپت و استریلیوم 89-01-32-309
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ اچ اس آر تاثير آموزش و مشاوره با روش تحليل تبادلي چهار بعدي بر شيوع طلاق در افراد با حد اقل سواد متوسطه و در آستانه ازدواج 89-01-44-353
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ پزشكي ارزیابی اثرات داروهای هالوپریدول و آلپرازولام بر روی هورمون های تیروئید ( TSH, FT4, FT3, T4, T3) در موش رت 89-01-32-227
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ پزشكي بررسی مقایسه ای اثرات ضد دردي آمپول ترامادول و ديكلوفناك در موش سوري با دستگاه Hot- Plate 89-01-32-272
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ پزشكي بررسی اثر تجویزمخلوط آلوم –پروپرانولول به عنوان یک ادجوانت در افزایش کارایی واکسن کشته شده سالمونلا تیفی موریوم در موش BALB/c 89-01-32-216
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ پزشكي مطالعه تاثیر سولفات منیزیم داخل وریدی روی واکنش های بیداری و تغییرات همودینامیک ناشی از کتامین 89-01-32-341
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ پزشكي بررسي اثر دوز پائین رمی فنتانیل بر پاسخ های همودینامیک حین خارج کردن لوله تراشه 89-01-32-305
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ پزشكي بررسی انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با وضعيت فردي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي اروميه 89-01-47-355
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ پزشكي بررسي تاثير فيزيوتراپي براستئوآرتريت زانو در مرکز آموزشی و درمانی امام خمیني 89-01-32-352
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني ارزیابی وضعیت تریس مينرالها در دختران دانش آموزان مدارس ارومیه 89-01-41-349
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پزشكي القای تمایز سلولهاي بنیادی بافت چربی موش به سلولهای قلبی تحت تاثیرهورمون های ریلاکسین و اکسی توسی 89-01-32-318
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ پزشكي م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و غلظت پلاسمایی اپی نفرین و نور اپی نفرین در ح‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ای ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ روش‌ تركيبي س‍ه‌ داروی‍ی‌ ( ک‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ، پ‍روپ‍وف‍ول‌ و م‍ی‍دازولام‌ ) و روش‌ ت‍ک‌ داروی‍ی‌ با ات‍وم‍ی‍دی‍ت‌ 89-01-32-354
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تاثیر بین بستن عروق لنفاوی ایلیاک با سوچور و الکتروکوتری بر بروز لنفوسل دور کلیه پیوندی 89-01-32-364
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مقایسه آینده نگر آدرنالکتومی لاپاراسکوپیک ترانس پریتونئال و رتروپریتونئال 89-01-32-361
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ پزشكي مطالعه ي همراهي و ارتباط بین SIRS با scoring MELD و Outcome بيمارستاني در بیماران مبتلا به سیروز کبدی 89-01-32-308
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی مقایسه ای نقش سونوگرافی داپلر رنگی با سیستوگرافی هسته ای در تشخیص ریفلاکس مثانه به حالب در کودکان 89-01-32-365
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ پزشكي بررسی نتایج پاتولوژيك اتوپسی جنین ها و نوزادان مرده بدنيا آمده از سال 1378 تا 1388 در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 89-01-32-346
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ پزشكي بررسي نقش روزه داري در ماه رمضان بر سطح سرميTumor necrosis factor-α (TNF-α) و آديپونکتين (Adiponectin) در مردان مستعد ابتلا به ديابت نوع دو 89-01-44-211
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ پزشكي بررسی میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی 89-01-32-326
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ پزشكي تعیین ارتباط بین سطح پلاسمايی فیبرینوژن با پیامد بیماری در بیماران مراجعه کننده با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) 89-01-32-314
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ پزشكي بررسی نتایج تشخیص هیستوپاتولوژیک نمونه های اندوسکوپی و مقایسه آنها با یافته های اندوسکوپی دربیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان امام خمینی در سال 2010-2009 89-01-32-368
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ پژوهش در آموزش بررسي وضعيت و عوامل موثر بر چرخه مديريت دانش كتابداري در كتابداران دانشگاهي شهرستان اروميه 89-01-34-289
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ پزشكي بررسی ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر رنگی و اسکن سستامیبی در لوکالیزاسیون آدنوم پاراتیروئید 89-01-32-299
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ دانشكده بهداشت ارتباط بیوماركر هاي مولكولي با استعداد ابتلا به بيماري سيليكوزيس 89-01-34-333
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ پزشكي تعيين ميزان مقاومت ايزوله هاي باليني استافيلوكوكوس ارئوس نسبت به آنتي بيوتيك هاي اگزاسيلين و وانكومايسين با روش تعيين حداقل غلظت بازدارنده ومقايسه ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي نسبت به برخي از آنتي بيوتيك هاي ديگر درايزوله هاي حساس ومقاوم در بيمارستان هاي آموزشي درماني شهرستان اروميه 89-01-32-358
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ پزشكي تعیین یک نطقه پایانی مشخص در سونوگرافی برای تشخیص قطعی نشانگان تونل کارپ در بیماران مشکوک به این سندرم ارجاع شده به بخش سونوگرافی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1389 89-01-32-374
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ پزشكي مقایسه کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک غیر کمپلیکه با فشار پنوموپریتوئن استاندارد در مقابل فشار پایین 89-01-32-366
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ پزشكي بررسی تاثیرطب فشاری بر تهوع و استفراغ درعمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی 89-01-32-324
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ عوامل اجتماعي موثر برسلامت بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل كننده انتقال مصدومين حوادث ترافيكي از زمان وقوع حادثه تا تحويل به بيمارستان از ديدگاه ذينفعان درشهرستان اروميه 89-01-44-285
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ دانشكده بهداشت آنالیز فیلوژنتیکی آنوفل های شناخته شده ایران 89-01-34-371
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی اثر بخشی استفاده از گرفت مخاط دهان در بازسازی آنومالي هاي پيچيده پیشابراه 89-01-32-378
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ پزشكي مقایسه ی تکنیک سزارین به روش فانشتل و جوئل کوهن در زنان حامله ی مراجعه کننده بیمارستان کوثر 89-01-32-376
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ كميته تحقيقات دانشجويي ارزیابی میزان ایمونوگلوبین E پلاسمای بیماران سندرم ایکس قلبی 89-01-42-344
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تآثیر استفاده از ماسک های چشمی ومحافظ های گوش روی خواب شبانه بیماران بستری در بخشهای ویژه قلب بیمارستان سیدالشهداء ارومیه 89-01-33-403
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ پزشكي ارزیابی فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و وابستگان درجه اول آنها 89-01-32-321
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ پزشكي فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به تشنج در مراجعین به درمانگاه داخلی اعصاب بیمارستان امام خمینی اروميه و برخی فاکتور های موثر بر آن 89-01-32-325
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ پزشكي مقايسه تاثير اكسي توسين وريدي با ميزوپروستول ركتال در خروج كامل جفت بعد ار القائ سقط مديكال در سه ماهه دوم حاملگي در خانم هاي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد مطهري در سال 1390-1389 89-01-32-384
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ پزشكي بررسی ارزش ائوزينوپني به عنوان پیشگویی کننده ی پیآمد در بیماران با تشدید حاد بیماری مزمن ریوی 89-01-32-367
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ پزشكي مقایسه محلول رینگر و رینگر لاکتات به عنوان محلول اولیه گردش خون برون پیکری از نظر ایجاد اسیدوز متابولیک در بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر 89-01-32-385
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ پزشكي ارزیابی ارتباط بین عملکرد اندوتلیال و عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران سندرم متابولیک 89-01-32-320
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ پزشكي بررسی عوامل پیشگویی کننده در آماده سازی سرویکس و پاسخ به القا در زنان باردار بالای 37 هفته 89-01-32-377
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ پزشكي ارتباط سطح سرمي پروتئين حساس واكنشي- C با شدت يافته هاي آنژيوگرافيك در بيماران مبتلا به سندرم هاي حاد كرونري 89-01-32-383
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ پژوهش در آموزش بررسی میزان رعایت شاخصهای امتحانات چند گزینه ای پایان ترم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1390 90-02-33-410
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مقایسه درمان BCG با BCG بهمراه EMDA-mitomycin در سرطان مثانه با ریسک متوسط و بالا 90-02-40-413
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ اچ اس آر بررسي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشت استان آذربایجانغربی 89-01-44-342
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ پزشكي بررسي اثر بخشي وعوارض ايماتينيب مسيلات در درمان تومورهاي پيشرفته استرومايي دستگاه گوارش (GIST) 89-01-32-372
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با صلاحیت بالینی در پرستاران 90-02-33-415
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی مقایسه ای سه روش خود ارزشیابی، ارزشیابی همكلاسان و ارزشیابی معلم از شایستگی های بالینی دانشجویان پرستاری در بخشهای داخلی-جراحی 90-02-33-416
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ پزشكي بررسي رابطه اي بين کمبود ويتامينDو توبرکلوز ريوي 89-01-42-338
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ پزشكي بررسي اثرات مت آمفتامين بر روي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در استرياتوم موش صحرايي :تآثير انتي آكسيدآنتي ليپوئيك آسيد 89-01-32-331
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ تحقيقات نفرولوزي و پيوند اثر ترازوسین و تولترودین بر روی علائم وابسته به استنت حالبی 90-02-32-406
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ پزشكي مقایسه معیارهای بالینی با یافته های اکوکاردیوگرافی برای تشخیص مجرای شریانی باز در نوزادان نارس بستری شده در بخش NICU و نوزادان 89-01-32-395
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بازتوانی قلبی و تن¬آرامی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم ایکس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء ارومیه 90-02-33-430
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ پزشكي بررسی اثرات داروی imatinib بر بیان فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاكتور سلول بنيادي در سلولهای لایدیگ و سرتولی موشی کشت داده شده 89-01-32-387
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ پزشكي مطالعه نقش هیستامین در بروز تشنج ناشي از هيپرترمي در موش صحرایی 89-01-32-382
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ پزشكي بررسی میزان رضایت مندی بیماران بخشهای جراحی نسبت به سرویس بیهوشی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1390 90-02-32-422
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ پزشكي بررسي فراواني جهش هاي M680I , M694I , V726A, M694V, E148Q, T267I, A744S, F479L, K695R ژن Mediterranean Fever (MEFV)در كودكان مبتلا به هنوخ شوئن لا ين پورپورا در اروميه 89-01-32-399
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ اچ اس آر ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستان‌هاي آموزشي- درماني، دولتي و خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اروميه براي مقابله با خطر زلزله در سال 1390 89-01-34-327
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ پزشكي بررسی اثرات لیزر الکساندرایت در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به مرکز لیرز ارومیه 90-02-32-412
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي حذف الكيل بنزن سولفانات خطي با روش اكسيداسيون فنتون و فرآیند بيولوژيكي بيولاك 90-02-42-478
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ پزشكي بررسی نگرش و آگاهی به بیهوشی و عوامل موثر بر آن در بیماران کاندید عمل جراحی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1390 90-02-32-433
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ كميته تحقيقات دانشجويي بررس شيوع سرمي آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد توكسو پلاسما گوندي در اهدا كنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون اروميه 89-01-32-394
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ پزشكي بررسی سطوح پلاسمایی FDP (محصولات تخریب فیبرینوژن)وD-dimer در بیماران سیروتیک با و بدون آسیت وارتباط آنها با MELD-Score . 90-02-32-417
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ پزشكي جهش هاي ژنتیکی مرتبط با متابوليسم كلسيم در زنان آذری ایرانی با سندرم تخمدان پلي كيستيك و افراد كنترل 89-01-32-402
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ كميته تحقيقات دانشجويي :ارزیابی اثر کشندگی عصاره الکلی و استونی مرزه بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی 89-01-32-390
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ پرستاري و مامايي اروميه تاثير فعاليت بدني منظم در منزل بر كيفيت زندگي بيماران تحت جراحي بای پس عروق کرونر 90-02-33-431
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ پزشكي ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی Gamma Glutamyl Transferase و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 89-01-32-392
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ پزشكي تاثیر استرس دوران حاملگی بر شدت تشنج و سطح خونی هورمون کرتیزل در فرزندان زير 2 سال 89-01-32-398
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش از راه دور بر ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه. 90-02-33-445
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ پزشكي ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم و سرویکو واژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خودبه خودی 89-01-32-393
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ پزشكي بررسی تأثیر مایع مغزی نخاعی جنینی (E-CSF) موش صحرایی بر روی سلولهای بنیادی / پیش ساز عصبی ( NS/PC) استخراج شده از موش صحرایی بالغ 3 ماهه و 22 ماهه نژاد ویستار 90-02-43-439
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی همبستگی بین Bispecteral indexباGlasgow coma score در بیماران ضربه مغزی خفیف و متوسط بستری در بخش های مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید محمدی بندر عباس در سال 1389 90-02-33-414
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ پزشكي يافته هاي آندوسکوپيك دردهاي راجعه شکمي در کودکان و عوامل موثر بر آن 89-01-32-296
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ پزشكي ارزیابی بلوغ ریه جنین با استفاده از شمارش اجسام لاملار مایع آمنیوتیک با دو دستگاه sysmex XT 1800i و sysmex kx 21 در زنان باردار و مقایسه آن با روش استاندارد طلایی نسبت لیسیتین به اسفنگومیلین 89-01-32-362
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 90-02-33-461
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ پزشكي بررسي فراواني بیان بیومارکرهای P21 و BCl2 در کارسینوم داکتال پستان مهاجم و ارتباط آن با بروز رسپتورهای استروئیدی و یافته های کلینیکوپاتولوژی 89-01-32-388
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ پزشكي بررسی سطح سرمی منیزیم و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 89-01-32-373
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 90-02-33-475
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ پزشكي فراواني ميزان كمبودويتامين دي در بيماري انسدادي مزمن ريوي و مقايسه با گروه كنترل در بيمارستان امام خميني اروميه 89-01-32-380
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ پزشكي بررسي اسيبهاي شبكيه به دنبال مصرف كلروكين بر اساس يافته هاي پريمتري در بيماران مصرف كننده كلروكين با يافته هاي فوندوسكوپي طبيعي 89-01-32-363
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ پزشكي بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت C در بیماریهای انسدادی مزمن ریوی در بیماران سرپایی و بستری مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه در سال1389 89-01-32-312
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی رابطه بين مهارت ارتباطی پرستار – بیمار با وضعيت ایمنی بیماران در بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اروميه 90-02-33-462
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ اچ اس آر بررسی توزیع مکانی و روند اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان آذربایجان غربی طی سالهای 1389-1385 با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) 90-02-44-471
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ پزشكي ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوط آلوم- نالتروکسان بر ایمنی زایی آنتي ژن دفعي –ترشحي اشكال تاكي زوئيتي توکسوپلاسما گوندی سویه RH در موشهای BALB/C 90-02-32-441
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ پزشكي شيوع سرمی هلیکوباکتر پیلوری در بین گیرندگان پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1389 90-02-32-466
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ پزشكي بررسی توزیع فراونی عوامل خطر سکته ی مغزی ايسكميك و ارتباط آن با محل درگیری و مدت زمان بستری در بيمارستان امام خميني اروميه 90-02-32-407
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ پزشكي ارزیابی فراوانی زیرگونه های ژیاردیا لامبلیا به روش RFLP-PCR در نمونه های مدفوع کودکان بستری شده در مرکز آموزش ودرمانی مطهری شهر ارومیه 90-02-32-434
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان رضایت مندی مادران زایمان کرده در بخش زایمان از نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان مطهری ارومیه در سال 1390 90-02-42-438
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ پزشكي تعيين فراواني لنفوپنی در بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سالهای 89-1388 90-02-32-435
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ پزشكي اثر ال-گلوتامین، القاء کننده پروتئین هاي شوک حرارتی،روی القا ديابت خودايمن در موش C57bl/6. 89-01-32-335
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ پزشكي بررسی تاثیر دوز منفرد دگزامتازون روی تهوع و استفراغ پس از جراحی در بیمارانی که بطور الکتیو تحت کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک قرار می گیرند. 90-02-32-446
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ پزشكي بررسی تأثیر میزان برگشت صعود قطعه ST در پیش آگهی بیماران با انفارکت میوکارد حاد همراه با صعود قطعه ST که تحت درمان با استرپتوکیناز بودند. 89-01-32-279
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ پزشكي استفاده از غشای پوسته تخم مرغ بعنوان کانال راهنمای عصب در ترمیم عصب محیطی موش صحرایی 90-02-32-456
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ پزشكي بررسی نتایج درمان با سورفاکتانت ,و عوامل موثر در پاسخ به درمان در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی در بخش NICU بیمارستان مطهری ارومیه 1/2/1389 -1/2/90 89-01-32-303
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ پزشكي ميزان مرگ و مير بيمارستاني و بقاي 5ساله و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سرطان مري كه در بيمارستان امام خميني(ره) اروميه تحت جراحي ازوفازكتومي قرار گرفته اند. 90-02-32-459
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ پزشكي بررسی نسبت استرادیول به پروژسترون روز انتقال جنین و تاثیر آن روی نتایج تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم 90-02-32-455
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ پزشكي بررسی ارتباط ذخاير آهن با تنگی عروق کرونر در بيماران کانديد آنژيوگرافی بستري دز بيمارستان طالقاني از فروردين ماه 1390 89-01-32-396
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسي رابطه بين كاركرد سيستم مديريتي و عملكرد پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه 90-02-33-484
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراوانی وقوع خطاهای دارویی و وضعیت گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران براساس خود اظهاری در بیمارستاهای شهرستان خوی در سال 1390 90-02-33-486
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی رعایت اصول ایمنی در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بخش های اورژانس بیمارستان های آموزشی درمانی مراکز استان های آذربایجان غربی 90-02-33-485
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی صورت گرفته توسط دانشجویان پرستاری کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی 90-02-33-482
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراوانی و عوامل خطرایجاد زخم بستر بر اساس معیار نورتون در مراکز آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 90-02-33-483
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسي ميزان رعايت استاندادهاي انتقال بين بيمارستاني بيماران نيازمند مراقبتهاي ويزه 90-02-33-487
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ پرستاري و مامايي اروميه تعيين تغييرات اکسيژناسيون بافتی بيماران مراقبت های ويژه بدنبال ترانسفوزيون خون . 90-02-33-495
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ پزشكي ارزیابی اثربخشی و بی خطر بودن پلورودز با آیودوپوویدون ( بتادین ) ازطریق لوله توراکوستومی در بیماران با پلورال افیوژن بدخیم 90-02-32-448
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران از مسئولیتهای حرفه ای پرستاران شاغل در بخش¬های داخلی- جراحی و ویژه مراکز آموزشی درمانی ارومیه 1390. 90-02-33-504
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ پزشكي مقایسه میزان موفقیت بلوک اینفراکلویکولر عمودی با شدت جریان 8/0 میلی آمپر و شدت جریان کمتر از 5/0 میلی آمپر 90-02-32-477
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ پزشكي ارزیابی اثر ادجوانتی مخلوط آلوم - پروپرانولول بر کارایی واکسیناسیون موشهای Balb/c توسط اشکال کامل خونی انگل Plasmodium berghei 90-02-32-468
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی عوامل تنش زا در کارآموزی از ديدگاه دانشجويان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( ارومیه و خوی 90-02-33-502
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ پرستاري و مامايي اروميه تأثير آموزش ويديوئي بر سطح اضطراب بيماران قبل از آنژيوگرافي عروق کرونر دربيماران مراجعه كننده به بخش آن‍‍ژيوگرافي بيمارستان آيت الله طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 90-02-33-489
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی آلودگي ميكروبي يخ هاي توليدي كارخانجات يخ سازي شهرستان اروميه 89-01-42-220
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ پزشكي بررسی شیوع خروج بدون برنامه لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 89-01-32-375
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ پزشكي ارزیابی عملکرد اندوتلیال در بیماران دیابتی نوع2 و وابستگان درجه اول آنها 90-02-32-443
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ پزشكي بررسی دیدگاه پرستاران شهر ارومیه در خصوص سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی در سال 1390 90-02-32-464
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ پزشكي بررسی غلظت سرمی اینترلوکین 18 در بیماران لوپوس اریتمای سیستمیک در سه گروه بيماري فعال و غیر فعال و کنترل سالم 90-02-32-473
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسي فراواني تعبيه سوند ادراري غير ضروري و عوامل خطر زاي مرتبط با آن در بيماران بستري در بخش هاي داخلي بيمارستانهاي آموزشي شهر اروميه 90-02-33-505
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي تاثيرات نوبت كاري در پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه 90-02-34-488
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ پزشكي بررسي مقايسه اي سکانس هاي مختلف Magnetic Resonence Imaging شامل FLAIR، T2WI و PDWI در يافتن پلاک هاي Multiple Sclerosis تحت چادرينه اي در بيماران مشکوک به Multiple Sclerosis مراجعه کننده به بخش MRI بيمارستان امام خميني (ره) اروميه 90-02-32-470
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ پزشكي مقایسه اثر بخشی گندزداهای اپی مکس S و اپی مکس SC بر روی عفونت های بیمارستانی در بخش های 89-01-32-381
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسي عملكرد ونگرش پرستاران در مورد مراقبت از دهان در بخش هاي مراقبت ويژه 90-02-33-498
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ اچ اس آر استقرار سیستم نسخه نویسی الکترونیکی( (Electronic prescription system در بخشی از شهرستان ارومیه و مطالعه کارایی و اثر بخشی آن در سیستم ارائه خدمات دارویی 90-02-44-491
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ پزشكي شیوع تداخلات دارویی بالقوه در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان طالقانی ارومیه 90-02-32-453
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ پزشكي بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی و شاغلین حرف پزشکی در مورد رشته جراحی دهان و فک و صورت 90-02-32-479
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ پرستاري و مامايي اروميه ارزیابی کیفیت مراقبت از سوند ادراری بيماران بستری در بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1390 90-02-33-518
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ پزشكي بررسی عوامل خطر سکته مغزی ایسکمیک خلفی با قدامی 90-02-32-465
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی وضعيت رعايت استانداردهاي پرستاري در ارتباط با ساكشن ايمن، در پرستاران شاغل در بخش مراقبت¬هاي ويژه نوزادان مرکز آموزشی – درماني شهيد مطهري شهر ارومیه سال 1390 90-02-33-509
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ پزشكي بررسی شیوع سرمی آنتی ژن سطحی هپاتیت B در زنان باردار شهرستان ارومیه، سال 1390 90-02-32-492
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراواني وقوع خطاهای دارویی و عوامل آشكارساز در پرستاران شاغل در بیمارستان¬های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سنندج در سال 1390. 90-02-33-496
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در اتاق درد و زایمان از دیدگاه کلیه ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 1390 90-02-33-418
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی نگرش ایمنی کارکنان بخش کوثر و درمانگاههای شهری نسبت به ایمنی بیماردر شهر ارومیه سال1390 90-02-33-490
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فرايند انجام پاپ اسمير در زنان مراجعه كننده به در مانگاه جراحی زنان مركز آموزش درماني شهيد مطهري اروميه 1390 90-02-33-506
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ پزشكي مقايسه ي فراوانی بيماريهاي عروق کرونري دربين بیماران مراجعه کننده با و بدون فیبریلاسیون دهلیزی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته اند 90-02-32-426
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ پزشكي بررسی بالینی و دموگرافیک درمان جراحی کیست هیداتید ریه در بيمارستان امام خميني اروميه 90-02-32-424
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ پزشكي بررسی شیوع هیپوتیروئیدی اولیه مادرزادی در نوزادان ترم در شهرستان ارومیه در طی سالهای 1390ـ1385 90-02-32-452
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ارتباط بين عملکرد تیروئید قبل از پیوند کلیه با اختلال عملکرد کلیه پیوند در ماه اول و سال اول بعد از پیوند 90-02-40-540
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ پزشكي بررسی تاثیر استرس دوران حاملگي بر سطح لپیتن و کرتیزل خون در دوران شیر خواری 90-02-32-476
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ دانشكده بهداشت بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات در رزيدنتها ي دانشگاه علوم پزشكي اروميه و عوامل مرتبط با آن 90-02-34-524
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي فاصله گذاري بين بارداري ها و سرانجام بارداري در مادران بستري در بخش مامايي مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه در سال 1390 90-02-42-421
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ اچ اس آر تعيين کارائي فني بيمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ارومیه با استفاده از دو روش تحليل مرزي تصادفي(SFA) و تحليل فراگيرداده‌ها(DEA) طي سال‌هاي 1389-1385 90-02-44-545
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسي فراواني مداخلات انجام يافته در حين زايمان جهت مادران باردار مراجعه کننده به برخی بیمارستان های استان آذربايجان غربی 90-02-33-517
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ پزشكي بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت زمان بستری شدن در بیماران با سكته حاد قلبي و سرنوشت داخل بیمارستانی آنها 89-01-32-332
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ پزشكي مطالعه نقش پالس اکسی متری در غربالگری بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان ترم به ظاهر سالم 89-01-32-351
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی آلودگی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر قارچ های درماتوفيتي 89-01-42-370
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ پزشكي ارتباط آنمی فقر آهن با اولین نوبت تشنج ناشی از تب در کودکان 6 ماه تا 6 سال 90-02-32-497
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پزشكي تعیین یافته¬های جمعيت شناختي و بالینی و مداخلات درمانی در کودکان مسموم بستری شده با مواد مخدر در بیمارستان آموزشی شهید مطهری ارومیه (11دی 1390 – الي 10دی 1392) 92-01-32-1207
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ پزشكي ارزش تشخیصی سیتولوژی scrape حین عمل در تشخیص تومورهای تخمدان 90-02-32-510
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ پزشكي بررسی تأثیر استرس شنای اجباری و تجویز توأم مرفین در دوران پره ناتال بر رفتارهای صرعی ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی 90-02-32-544
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ پژوهش در آموزش بررسي ادراك و دانش كارورزان از ايمني بيمار و نگرش آنان به آموزش ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشكي اروميه 90-02-47-549
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ پزشكي مقایسه غلظت خونی روی، مس و منیزیم دربیماران دیابتی، بستگان درجه ي اول آنها وگروه شاهد سالم 90-02-32-457
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ پزشكي ارزيابي تنوع ريت قلبي و پروفايل سيستم ايمني در بيماران مبتلا به ويتيليگوي غير سگمنتال 90-02-32-564
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ پزشكي بررسي يافته هاي دموگرافيك و علائم باليني بيماري كاوازاكي در كودكان بستري شده در بيمارستان هاي امام خميني و شهيد مطهري اروميه در طول سالهاي 1383-1389 90-02-32-539
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ پزشكي تاثیر ویتامین E بر عوامل موثر در عملکرد غیر طبیعی آندوتلیال عروقی وپرولیفراسیون القا شده بوسیله الکل در سلولهای عضله صاف رگ آئورت موش صحرايي 90-02-32-503
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ پزشكي تاثیر ویتامین E بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی القا شده بوسیله مصرف الکل در دوران حاملگی و شیردهی در بیضه نوزادان موش صحرايي در پایان دوره شیردهی 90-02-32-527
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ پزشكي ارزیابی رادیولوژیک عملکرد غیرطبیعی اندوتلیوم در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی 90-02-32-546
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ اچ اس آر بررسي غلظت سيانيد چشمه های روستاهاي اطراف كارخانه هاي استحصال طلاي آقدره و زره شوران شهرستان تكاب در سال 1390و پهنه بندي آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS). 90-02-44-519
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ پزشكي بررسی رابطه ی بین هایپرواسکولاریته ی عصب مدین و شدت سندرم تونل کارپ در بیماران ارجاع داده شده به درمانگاه ارتوپدی. 89-01-32-397
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ پزشكي فراواني آمبلیوپی در بین افراد دچار استرابیسم تحت جراحی قرار گرفته در بیمارستان امام خمینی اورمیه درسالهاي1387-1389 90-02-32-551
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ پزشكي بیان p53 درتومورهای اپیتلیالی تخمدان و ارتباط آن با پارامترهای هیستوپاتولوژیک 90-02-32-553
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تتاثیر داروی تولترودین بر علایم تحریکی زودرس دستگاه ادراری تحتانی پس از رزکسیون پروستات از طریق مجرا 90-02-40-565
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ پزشكي بررسی اثر تزریق واکسن آنفلوانزا در فعالیت بیماری و تولید اتوآنتی بادی ها در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک 89-01-32-401
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ پزشكي ارزيابي نقش مکمل آزمايشات سيتولوژيک در تشخيص بدخيمي هاي ريوي قابل رويت در اندوسکوپي 89-01-32-345
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ پزشكي بررسی ارتباط تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی با ترومبوآمبولی ریوی 90-02-32-572
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ پزشكي بررسي ارتباط تعداد ائوزينوفيل خون با رخداد مرك در بيماران داخلي بستري در بخش مرافبت هاي ويزه 90-02-32-571
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ پزشكي تعیین ارتباط بین مصرف سیگار و بیماری ویتیلیگو 90-02-32-523
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی اثر درمانی تجویز همزمان لتروزال و کلومیفن در بیماران نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به درمان با کلومیفن یا لتروزال 90-02-46-494
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ پزشكي مقایسه بین دو لندمارک آناتومیک در تعیین میزان چرخش جزء فمورال پروتز تعویض مفصل زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو همراه با واروس شدید 90-02-32-472
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ اچ اس آر بررسي مقادير عناصر روي، مس و سلنيم در موي دانش آموزان باIQ پايينتر و مقايسه آن با دانش آموزان معمولي 90-02-32-515
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ پزشكي مقایسه اثر آتروپین و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ بیماران کاندید عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی 90-02-32-593
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي وضعيت رعایت استانداردهای مراقبت¬های دوران بارداری در پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهر ارومیه در سال 1390. 90-02-33-501
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ پزشكي تعیین ویژگی های دموگرافیک و یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مسموم با سم علف کش پاراکوات بستری شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی ارومیه بین سالهای 90-1383 90-02-32-522
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تبديل داروي سيكلوسپورين به داروي سيروليموس در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كليه پيوندي در بيمارستان امام خميني اروميه 90-02-40-573
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ پزشكي بررسی میزان سرمی لپتین در مبتلايان به لوپوس سیستمیک اریتماتو 90-02-32-514
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ميزان بیان پروتئين Ki-67 و P53 ارتباط آن ها با يافته هاي باليني و آسيب شناسي تومورهاي یورتلیال مثانه 90-02-40-560
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ پزشكي تاثیر استرس بی حرکتی دوران بارداری و تجويز توام الکل بر رفتارهای صرعی ناشی از پنتلین تترازول در فرزندان موشهای صحرایی 90-02-32-548
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ پزشكي اثر تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزاماب(اواستين) روی ادم ماکولای دیابتی 90-02-32-427
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ پزشكي بررسی فراوانی تنگی شریان های خارج جمجمه ای علامت دار در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1390 و ارتباط آن با ریسک فاکتور های قلبی عروقی 90-02-32-526
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی کارایی صافی دانه درشت با جریان افقی (HRF ) درحذف BOD , TSS و COD ازپساب خروجی لاگون های هوادهی شهر بوکان 90-02-34-568
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ پرستاري و مامايي اروميه مقايسه تأثير آموزش برنامه خود توانمندسازي از طريق بسته آموزشي و گارگاه آموزشي بر خودكارآمدي و کيفيت زندگي بيماران ديابتي مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي اروميه 90-02-33-474
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی ارتباط بین ترومبوسیتوپنی و کاهش تعداد پلاکت طی بستری با رخداد مرگ در بیماران داخلی بستری در ICU 90-02-42-588
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ پزشكي بررسی فراوانی تخلیه چشم های انجام شده و علل آن در بیمارستان امام خمینی بين 1389-1385 90-02-32-583
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی تاثیرraloxifene در درمان بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات (کارآزمایی بالینی تصادفی شده) 90-02-40-467
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ پزشكي مقايسه اثر گاباپنتین، پرگابالین واستامينوفن در سردرد پس از بی حسی اسپاینال 90-02-32-586
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ پزشكي فراواني موارد بارداري ناخواسته در زايمانهاي انجام شده در بيمارستان شهيد مطهري و ارتباط ان با خصوصيات دموگرافيك در سال 1390 90-02-32-556
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ پزشكي بررسی اثرات تشنج زایی تزریق کرومولین سدیم و کتوتيفن در سیسترنا مگنوم موش صحرایی بالغ و شیرخوار 90-02-32-550
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط بین آگاهی،نگرش با کیفیت ثبت گزارشات پرستاری در پرستاران شاغل در بیمارستان شهر خوی سال 88 89-01-33-253
طرح تحقيقاتي ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراوانی عوامل تنش زا و شیوه های تقابلی سازگارانه بیماران همودیالیز 89-01-37-200
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسي خطاهاي تيم پزشكي تهديد كننده ايمني بيمار در پرونده هاي ارجاعي به سازمان نظام پزشکی استان آذربایجان غربی از ابتداي سال 1385 تا آخر سال 1389 90-02-33-429
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي کيفيت عسل هاي توليد شده در سطح عرضه استان آذربايجان غربي 90-02-41-574
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه : بررسی دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند در خصوص موانع برقراری ارتباط پرستار- بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1390 90-02-33-512
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ پزشكي اثرات محافظت عصاره ميوه گياه زغال اخته بر روي سميت کليوي ناشي از تزريق CCl4 در موش صحرايي نر 90-02-32-576
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي ميزان رضايت مندي کارورزان رشته ي پزشكي از كيفيت و كمييت آموزش درمانگاهي بخش هاي ماژور دوره ي باليني در دانشگاه علوم پزشكي اروميه سال تحصيلي 1390_1391 90-02-32-516
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ پزشكي مقایسه ی اثر نیتروگلیسیرین و دگزامتازون در کیفیت بی حسی حاصل از لیدوکائین داخل وریدی 90-02-32-661
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ دانشكده بهداشت تعیین وضعیت مقاومت به حشره کشهای پیرتروئید در جمعیت سوسری های آلمانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از طریق تعیین توالی و آنالیز ژن kdr 90-02-34-589
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان حذف کروم از محلول های آبی از طریق جذب سطحی توسط ستون های آکنده کربن فعال دانه ای (GAC) 90-02-34-567
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ پزشكي بررسی اثر موضعی بوپروپیون روی میزان فعالیت نورونهای ناحیه تگمنتوم شکمی (VTA) در موشهای بزرگ آزمایشگاهی وابسته به مرفین با استفاده از فن ثبت تک نورون (single unit recording) 90-02-32-608
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ پزشكي ببررسي شيوع یافته های MRI در بیماران صرعی بیمارستان امام خمینی درطی فروردین1389 تا فروردین1390 90-02-32-609
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ پزشكي فراواني وعوامل مؤثر بر واژينوز باكتريال در خانم هاي حامله مراجعه كننده به بيمارستان مطهري ارومیه در سال 1390 90-02-36-579
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 1390 90-02-33-529
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ مركز تحقيقات بهداشت باروري مطالعه شيوع خشونت بر عليه زنان در دوران بارداري - شهرستان اروميه سال 91- 90 90-02-46-618
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ پزشكي : اثر داروی ترکیبی بلوسل در بیماری زخم معده بیماران مقاوم به درمان دارویی کلاسیک: کارآزمایی بالینی فاز اول 90-02-32-584
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ كميته تحقيقات دانشجويي مقایسه اثرات درمانی Cefepime+ Amikacin با amikacin در كودكان تبدار نوتروپنيك تحت كموتراپي: يك كارآزمايي باليني تصادفي شده+ Piperacillin/tazobactam 90-02-42-602
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي تراتو لوژيكي آرسنيك بر سيستم بينايي جنين موش و ارتباط ان با پروتئين حامل فوليت 90-02-42-423
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ پزشكي بررسی تاثیر کبد چرب غيرالكلي بر اندکس های داپلر و جریان خون کبدی 89-01-32-359
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ پزشكي بررسی سطح سرمی آلبومین و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 90-02-32-610
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر اجرای برنامه گروه همتايان بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم دوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال تحصیلی 1391-1390 90-02-33-639
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ پزشكي بررسی اولنار واريانس در مبتلايان به بيماري كين باخ و گروه كنترل در آذربايجان غربي 90-02-32-444
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ پزشكي اثر تجویز خوراکی استامینوفن – کدیین قبل از عمل روی کاهش سردرد بعد از بیهوشی عمومی استنشاقی 90-02-32-600
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی اورم بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه های سالمندان ارومیه در سال -1390 90-02-33-641
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ پرستاري و مامايي اروميه تجربه مادران از مرگ پری ناتال :یک تحقیق کیفی 91-03-33-758
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ پزشكي فراوانی همراهی بیماری سلیاک و هپاتیت اتوایمیون در بیماران 6 ماه تا 18 سال 89-01-32-336
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر آموزش الگوی جدید مراقبتی به کارکنان درمانی در پیشگیری از زخم فشاری در بیماران مستعد بستری شده در بخش های مراقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1391- 1390. 90-02-33-656
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ پزشكي تاثیرسوچورليز ليزري بعد ترابكولكتومي در گلوکوم در کنترل فشار داخل چشمی 90-02-32-594
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني ارزيابي ميزان بقاياي آنتي بيوتيک تتراسیکلين در گوشت و تخم مرغ هاي توزيع شده درشهرستان اروميه 90-02-41-653
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ اچ اس آر بررسي خصوصيات آنتروپومتري كودكان دبستاني روستايي شهرستان پيرانشهر درشش ماهه دوم سال 1390 90-02-44-493
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر درک دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری ترم 4 دانشکده پرستاری مامایی ارومیه 90-02-33-659
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي تأثير استفاده IUD بر كيفيت زندگي و عملکرد جنسی زنان در شهر اروميه 90-02-33-664
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ پزشكي اندازه گيري ميزان اكسي توسين در اشكال دارويي موجود در بازار دارويي ايران با استفاده از روش HPLC 90-02-43-607
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ پزشكي مقایسه اثر گرانی سیترون و مپریدین در درمان لرز بعد از عمل جراحی 89-01-32-328
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ دانشكده بهداشت بررسي شکاف بین ادراک و انتظارات گیرندگان خدمت از کيفيت خدمات بهداشتي در پايگاه هاي بهداشت شهرهاي منتخب استان آذربايجان غربي 90-02-34-626
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ پزشكي بررسی اثر551٫ICI118 (آنتاگونیست بتا دو آدرنورسپتور) و آلوم به عنوان ادجوانت به منظور افزایش کارایی واکسیناسیون برعلیه سالمونلا تیفی موریوم 90-02-32-604
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ پزشكي مقايسه پيامد باليني در مان جراحي \"كوتاه راديوس\"با \"پيوند استخواني متصل به رگ خون رسان در بيماري كين باخ 90-02-32-612
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي تأثير وازکتومی بر كيفيت زندگي و عملکرد جنسی زوجها در شهر اروميه 90-02-46-667
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ پزشكي بررسی علل اپیدمیولوژیک کارسینوم هپاتوسلولاردراستان آذربایجان غربی دربین سال های1385-1390 89-01-32-189
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ پزشكي بررسی اثر موضعی بوپروپیون روی میزان فعالیت نورونهای هسته LC (Locus Coeruleus) در موشهای بزرگ آزمایشگاهی وابسته به مرفین با استفاده از فن ثبت تک نورون (single unit recording) 90-02-43-624
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ پزشكي بررسی مشخصات دموگرافیک ، یافته های پاراکلینیکی در مبتلایان به سرطان تمایز یافته تیروئید 90-02-32-606
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ پزشكي اثر اکسیزیون پروفیلاکتیک عصب ایلئواینگوینال در کاهش نورالژی بعد از عمل جراحی ترمیم هرنی اینگوینال با مش 90-02-32-620
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ عوامل اجتماعي موثر برسلامت بررسي عوامل ایجاد استرس های محیط کار و تبیین راهکارهای کاهش آن در کارکنان تحت پوشش شرکت ملی پالايش و پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه ارومیه 90-02-44-657
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ كميته تحقيقات دانشجويي اكتشاف ادراک بيماران از آموزش پزشکي بر بالين آنها 90-02-42-601
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری شبیه ساز فیزیولوژیک رفلکس سرفه بر عوارض تنفسی در بیماران تحت اعمال جراحی قفسه سینه بستری در مرکز آموزشی،درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1391 90-02-33-675
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ پزشكي اثرات داروی Imatinib بر ميزان فسفوريلاسيون رسپتور فاكتور رشد مشتق از پلاکت آلفا و بتا و هورمون تستوسترون در سلولهای لایدیگ موشی (TM3) کشت داده شده 90-02-32-587
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی ارزش نسبت میکرو آلبومین/ کراتینین ادرار در تشخیص اسکار significant کلیوی در DMSAscan در کودکان باعفونت مجاری ادراری 90-02-32-599
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ پزشكي تحليل استنادي مقالات دو کشور ايران و ترکيه در حوزه سم‌شناسي در پاي گاه اطلاعاتي شبکه علوم موسسه اطلاعات علمي در بازه زمانی 1993 تا 2011. 90-02-32-665
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ پزشكي فراوانی اختلالات روانی در بیماران بستری شده به علت اقدام به خودکشی با مواد دارویی یا شیمیایی دربیمارستان ایت الله طالقانی ارومیه از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیر سال 1391 90-02-32-658
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ پزشكي مقايسه شاخص‌هاي تجويز منطقي دارو بين متخصصان باليني عضو هيأت علمي و غير هيأت علمي اروميه در سال 1388 لغايت 1389 90-02-32-649
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ پزشكي بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با شدت بیماری 90-02-32-637
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پزشكي بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید طالقانی ارومیه از سال 1390-1388 91-03-32-910
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ پزشكي بررسي شيوع آنمي و تزريق خون در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1390 90-02-32-670
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ پزشكي نتايج وازو وازستومي ماکروسکوپيک دو لايه ا ي در بيماران وازووازستومي شده در بيمارستان امام خميني اروميه در سالهاي 88 تا 90 90-02-32-672
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ پزشكي بررسي استفاده ي فوري از کاتتر دياليز صفاقي دائمي در کودکان نيازمند دياليز فوري در بيمارستان شهيد مطهري اروميه. 89-01-32-212
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی عوامل استرس زا در آموزش باليني دانشجویان دانشكده پرستاري و مامايي ارومیه-1391 1390 90-02-33-654
پايان نامه دانشجويي ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ پزشكي بررسی سیمای اپیدمیولوژیک وبرآورد دقیق تر مرگ های ناشی از آسیب های ترافیکی با استفاده از روش صید-بازصید در استان کردستان طی سالهای 1388-1381 89-01-32-195
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ پزشكي مقایسه اثرات ترکیب پروپوفول و رمی فنتانیل با و بدون سولفات منیزیم بر لوله گذاری داخل تراشه بدون استفاده از شل کننده عضلانی 90-02-32-642
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ پزشكي مقایسه اثرات درمانی تجویز روي همراه آهن با تجويز آهن به تنهايي در بهبود علائم باليني ويافته هاي آزمايشگاهي كودكان مبتلا به بيماري فقر آهن . 90-02-32-636
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان مبتلا به عفونت ¬ادراری بستری در بخش کودکان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه سال 1391. 91-03-33-700
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ پزشكي تعیین اثر مواجهه با مرفین در دوران حاملگی رت های مادر بر فعالیت محور هیپوفیز- هیپوتالاموس- آدرنال و رفتار های اضطرابی در توله های آنان 90-02-32-669
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ پزشكي تاثیر اگونیست GnRH (بوسریلین) بر روی رژنراسیون عصب سیاتیک موش صحرایی نر عقیم شده 90-02-32-682
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ اچ اس آر سطح آگاهي، نگرش و عملکرد افراد بالاي 18 سال در پیشگیری از ابتلا به عفونت هاي ويروسي منتقله از راه خون- شهرستان مياندواب سال 1391 90-02-47-469
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ پزشكي مقایسه اثر پروفیلاکتیک کلوبازام و دیازپام درکودکان مبتلا به تب تشنج ساده 90-02-32-629
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ دانشكده بهداشت بررسي کميت و توزيع اجزاي تشکيل دهنده زباله هاي دندانپزشکي شهراروميه 90-02-34-635
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر برنامه مداخلات رفتاری بر بی اختیاری ادراری در سالمندان مرد مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ارولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1390 90-02-33-499
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ پزشكي بررسی عوارض بستری کوتاه مدت بیمارستانی در بیمارانی که تحت عمل تیروئیدکتومی قرار می¬گیرند 90-02-32-621
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ پزشكي مقایسه اثر مورفین و استامینوفن وریدی در کنترل درد بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 90-02-32-683
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي زمينه خانوادگي اعتياد به مواد مخدر در مبتلايان به سندرم پيش از قاعدگي. 90-02-46-451
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ پزشكي اندازه گیری مقدار ماده موثره اکستازی (MDMA) درقرصهای جمع آوري شده از اداره مواد مخدر استان 90-02-36-688
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ پرستاري و مامايي اروميه طراحي و روانسنجي پرسشنامه خود مراقبتي براي سالمندان 90-02-33-648
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ پزشكي ارتباط درجه و مرحله زخم پای دیابتی با سایر عوارض میکروواسکولار دیابت (رتینوپاتی دیابتی و نفروپاتی دیابتی) در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بخش غدد بیمارستان امام خمینی ارومیه طی سالهای 1390-1389 91-03-32-709
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مدل سازی و طراحی سیستم مدیریت الکترونیکی مراقبت های درمانی بیماران پیوندی در مرکز پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیّه 90-02-40-622
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ پزشكي ارتباط سطح گلوکز پلاسمای ناشتا و هموگلوبین A1C با رتینوپاتی دیابتی 90-02-44-631
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ پزشكي تاثير دوز کم كتامين در كاهش لرز پس از عمل در جراحي‌هاي زنان ومامايي نيازمند بيهوشي عمومي القاء شده با پروپوفول و رمي فنتانيل در بيمارستان مطهري اروميه 92-01-32-974
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ پزشكي تعيين ارتباط زایمان زود رس با ميانگين شاخص توده بدنی مادر 90-02-32-611
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ پزشكي بررسی اثر استفاده از BISروي مصرف ایزوفلوران در بیماران چاق 90-02-32-663
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ پزشكي عنوان:مقایسه نتایج روش کاپانچی ( intrafocal pinning)و پین گذاری از راه پوست (percutaneos pinning) در درمان شکستگیهای خارج مفصلی دیستال رادیوس 91-03-32-696
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ پزشكي ارزیابی بیوشیمیایی عملکرد اندوتلیال در بیماران مبتلا به سندرم X قلبی و تاثیر درمان با متوپرولول و ویتامین E بر عملکرد اندوتلیال 90-02-32-650
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ اچ اس آر بررسی شیوع هپاتیت B وC دررانندگان کامیون های بین شهری در شهرستان ارومیه طی سال 90 90-02-44-405
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ پزشكي :بررسی تاثیر HCG با دوز پایین در پیشگیری از بروز سندرم تحريك بيش از حد تخمدان (OHSS) و نتایج حاملگی در زنان پر خطری که تحت IVF قرار می گیرند 90-02-32-644
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ پزشكي بررسی علل توده های مدیاستن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و مرکز درمانی امید در ارومیه 90-02-32-677
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ اچ اس آر بررسي شیوع اختلال افسردگی و عوامل موثر بر آن درجمعيت بالاي 15سال استان آذربايجان غربي در سال 1391 90-02-44-552
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني مطالعه مقايسه‌اي روش‌هاي مختلف اندازه‌گيري فلزات سرب، كادميوم و آرسنيك در برنج‌ 91-03-41-725
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ پزشكي فراواني علل وزوز گوش در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ENT بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 91-1390 91-03-32-697
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ پزشكي مقایسه ی اثر سدیم والپروات و فنی توئین وریدی در درمان استاتوس اپی لپتیکوس 90-02-32-655
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ پزشكي بررسی ارتباط بین Score MELD وپروفایل لیپید در بیماران سیروتیک جبران نشده 90-02-32-463
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي وضعيت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 90-02-42-660
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ پزشكي اثرات بالا بردن اندام های تحتانی بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سزارین الکتیو با بی حسی اسپاینال 90-02-32-578
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر ضد زالویی (َanti-parasite) و گندزدایی (disinfactant) عصاره های متانولی گردو، خرزهره و ترکیب نیکوتین بر لیمناتیس نیلوتیکا (Limnatis nilotica) 91-03-41-730
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ پزشكي بررسي ميزان بهبودي در بيماران دچار انژيوم تحت درمان با ليزر KTP532در بيماران بيمارستان طالقاني 90-02-32-580
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ دانشكده بهداشت بررسی ارتباط بین مهارت هاي مطالعه و عملکرد تحصیلی در دانشجويان دانشکده بهداشت علوم پزشكي اروميه 91-03-34-714
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مقایسه نتایج سینتیگرافی با جذب سستامیبی و سونوگرافی داپلر رنگی با پاتولوژی غدد پاراتیرویید در بیماران دیالیزی مبتلا به هیپرپاراتیروییدی ثانویه 91-03-40-694
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ پزشكي مقایسه تاثیر اوندانسترون و متوکلوپرامید خوراکی بر استفراغ در گاستروانتریت حاد کودکان، کارآزمایی بالینی تصادفی 90-02-32-511
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ دانشكده بهداشت بررسی شیوع سرمی هپاتیت E در زنان باردار ارومیه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه عوامل مرتبط با آن در سال 1391 90-02-34-645
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراوانی مصرف خودسرانه ی داروهای ضد درد و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر ارومیه در سال 1391 91-03-33-724
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي مقایسه پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری در شبكه آب شرب با استفاده از شاخص های خورندگی در شهرهای خوی و ماکو 90-02-34-643
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ پزشكي مقایسه تئوفیلین با استامینوفن کدئین در درمان سردرد ناشی از بی حسی نخاعی 90-02-32-592
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ پزشكي نقش سطح سرمی ناتریورتیک پپتید مغزی نوع B درغربالگری نوزادان پره ترم با مجرای شریانی باز (PDA) بزرگ 91-03-32-704
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی تاثیر واریکوسلکتومی بر روی سمن آنالیز و سطح سرمی اینهیبین B 91-03-40-705
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ پزشكي بررسی آسیب اکسیداتیو DNAو سطوح 8-ایزوپروستان، پاراکسوناز ،آریل استراز و کاتپسین G در stage Iبیماران مبتلا به مولتیپل میلوما 90-02-32-689
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ دانشكده بهداشت تاثیر پرتوهای یونیزان با دوز کم در تسریع ترمیم زخم موش صحرایی نر 91-03-34-711
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ پزشكي بررسي فراواني تريکوموناس واژيناليس در اروميه و مقايسه روش تشخيصي مولکولار با روشهاي کشت، لام مرطوب و رنگ آميزي پاپ اسمير 91-03-43-744
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ پزشكي مقایسه فشار پر شدگی کاف لوله تراشه توسط افراد تیم بیهوشی با تحصیلات متفاوت در بیمارستان امام خمینی ارومیه 91-03-32-718
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال تحصیلی 1391 91-03-33-715
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر ضد میکروبی عصاره چند گونه گیاه دارویی علیه لیستریا مونوسیتوژنز (PTCC 1298) و اشریشیا کلی (E. coli O157:H7) در کالباس مرغ 91-03-41-710
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ پزشكي تاثیر رژیم DASH بر شاخصهای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 90-02-41-686
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی دانش داروشناسی و مهارت محاسبات دارویی در بخش هاي ويزه قلبي در دانشجویان پرستاری ادانشگاه علوم پزشكي اروميه 91-03-33-719
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ پزشكي کیفیت خواب در بیماران مبتلا به MS ساکن استان آذربایجان غربی 90-02-32-447
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ پزشكي مقایسه سطح ویتامین D3 (25OH) در کودکان با درد رشد و کودکان سالم در کلینیک کودکان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1391 91-03-44-717
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ پزشكي تاثیر مایع مغزی نخاعی موش صحرایی بالغ در لوله کلاژنی بر ترمیم عصب سیاتیک موش نر صحرایی 91-03-32-743
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ دانشكده بهداشت بررسی اکومورفوتایپ عقربهای شهرستان رامشیر-استان خوزستان 91-03-34-727
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری کیسه‏ی حاوی ژل خنک کننده بر درد ناشی از سرفه و تنفس عمیق در محل برش استرنوم بیماران تحت عمل جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء ارومیه. 91-03-33-756
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ پرستاري و مامايي اروميه تاثیر اجراي برنامه مراقبتی مبتنی بر تغذیه و ورزش بر بروز ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1391. 91-03-33-753
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ پزشكي بررسي رابطه بين شاخص هاي پلاکتي و سندرم کرونري حاد ‏ 90-02-32-685
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس و خانواده هاي آنها 90-02-42-615
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه ارزیابی عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در حفظ اصول ایمنی بیماران مبتلا به ترومای سروگردن در فرایند انتقال به بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1391. 90-02-33-481
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ پزشكي تاثیر انفوزیون سولفات منیزیوم در حین بیهوشی عمومی روی تغییر پذیری تعداد ضربان قلب به عنوان روش غیر تهاجمی سنجش پاسخ های استرسی 91-03-32-757
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر تمرینات تنفسی قبل و بعد از جراحی بای پس عروق کرونر بر میزان بروز آتلکتازی و پنومونی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی سیداشهداء شهرستان ارومیه در سال 1391 . 91-03-33-728
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ پزشكي بررسی ارتباط بین هیپرگلیسمی و پیش آگهی کوتاه مدت در بیماران ترومای شدید سر 91-03-32-754
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ عوامل اجتماعي موثر برسلامت بررسي شاخص هاي توزيع متخصصین رشته های پزشکی به تفكيك رشته در استان هاي كشور و عوامل موثر بر آن از دیدگاه ذینفعان 91-03-00-736
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ اچ اس آر بررسي تاثير HIS بر کيفيت کار پرسنل پرستاري وميزان کسورات بيمه در مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري  90-02-44-582
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني تعیین میزان نیترات موجود در نمونه¬های گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، بادمجان، کاهو، خیار، هویج، ترب و کلم شهرستان ارومیه به روش اسپکتروفتومتری از اول مهرماه 1391 لغایت اول فروردین ماه 1392 91-03-41-767
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ پزشكي تاثير تهويه مکانيکي با حجم هاي جاري مختلف و تهويه دقيقه اي ثابت بر روي دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي 90-02-32-614
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ پزشكي ارتباط ميان حجم متوسط پلاکتي و حوادث قلبي عروقي بعد از آنژيوپلاستي عروق کرونري 91-03-32-755
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ پزشكي اپيدميولوژي موارد مرگ و مير انساني در استان آذربايجان غربي در سال 1390 91-03-32-716
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ پزشكي اندازه گیری میزان کریستالوری در شیرخواران زیر 6 ماه مبتلا به سنگ کلیه و مقایسه آن با گروه سالم 91-03-32-752
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ پزشكي بررسی ميزان بروز بیماری های مادرزادی قلبی و عوامل خطر آن در نوزادان بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه از سال 1385 تا 1390 91-03-32-742
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ پزشكي بررسي پیامد بارداری پس از امنیوسنتزهای ژنتیک انجام شده در درمانگاه پریناتولوژی بیمارستان کوثر ارومیه از سال1388 91-03-32-936
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ پزشكي شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه وتاثير آن دركيفيت زندگي 91-03-32-712
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ مركز تحقيقات بهداشت باروري مطالعه تعیین کننده های اعمال خشونت بر عليه زنان در دوران بارداري - شهرستان اروميه سال 91 - 90 91-03-46-777
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ پزشكي بررسی سطح گلوکز و Vit D3 سرم و مایع فولیکولی در زنان نازای تحت درمان با میکرواینجکشن و یافتن ارتباط آن با پیامد درمان 90-02-32-668
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ پزشكي بررسی تأثیر داروی مینوسیکلین در بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه 91-03-32-751
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ پزشكي ارتباط بين سطح سديم سرم وMELDدرسيروز کبدي(Model For End-Stage Liver Disease)) 91-03-32-722
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ پزشكي مقایسه شیوع هایپوتیروئیدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) با زنان غیر مبتلا 90-02-32-687
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب و درد پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سید الشهداء شهرستان ارومیه در سال1391. 91-03-33-786
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسي تأثير بسته آموزشي کنترل عوارض داروهاي شيمي درماني بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکی اروميه سال 1391 91-03-33-816
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ پزشكي بررسی اثربخشی آموزش با استفاده از دستور العمل انجمن داروسازان سیستم سلامت آمریکا جهت پیشگیری از زخم استرسی در بین بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 91-03-32-699
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ پزشكي سنجش تراکم استخوان در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورواینترمدیا در استان آذربایجان غربی 90-02-32-690
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني تعیین میزان نیتریت موجود در گوشت های قرمز بسته بندی شده درسطح عرضه شهرستان ارومیه به روش اسپکتروفتومتری 91-03-41-766
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ پزشكي پاسخ پروفایل های چربی خون و کورتیزول سرمی به یک جلسه فعالیت هوازی شدت متوسط در مردان میانسال غیر فعال 91-03-32-746
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ پزشكي اثر مصرف ویتامین C خوراکی قبل از عمل در کاهش درد پس از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک بدون عارضه 91-03-32-773
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ پزشكي بررسي ميزان رعايت نكات استريل در اتاق هاي عمل جراحي بيمارستان امام خميني اروميه 91-03-32-750
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ پزشكي مقایسه فراوانی اختلالات خودایمنی تیروئید در بیماران مبتلا به کانسر پستان و گروه کنترل 90-02-32-691
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی دقت کاپنوگرافی در تفكيك مسير گوارشي از تنفسي در جايگذاريهاي سوند معده در مقایسه با رادیو گرافی قفسه سینه در تعیین محل جای گذاری لوله معده در بیماران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1391. 91-03-33-726
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ پزشكي تعیین فراوانی نسبی انواع سرطان و بررسی خصوصیات دمو گرافیک سرطانها در مراجعه کنندگان به بیمارستان امید ارومیه در سالهای 1390-1389 91-03-32-805
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ اچ اس آر بررسی پایان نامه های فارغ التحصیلان مقاطع دکترای حرفه ای- دستیاری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر روشهای تحقیق و استنادات به کار رفته 90-02-34-692
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی وضعیت انجام کارگروهی اعضاءتیم جراحی دراتاق عمل های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درسال 1391 91-03-33-789
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ پزشكي بررسی وضعیت ید دفعی ادراری در طول مدت بارداری در مادران ساکن مناطق دشتی شهرستان ارومیه،1391 91-03-32-856
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرای فرآیند پرستاری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1391 91-03-33-814
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان با حاملگی کم خطر باپرخطر در مراجعین به درمانگاه پریناتولوژی کوثر در سال 1392_1391 91-03-42-759
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ دندان پزشكي بررسي موقعيت سوراخ منتال نسبت به اپكس دندانهاي پره مولر اول و دوم فك پايين با استفاده از سي تي اسكن با اشعه مخروطي 91-03-35-775
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ دانشكده بهداشت مقايسه اثر پوسچرهاي کاری قالیبافان بر شاخص های عینی و ذهنی خستگی ، فعالیت عضله و ناراحتی در ناحیه شانه و گردن 91-03-34-760
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ پزشكي بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ترانس توراسيک در تشخيص بيماري بينابيني ريه در بيماران روماتولوژيکي در مقايسه با يافته هاي سي تي اسکن با رزولوشن بالا 91-03-32-734
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1391 91-03-42-819
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ پزشكي تعیین شیوع عوارض تزریق خون دربیماران تالاسمی ماژور واينترمديا در استان آذربایجان غربي- ایران در سال 1391 90-02-32-674
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ پزشكي بررسي ارتباط نوع زايمان با ميزان موفقيت در شيردهي در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اروميه 91-03-33-739
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ پزشكي بررسي شيوع سرولوژي مثبت هليکوباکتر پيلوري در کودکان سنين 0-6 سال مراجعه کننده به بيمارستان مطهري اروميه 89-01-32-347
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر ویتامین ث خوراکی در پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی بدنبال عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلبی در مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا (ع) ارومیه در سال 1391 91-03-47-791
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ پزشكي ارتباط خون گیری مکرر و آنمی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 91-03-32-823
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی همبستگی بین تندرستی معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان خوی، 1391 91-03-50-824
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ پزشكي بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد بستری در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اروميه 91-03-32-693
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ پزشكي بررسی اختلالات همراه و مصرف داروهای ضد انعقادی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای بستری شده در بیمارستان سیدالشهداء ارومیه از مهرماه 1388 تا مهرماه 1390 90-02-32-531
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ پزشكي فراواني هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماری انسدادی مزمن ریه ناشی از مواجهه با سوخت های فسیلی و ارتباط آن با مشخصات بالینی و فیزیولوژیک 91-03-32-827
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ دندان پزشكي بررسی کارایی استفاده از یک طرح جدید نخ دندان در برداشت پلاک بین دندانی 91-03-35-765
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي فراواني وعوارض مادري و جنيني زايمان هاي باحاملگي هاي چند قلويي در بيمارستان مطهري طي سال90 90-02-32-628
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ پزشكي بررسي تاثیر آموزش بر كيفيت زندگي و بستری مجدد بیمارستانی در یك دوره شش ماهه در بیماران نارسایی قلبی ترخیص شده از بیمارستان سیدالشهدای ارومیه 91-03-32-796
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ پزشكي ارزیابی سطح سرمی آنژیوپویتین –2 در بیماران با تشدید حاد بیماری انسدادی مزمن ریوی( COPD) 91-03-32-830
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ پزشكي شناسایی مولکولی گونه های فاسیولا در نمونه های ایزوله شده از کبد دامهای اهلی در استان آذربایجان غربی 91-03-43-761
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ پزشكي بررسی فراوانی اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده با درد سینه غیرقلبی به کلینیک قلب اطفال 91-03-32-833
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ پزشكي پیش بینی پارامترهای گازهای خوني شریانی (ABG)از روی گازهای خونی وریدی(VBG) در بیماران وصل به ونتیلاتور بستری در ICU 91-03-32-806
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ پزشكي ارزیابی نقش CA125 در تعیین نارسایی بطن راست در بیماران انسدادی مزمن ریوی 91-03-32-723
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ دانشكده بهداشت آناليز مولكولي ژن (OBP) Odorant Binding Proteinدر بين فرم هاي بيولوژيكي آنوفل استفنسي 91-03-34-875
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ دانشكده بهداشت بررسی رابطه بین فرهنگ خطا و پیامدهای ایمنی دربین کارکنان صنعت پتروشیمی تبريز 91-03-34-771
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بـررسی تأثیر روش آموزشی سیستم پاسخ مخاطب بر یادگیری داروهای قلبـی- عروقی در دانشجویان پرستاری دانشکده¬ پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1391 91-03-33-838
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ پزشكي بررسی تشخیص های مختلف MRI در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه از تیر ماه 1390 تا تیر ماه 1391 91-03-32-768
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه ببررسی تاثیر آموزش گزارش نویسی مشکل مدار (S.O.A.P.I.E) بر ویژگی های گزارش نویسی پرستاران شاغل در بيمارستان های سيدالشهدا و طالقانی ارومیه 1391 91-03-33-839
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ پزشكي نقش سابقه مصرف سیگار در ايجاد تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی 90-02-32-570
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ اچ اس آر بررسی عوارض ناشی از خشکی دریاچه ارومیه بر سلامت جمعیت ساکنین ساحل جنوب غربی (یک مطالعه آینده نگر) 91-03-44-828
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ دانشكده بهداشت بررسي و مقایسه کارايي گندزداهاي تجاري با کلر در کاهش بار ميکروبي کاهو 91-03-34-801
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر گروه درمانی به شیوه خاطره گویی بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه های سالمندان ارومیه در سال 1391 91-03-33-868
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ پزشكي شیوع ابتلا به گشادی ریشه آئورت و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پر فشاری بستری در بیمارستان سید الشهدای ارومیه در سال 92-1391 91-03-32-844
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ كميته تحقيقات دانشجويي اكتشاف علل عدم كاهش مرگ و ميرناشي از حوادث ترافيكي براساس قانون برنامه پنجم توسعه در ايران 91-03-51-729
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ مركز تحقيقات بهداشت باروري مطالعه میزان تداوم و عوامل موثر بر قطع استفاده از روشهای پيشگيري از بارداري مدرن غير دائمي در استان آذربايجان غربي در سال1391 91-03-46-779
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ پزشكي مقایسه تاثیر بواسیزوماب با غلظت های مختلف بر میزان عود ناخنک اولیه بعد از انجام جراحی 91-03-32-845
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ پزشكي ميزان تاثير داروي پيوگليتازون بر سير نفروپاتي ديابتي ناشي از ديابت تيپ 2 91-03-32-738
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ پزشكي جداسازی ماده کاهنده ی فشار خون موجود درعصاره ی برگ گیاه شاهی 91-03-32-797
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ دانشكده بهداشت بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی، نگرش به ایمنی و رفتار های مخاطره آمیز در رانندگان تاکسی شاغل در شهر ارومیه 91-03-34-745
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ پزشكي بررسي ميزان تجويز آنتي بيوتيک توسط متخصصين کودکان درکودکان تب دار 1 تا60 ماه در سال 91 درمانگاههاي تخصصي کودکان شهرستان اروميه. 91-03-32-701
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر ترکیبات پری بیوتیک لاکتولوز، الیگوفروکتوز و اینولین بر روی زنده ماندن لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم و شمارش آن ها در شیر وماست گاومیش پروبیوتیکی 91-03-41-788
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و شبکه های بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی 91-03-46-853
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ دانشكده بهداشت مطالعه مورفولوژیک و سيستماتيك مولكولي پشه هاي كوليسيده استان آذربايجان غربی 91-03-34-861
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ پزشكي بررسی تغییرات الکتروانسفالوگرافیک در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کیلینیک های تخصصی مغز و اعصاب ارومیه از تاریخ 1/10/ 1389 تا تاریخ 1/10/1390 91-03-32-793
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني اثر آب انار بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک 91-03-41-862
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ پزشكي بررسي تغييرات مايع مغزي نخاعي در بيماران دچار کاهش سطح هوشياري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني 91-03-32-831
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ دانشكده بهداشت بررسي تاثير استفاده از دستكش لاتكس و نيتريل بر مهارت دستي 91-03-34-769
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ پزشكي تأثیر استرس بیحرکتی به همراه تجویز توأم مرفین در دوران پره¬ ناتال و مواجهه مجدد با استرس در پایان دوره شیرخواری بر سطح خونی وازوپرسین و رفتارهای صرعی ناشی از پنتیلن تترازول در موش¬ صحرایی 91-03-32-857
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر یادگیری درس بررسی وضعیت سلامت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه سال 92-1391 91-03-33-882
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ پزشكي فراواني سرمي عفونت با کلاميديا پنومونيه در بيماران مبتلا به سندرم هاي حاد کرونري (آنژين ناپايدار قلبي و انفارکتوس حاد ميوکارد) در مقايسه با بيماران مبتلا به آنژين پايدار قلبي 91-03-32-873
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسي باورهاي بهداشتي و رفتارهاي تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر خوی، 1391 91-03-50-863
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی تاثیر تغییرات دمای رکتوم حین جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرا (TURP) بر اختلال نعوظ 91-03-40-864
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ پزشكي اثرات اتورواستاتين در پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي در بيمارانی که تحت اعمال باز جراحي دریچه های قلب قرار میگیرند 90-02-32-646
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ پزشكي میزان پایه هورمون های مسیر هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال در دوره بهبودی بيماران مولتیپل اسکلروزیس 91-03-32-841
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ دندان پزشكي مقایسه تصاویر صفحات فسفر و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در تشخیص پوسیدگیهای اکلوزالی و پروگزیمالی به صورت داخل آزمایشگاهی. 91-03-32-896
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ پزشكي مقایسه تغییر پذیری ضربان قلب در دو روش بی حسی نخاعی با بوپیواکایین5/0%خالص و بوپیواکایین همراه با سوفنتانیل در اعمال جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرای ادراری 91-03-32-888
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ پزشكي : اثرات آگونیست GnRH (بوسرلین استات) بر روی میزان آپوپتوزیس و سطح تستوسترون در سلول های لایدیگ موشی((TM3 کشت داده شده 91-03-43-848
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ پزشكي ارتباط بين عفونت هليكوباكترپيلوري با بروز سقط خودبخودي 91-03-32-829
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ پزشكي بررسی عوامل خطر تجویز دوزهای مجدد سورفاکتانت در نوزادان دارای سندرم زجر تنفسی بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 91-03-32-893
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی آگاهی و نگرش بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی شمال استان آذربایجانغربی و خانواده های آنان نسبت به درمان با الکترو شوک 91-03-50-909
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ پزشكي انتقال ، ذخيره، نمايش و به اشتراک گذاري صداهاي قلبي در دستگاههاي هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد نسخه 4.1 و بالاتر 91-03-32-895
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ تحقيقات سلولي و مولكولي تأثیرات استفاده¬ی همزمان ایماتینیب- سلکوکسیب و ایماتینیب- دی¬متیل سلکوکسیب بر روی میزان بیان NF-κB و VEGFدر رده¬ی سلولی HT-29 سرطان کولورکتال 91-03-32-898
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ تحقيقات سلولي و مولكولي تأثیرات استفاده¬ی همزمان ایماتینیب- سلکوکسیب و ایماتینیب- دی متیل سلکوکسیب بر روی میزان بیان سیکلواکسیژناز-2 و کاسپاز3 در رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال 91-03-32-901
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ارزیابی میزان موفقیت تزریق وانتریس در درمان کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکواورترال (VUR) 91-03-40-865
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ پزشكي ارزیابی سطح پلاسمایی سیستاتین C و کاتپسین سیستئین پروتئاز‎های S و Lدر بیماران با سندرم X قلبی 91-03-32-912
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر آموزش یادگیری مبتنی بر گروه، بر يادگيري دانش بررسي سيستم عصبي در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1392-1391 91-03-33-922
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ پزشكي ارزش پیشگویی کننده سیستم نمره دهی سونوگرافیک در تعیین ریسک بدخیمی ندول های تیروئیدی 91-03-32-870
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی سطح رضایت مادران باردار از مراقبت های ارائه شده در بخش زایمان بیمارستان قمر بنی هاشم خوی در سال 1391. 91-03-33-813
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ پزشكي نتایج درمان و اثر پروستاگلاندین E1 در نوزادان با بیماریهای مادرزادی قلبی وابسته به مجرای شریانی در NICU 91-03-32-900
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ پزشكي فراواني آنوريسم آئورت شکمي بدون علامت در مردان سيگاري بالاي 65 سال مراجعه کننده به بيمارستان سيد الشهدا اروميه 91-03-32-707
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی مقایسه ای آموزش سنتی با آموزش مجازی در یادگیری ارزیابی سلامت جنین در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1392 91-03-33-927
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ پزشكي مقايسه سونوگرافي ترانس واژينال و هيستروسكوپي در ارزيابي خونريزي هاي غير طبيعي رحمي 91-03-32-885
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ دانشكده بهداشت بررسی فونستیک کنه های آرگازیده و ایگزودیده و فعالیت فصلی آنها در استان تهران 91-03-34-902
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ پزشكي بررسی اثر آمانتادین خوراکی پیش از جراحی در نمای بیداری از بیهوشی کامل داخل وریدی 91-03-32-907
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ پزشكي تأثیر ویتامین E بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی القاء شده به وسیله¬ی مصرف اتانول در دوران حاملگی و شیردهی در قلب فرزندان نر موش صحرایی 91-03-32-852
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ دانشكده بهداشت مقایسه تأثیر کفپوش و کفی داخل کفش بر روی کمردرد طی ایستادن طولانی مدت 91-03-34-905
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ پزشكي بررسی ارتباط بين یافته های هيستوپاتولوژیکی با بیان CD44 در آدنوکارسینومهای کولورکتال 91-03-32-925
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي موانع و عوامل تسهيل گر در جهت ارتقائ شيردهي انحصاري در مادران اروميه 91-03-41-860
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ پزشكي بررسی مقایسه ای پیامدتراکئوستومی اتساعی از طریق پوست با تراکئوستومی تعبیه شده از طریق جراحی در بیمارستان امام خمینی ارومیه 91-03-32-914
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ دندان پزشكي میزان آگاهی و آمادگی تجهیزاتی دندانپزشکان عمومی شهر ارومیه در رابطه با موارد اورژانس شایع در مطب‌های دندانپزشکی در سال 1391 91-03-35-899
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ پزشكي تاثیر ویتامین E بر تغییرات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی ناشی از مصرف الکل در روده کوچک موش صحرایی نر 90-02-32-541
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیراجرای برنامه ريزي عصبی –کلامی بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانامام خميني شهر ارومیه در سال 1392-1391 91-03-33-903
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ تحقيقات سلولي و مولكولي مقاومت دارویی گونه های مخمر بیماریزای کاندیدا ، جداسازی شده از موارد عفونت های بیمارستانی و ولوواژینیت های عود کننده 91-03-43-906
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ پزشكي تاثير هيپرترمي ساب لتال موضعي قبل از عمل بر درد بعد از عمل 91-03-32-920
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ پزشكي بررسی ارتباط بین گازهای خونی شریانی و پیش آگهی کوتاه مدت در بیماران ترومای شدید سر 91-03-32-911
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ پزشكي بررسي ريسك فاكتورها و ميزان درصد فراواني سنگ هاي باقي مانده ي مجاري صفراوي متعاقب جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان امام خميني اروميه 91-03-32-799
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ميزان بيان پروتئين توپوايزومراز 2 آلفا و ارتباط آن با يافته هاي آسيب شناسي و ميزان پيشرفت در تومورهاي ترانزيشنال سطحي مثانه 91-03-40-923
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ دانشكده بهداشت بررسی توالي نشانگر مولکولی CoI-barcode در کنه های دامی شهرستان مشکین شهر 91-03-34-871
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی ارزش انجام آزمایشات ادراری جهت پیشگویی عفونت های ادراری متعاقب ESWL 91-03-40-942
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ پزشكي تعیین میزان تهاجم به عروق لنفی و متاستاز به غدد لنفی زیر بغلی در سرطان مهاجم پستان با رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین و رنگ آمیزی های ایمنوهیستوشیمی D2- 40 و سیتوکراتین 91-03-32-931
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ پزشكي تاثیر تغییرات فشار خون حین عمل بر اختلاف بین فشار دی اکسید کربن انتهای بازدمی و شریانی در بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر 91-03-32-930
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ پزشكي مقایسهDRC (سیستوگرافی با ماده ایزوتوپ)وVCUG (سیستو گرافی با ماده حاجب) در تشخیص VUR ( ریفلاکس ادرار از مثانه به حالب)تشخیص داده نشده در کودکان با عفونت ادراری مکرر 91-03-32-945
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ پزشكي بررسي ارتباط بين سلامت معنوي واضطراب و افسردگي در بيماران دچار انفارکتوس ميوکارد بستري در بيمارستان سيد الشهداء دانشگاه علوم پزشکي اروميه 91-03-32-921
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پزشكي بررسي ميزان آلودگي صوتي در بيمارستان هاي اروميه 91-03-32-879
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ پزشكي بررسي ارتباط سطح پاراتورمون پس از جراحي تيروئيدكتومي و هايپوكلسمي پس از عمل 91-03-32-803
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ پزشكي بررسی تاثیر بتامتازون در حاملگيهاي پره ترم تاخيري بر پي آمدهاي مادري و نوزادي ناشي از آن 91-03-32-884
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ پزشكي ارتباط استئوپروز با بيماري کبدچرب غيرالکلي در بالغين 91-03-32-836
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ پزشكي ارزیابی جریان خون رتروبولبار با استفاده از یافته های سونو گرافی کالر داپلر در بیماران مبتلا به کاتاراکت وابسته به سن 90-02-32-557
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ پزشكي بررسی ارتباط سطح سرمی سرولوپلاسمین با بیماری عروق کروناری قلب در بیمارستان سیدالشهدای ارومیه در سال 1391 91-03-32-918
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ پزشكي بررسی فراواني ازمايشات تصوير برداري پزشكي در اروميه سال 1391 91-03-32-835
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي وضعيت اپيدميولوژيک مرگ مادر در ده سال اخير 91-03-46-963
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ پزشكي شیوع کمبود ویتامین D و تاثیر آن بر نوع و محل انفارکت در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان سیدالشهداءارومیه سال1392-1391 91-03-32-883
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ دانشكده بهداشت بررسی تاثیر صندلی سه نوع خودروی سواری رایج کشور بر ناراحتی و خستگی عضلات کمر راننده 92-01-34-980
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ كميته تحقيقات دانشجويي پايش مسير جريان اطلاعات سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميه و خطاهاي موجود در آن 91-03-42-908
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ پزشكي بررسی وضعیت ید دفعی ادراری در طول دوران بارداری در مادران ساکن مناطق کوهستانی، شهرستان ارومیه، 1391 91-03-32-855
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ پزشكي اثر برداشتن دیسکی شکل معده در آناستوموز ازوفاگوگاستروستومی بر کاهش احتمال تنگی بعد از جراحی کانسر مري 91-03-32-941
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی فراوانی و علل بستری های مجدد بیماران و ارتباط آن با برخی عوامل مرتبط در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه از پاییز 1390 تا پاییز 1391 91-03-33-929
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي بررسی میزان آپوپتوز در سلولهای هیپو کامپ بدنبال تزریق داخل وریدی سلولهای بنیادی مغز استخوان در مدل ایسکمی- ریپرفیوژن موش صحرایی 91-03-57-952
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ پزشكي مقايسه گاباپنتين، پرگابالين و دارونما به عنوان پيش دارو در کاهش پاسخ هموديناميک به لارنگوسکوپي و لوله گذاري داخل ناي 91-03-32-928
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ پزشكي بررسي اثر ادجوانتي پروپرانولول و مقايسه آن با آلوم در ايمن سازي موشهاي بالب سي با اجزا پروتئيني تاکي زوئيتهاي توکسوپلاسما گوندي سويه RH 91-03-32-954
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی ارتباط بین سطوح پروژسترون در روز مصرف HCG با نتایج تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در زوجین نازای مراجعه کننده به مركز ناباروری کوثر ارومیه 91-03-46-969
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ پزشكي بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و پیامد‌بالینی کودکان مبتلا به تومور ویلمز مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی اطفال دانشگاه علوم‌پزشکی آذربایجان‌غربی از شهریور 1375 تا اسفند 1389 91-03-32-937
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ پزشكي طراحی و ساخت دستگاه دیجیتالی آرترومتر زانو و تعیین ارزش تشخیصی آن جهت بررسی جابجایی قدامی تیبیا در بیماران با اسیب لیگامان صلیبی قدامی ( ACI) 91-03-32-770
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ پزشكي تاثير گاباپنتين برباسخ هاي هموديناميك حين لارنگوسكوبي در هنگام القاي بيهوشي عمومي 91-03-32-970
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ پزشكي مقايسه تاثیر لیدوکائین داخل وریدی و لیدوکائین یا سالین داخل کاف لوله تراشه روی فراوانی سرفه بعد از خارج کردن لوله تراشه در اعمال لامینکتومی مهره کمری. 91-03-32-948
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ پزشكي بررسی فراوانی ژنهای aac(3’)-IIa و aac(6’)-Ib درگیر در مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های ارومیه 91-03-32-897
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی موانع به کارگیری نتایج پژوهش های پرستاری در بالین توسط پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر ارومیه 1392. 91-03-33-965
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ پزشكي بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و پیامد‌بالینی کودکان مبتلا به نوروبلاستوما مراجعه‌کننده به بخش‌های انکولوژی اطفال دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه از اسفند 1375 تا اسفند 1390 91-03-32-966
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ پزشكي ارتباط بین قد و ترومبوز وریدهای عمقی 91-03-32-832
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ پزشكي شاخص های پلاکتی دربیماران مبتلا به ترومبوزوریدهای عمقی 91-03-32-840
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ پزشكي بررسی تاثیر سوء مصرف اپیوئید ها بر وسعت درگیری عروق کرونر قلب 91-03-32-947
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ پرستاري و مامايي اروميه : بررسی تاثیر مداخلات سبک زندگی شدت نوروپاتی محیطی دیابت در بیماران مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه در سال 1392 92-01-33-975
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي کالر داپلر در تشخيص مبتلايان به انسداد محل اتصال حالب به لگنچه قبل از عمل جراحي 91-03-40-866
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ پزشكي ارزیابی میکروپارتیکل های اندوتلیالی در پلاسمای بیماران مبتلا به سندرم X قلبی 91-03-32-964
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ دانشكده بهداشت ارزیابی ریسک کمردرد در وظایف حمل دستی بیمار با استفاده از روش مدل سازی دیجیتالی انسان (DHM) و ارائه راهکار ارگونومیکی برای مدیریت ریسک 92-01-34-983
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ پزشكي فراوانی نسبی کبدچرب غيرالکلي در بیماران با بدخيمي مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ومرکز خیریه درمانی امید درسال 1391 91-03-32-953
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ پزشكي ارزیابی یافته های بالینی و عوارض حاد ناشی از مسمومیت با ترامادول در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت...طالقانی ارومیه در سال 1391 91-03-32-950
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ پزشكي مقایسهء تاثیرات داروی لتروزول با درمان معمول سندرم تخمدان پلی کیستیک ،در بهبود علائم هایپر آندروژنیسم. 92-01-32-998
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ تحقيقات سلولي و مولكولي فنوتيپ و ژنوتيپ ژنهاي بتالاکتاماز وسيع الطيف CTX-M در ميان ايزوله هاي E. coli و Klebsiella spp هاي جدا شده از نمونه هاي ادرار بيماران پيوندي کليه 91-03-43-939
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ پزشكي ارزیابی اثر ادجوانتی نالتروکسان بر کارایی ایمن سازی موشهای Balb/c توسط آنتی ژنهای تهیه شده از روده میانی پشه آنوفل استیفنسی در قطع چرخه زندگی انگل پلاسمودیوم برگئی 92-01-32-987
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مراقبت پیگیر بر بستری مجدد بیماران با نارسایی احتقانی قلب مراجعه کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392 92-01-33-981
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ پزشكي بررسي سطح سرمي كموكاين CCL2 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 91-03-32-932
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ پزشكي بررسی عوامل پیش آگهی دهنده زخم پای عفونی در بیماران دیابتی بستری در بخش عفونی بیمارستان طالقانی ارومیه 92-01-32-988
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ پزشكي ارزیابی میزان استرس اکسیداتیو، عناصر مس و روی در مرحله¬ی I بیماران مولتیپل میلوما. 92-01-32-1001
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی ترکیبات شیمیایی،خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba ) و کاربرد آن در خامه پاستوریزه بعنوان آنتی اکسیدان به تنهایی و همراه با لیکوپن 91-03-41-881
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ مركز تحقيقات بهداشت باروري تبیین فرایند مادری در طول زمان بستری نوزاد بسیار کم وزن هنگام تولد 91-03-46-934
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ مركز تحقيقات بهداشت باروري تبیین تجربیات زنان از اولین مواجهه با سرطان پستان 91-03-46-935
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی اثر پردنیزولون در موفقیت نتایج تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI) در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کوثر ارومیه 91-03-46-944
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ پزشكي بررسی تجویز دوز پایین آسپرین بر پیامد حاملگی در حاملگی های عارضه دار شده با افزایش بدون توجیه آلفافیتوپروتئین و اختلال داپلر شریان رحمی 91-03-56-949
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مقایسه عوارض و نتایج کوتاه روش مرسوم با تکنیک جدید در تعبیه استنت حالبی در زمان آناستوموز حالب به مثانه به روش باری در بیماران پیوندی بیمارستان امام خمینی ارومیه 92-01-40-993
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی مقایسه ای تاثير آموزش مراقبت از خود به دو روش آموزشي چهره به چهره و ویدئویی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه در سال1392 92-01-33-989
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بهینه سازی تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با جلبک اسپیرولینا 91-03-41-859
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ دانشكده بهداشت بررسی سطح حساسیت پشه های بالغ آنوفل ماکولی پنیس ، ناقل مهم مالاريا و بيماريهاي آربوويروسي ،به حشره کشهای مصرفی در برنامه کنترل ، استان آذربايجان غربي 1392 91-03-34-951
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني مطالعه جهش های ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز انسانی و فنوتایپ های هایپر فنیل آلانینمی با استفاده از پارامترهای ژنتیک انسانی و آنزیمی باکتریایی و ارتباط آن با رژیم غذایی 91-03-41-946
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي سيستم گزارش دهي راديولوژي قفسه صدري قبل و بعد از اجراي سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان شهيد مطهري اروميه 92-01-42-1011
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ پزشكي مقایسه تاثیر غرغره کتامین و دگزامتازون داخل وریدی در کاهش گلو درد بعد از عمل 92-01-32-999
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ پزشكي همراهی بین چند شکلی ژنیتکی اینترفرون گاما و آنتاگونیست رسپتوراینترلوکین یک و پارگی زودر س و پره مچور پرده های آمنیوتیک 92-01-32-995
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ پزشكي تاثير عصاره هيدروالکلي سياه دانه در درمان موش آلوده به پلاسموديوم برگه اي و بررسي شيفت ايمني و ميزان سايتوکين هاي اينترفرون گاما و اينترلوکين 4 92-01-32-1003
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي بررسی نقش مست سلهای مغز در تشنج ناشی از هندلینگ به دنبال محرومیت ازاتانول در موش صحرایی نر 91-03-32-917
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ پزشكي مقایسه اتفاقات خطرناک قلبی عروقی در پیگیری طولانی مدت بیماران تحت آنژیوپلاستی یک رگ با یک استنت در مقایسه با چند استنت 92-01-32-1002
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ دانشكده بهداشت بررسي سميت سلولي کربن نانوتيوبهاي تولید داخل کشور بر سلولهاي کراتينوسيت پوست انسان به صورت Invitro 91-03-34-878
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ پزشكي مقایسه تاثیر انفوزیون سوفنتانیل وپاراستامول در کنترل درد بعد از عمل بیماران کرانیوتومی تومور مغزی 92-01-32-977
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ پزشكي تاثیر کپسول ویتامین ایی و دارچین بر مدت و شدت دیسمنوره اولیه در دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه 92-01-32-1082
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ پزشكي مقایسه ی تاثیر تزریق پاراستامول و پتیدین وریدی قبل از خارج کردن لوله تراشه بر روی درد بعد از عمل جراحی در اتاق ریکاوری 92-01-32-1013
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ پزشكي بررسی بروز تنگی به دنبال لوله گذاری تراشه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) طی 1390_1391 92-01-32-1012
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ پزشكي بررسي عوامل مرتبط با مرگ و میر در بيماران تروماي شديد سر در بیمارستان امام خمینی ارومیه 92-01-32-1016
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ پزشكي بررسي علايم نورولوژیک در بيماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی جهت عمل جراحی فتق ديسك كمر 92-01-32-1020
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر استفاده از بوردهای ارتباطی بر سهولت برقراری ارتباط و اضطراب بیماران هوشیار تحت تهویه ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392 92-01-33-1008
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي ارتباط بين عفونت هليكوباكترپيلوري با شيوع حاملگی خارج رحمی 92-01-46-990
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ تحقيقات سلولي و مولكولي اثرات اتانول و استفاده همزمان روي بر ميزان حیات سلولی و بيان كاسپاز 3 در سلولهاي سرتولي كشت داده شده موشي (TM4) 92-01-43-1032
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري مقایسه اثر ضد درد پاراستامول وریدی با شیاف سولفات مورفین در کاهش درد پس از زایمان سزارین 91-03-46-850
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی علل و عوارض هیسترکتومی و ارتباط آنها با نوع هیسترکتومی های انجام گرفته در مرکز آموزشی درمانی کوثر ارومیه در سال 1391 92-01-42-984
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري ‎ ‎بررسی مقایسه ای اثر آنتاگونیست ‏GnRH ‎‏ ‏‎ ‎‏ با کابرگولین در پیشگیری از‎ ‎بروز و‎ ‎درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها ‏‏(‏OHSS‏) در بیماران نابارور تحت ‏‎ ‎درمان با میکرو اینجکشن 92-01-46-1097
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ پزشكي مقایسه سطح سرمی ایمونوگلوبولین A1 با گلیکوزیلاسیون نابجا در کودکان مبتلا به هنوخ شوئن لاین پورپورا با و بدون نفريت 92-01-32-1136
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر نوشیدن قهوه بر عملکرد روده ای پس از عمل جراحی سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ارومیه در سال 1392. 92-01-33-1038
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی تاثیر کیفیت خواب و خستگی بر کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن ام اس شهرستان ارومیه 92-01-42-1053
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ پزشكي بررسي علل مرگ و مير مادران و عوامل موثر بر آن در سالهاي 91-1385 92-01-32-1017
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ پزشكي بررسي ارتباط بين اندکس مقاومت شرياني و سطح هورمون پاراتيروييد در بيماران مبتلا به هيپرپاراتيروييدي اوليه در بيمارستان امام خميني اروميه 92-01-32-1050
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ پزشكي مقایسه هزینه اثر بخشی مایع درمانی خوراکی با وریدی در درمان گاستروانتریت حاد کودکان 91-03-32-732
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ پزشكي بررسی تاثیر ورزش های هوازی بر روی کبد چرب در زنان چاق 91-03-32-938
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ پزشكي شيوع کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی¬سیلین و تعیین ژن mecA در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه 92-01-32-985
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ پزشكي تاثیر سر برو لایزین برروی پارامترهاي سونوگرافي ترانس كرانيال داپلر دربیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکميك حاد 92-01-32-1026
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ پزشكي بررسی کورتاژ مجدد در بیماران با نئوپلاسم تروفوبلاستیک حاملگی پایدار کمخطر غیر متاستاتیک واثر ان در دفعات کموتراپی 92-01-32-986
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ دانشكده بهداشت بررسي ارتباط بين عوامل استرس زاي رواني- اجتماعي با عملكرد شغلي در بين كاركنان بانك سپه شهرستان اروميه 92-01-00-1010
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی اپیدمیولوژیک حوادث و سوانح و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت در سال 1391. 92-01-32-1087
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ كميته تحقيقات دانشجويي اکتشاف نظرات دريافت کنندگان خدمات در بهبود کيفيت خدمات اورژانسي بيمارستان شهيد مطهري 92-01-42-1078
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ پزشكي بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و افسردگي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 92-01-32-1046
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ كميته تحقيقات دانشجويي ارزيابي ميزان سميت حاد پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اروميه با استفاده از دافنيا مگنا 92-01-42-1019
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ كميته تحقيقات دانشجويي مطالعه علل مرگ کودکان کمتر از پنج سال در مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 1391 92-01-32-1084
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی اپیدمیولوژی سوختگی و عوامل زمينه ساز آن در زنان در سنین باروری در بيماران بستری در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سالهای 1391-1389 92-01-46-1072
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ پزشكي بررسي تاثير استرپتوكيناز روي فعاليت رپولاريزاسيون بطني از طريق بررسي پراكندگي QT در بيماران با سكته حاد قلبي در بيمارستان هاي آموزشی سيدالشهدا و طالقاني اروميه 92-01-42-1073
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ پزشكي بررسي اختلالات متابوليك و آزمايشگاهي در بيماران تروماي شديد سر 92-01-32-1028
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ اچ اس آر بررسی نگرش کارکنان دبيرخانه های دانشگاه علوم پزشکی اروميه در مورد تأثير بکارگيری اتوماسيون اداری بر بهره وری کارکنان 92-01-44-1077
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ پزشكي بررسی فراوانی موارد بیماری سیلیاک در گزارشات پاتولوژی D2 بيمارستان امام خميني اروميه و خصوصیات دموگرافیک آنان از سال 1386 تا 1390 91-03-32-959
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ مركز تحقيقات بهداشت باروري : بررسی علل وعوامل زمینه ساز مرگ نوزادان ترم بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ 92-01-32-1025
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ كميته تحقيقات دانشجويي ويژگي هاي باليني و فراواني عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان سرويكس در فاصله زماني 1390-1380 در استان آذربايجان غربي 92-01-42-1005
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ پزشكي بررسي میزان سرمی β2میکروگلوبولین در مبتلايان به لوپوس سیستمیک اریتماتو و ارتباط ان با سطح فعاليت بيماري در اين بيماران 92-01-32-992
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ پزشكي ارزیابی اثرات داروهای لورازپام و کلونازپام بر روی عملکرد تیروئید درموش رت 92-01-32-1059
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر مشارکت همسران در مراقبت های دوران بارداری بر سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1392. 92-01-33-1023
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ پزشكي ارتباط بين ميزان اندکس هاي پلاکتي ووجودجريان خون آهسته کرونر 92-01-32-1065
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر مکمل یاری نشاسته مقاوم بر وضعیت آنتی اکسیدانی و مقاومت به انسولین در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی 92-01-41-991
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ پزشكي تاثیر آموزش در آگاهی، نگرش و مهارت کارکنان سرویس فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی در تریاژ بیماران در زمان بروز فاجعه 92-01-32-1056
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی ارتباط ناباروری با کیفیت زندگی و عملکرد ‏جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز نازایی ‏دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 92-01-46-1079
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ پزشكي :مقایسه تاثیر داروی توپیرامات با گاباپنتین بر بهبود درد نوروپاتیک بیماران با پلی نوروپاتی 92-01-32-1040
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی سطح آگاهی و نگرش مادران در زمینه یرقان نوزادی و برخی عوامل موثر بر آن در بیمارستان مطهری شهرستان ارومیه در سال 1392 92-01-46-1090
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ پزشكي بررسی اپیدمیولوژیک موارد شکستگی استخوان بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه از فروردین سال 1390 تا فروردین 1391 92-01-32-1060
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ پيراپزشكي بررسی میزان استفاده از برنامه های کاربردی پزشکی تلفن همراه هوشمند در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 92 و عوامل مرتبط با آن 92-01-34-1074
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ پزشكي ارزيابي ارتباط بین سطح سرمی تستسترون و شدت COPD در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی 92-01-32-1064
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ پزشكي بررسی فراواني افسردگی در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در مقايسه با جمعيت سالم 92-01-32-1030
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي بررسی اثرات نانو ذره اکسیدسریوم (CeO2) بردگرانولاسیون مست سلهای صفاق واثرات تزریق داخل بطن مغزی این نانوذره بر تشنج ناشی از Pentylenetetrazole در موش صحرایی 92-01-57-1007
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ پزشكي ارتباط بين سطح سرمي ويتامين D با فعاليت بيماري فيبروميالزيا 92-01-32-1052
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي  تأثير مايع آمنيوتيک انسانی بار گذاري شده در شبکه نانوذرات PLGA-PEG-PLGA در وريد نافی انسانی بر روی ترميم عصب سياتيک موش نر صحرايی 92-01-57-1062
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ پزشكي تعیین ارتباط بین آنمی با پیامد بیماری در بیماران مراجعه کننده با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه( COPD ) 92-01-32-997
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ پزشكي بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین Dو ریسک ترومبوز وریدهای عمقی 92-01-32-1069
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ پزشكي تاثیر عصاره زنجبیل بر تغییرات بافتی قلب، هموسیستئین و میزان لپتین پلاسما در موشهای صحرایی دیابتی 92-01-32-1089
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ پزشكي کارایی سر برو لایزین در درمان بیماران سکته مغزی اسیکمیک 92-01-32-1018
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ پزشكي تاثير تعداد زایمان و شيردهی برتراکم معدنی استخوان در زنان یائسه 92-01-32-1100
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ پزشكي بررسی ارتباط بین یافته های هیستوپاتولوژیکی وبيان P53 در آدنوکارسینومهای کولورکتال 92-01-32-1093
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ پزشكي بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به طب جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392 92-01-47-1101
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ پزشكي بررسی ارتباط ادم حاد ایزوله استخوان با درد در بیماران با ترومای حاد زانو 92-01-32-1049
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ كميته تحقيقات دانشجويي مطالعه شیوع ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی _ اقتصادی موثر در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی در استان آذربایجان غربی در سال 1392 92-01-32-1080
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ پزشكي بررسي ارتباط تنيدگي شغلي با وضعيت سندرم متابوليک در کارگران کارخانه سيمان اروميه 92-01-33-1037
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي نشانه ها ، منابع استرس و روشهای تطابقی با آن در کودکان مدارس ابتدایی خوی، سال 1391 91-03-50-926
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي اپيدميولوژي بيماري تب مالت در سطح شهرستان بوکان از سال1387تا1391 92-01-32-1075
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ پزشكي بررسي ميزان مشاركت كاربران در توسعه، طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان اروميه در سال 1392 92-01-32-1029
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ تحقيقات سلولي و مولكولي شیوع ویرمی سایتومگالوویروس و تعیین ژنوتایپ های آن در بین بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه شهرستان ارومیه 91-03-43-808
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ مركز تحقيقات بهداشت باروري تاثیر رژیم غذایی و PH واژن و تعیین حوالی تخمک گذاری برنسبت جنسی بدو تولد 92-01-46-1091
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ پزشكي تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسمهای ایزوله شده از کشت خون های مثبت بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) از فروردین ماه سال89 تا شهریورماه سال92 92-01-32-1067
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ اچ اس آر استفاده از نرم افزار آموزشی شبیه ساز دیس ریتمی بر سطح دانش تفسیر الکتروکاردیوگرام در پرستاران مراكز آموزشي درماني سیدالشهداء و طالقانی ارومیه در سال 1391 91-03-33-913
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ پزشكي بررسي اثر آمانتادين خوراکي پيش از جراحي در نماي بيداري از بيهوشي استنشا قي 92-01-32-1036
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ پزشكي ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین C و آب مروارید هسته ای 92-01-32-1035
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ پزشكي بررسی ارتباط پارامترهای پلاکتی با ‍‍‍‍پيامد بيمارستاني در بیماران با تشدید حاد بیماری انسدادی مزمن ریوی 92-01-32-1120
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ پزشكي بررسي عوامل خطر سکتۀ مغزی ایسکمیک در بالغین جوان شهرستان ارومیه 92-01-57-1103
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ پزشكي بررسی علایم بالینی ، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک بیماران بستری شده با تب حاد روماتیسمی در بیمارستان امام خمینی و شهید مطهری ارومیه از سال 1380 لغایت 1391 92-01-32-1009
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي کارایی تکنولوژي SODIS براي گندزدايي آب در شرايط اضطراري در منطقه ارومیه 92-01-34-1122
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ پزشكي ارزیابی اثرآگونیستهای TLR2 و TLR4 بر ایمنی القاشده ی ناشی از اسپروزوئیتهای اشعه دیده ی پلاسمودیم برگه ای در موشهای بالب سی 92-01-32-1061
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ پزشكي تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در ميکروارگانيسمهاي ايزوله شده از کشت ادرار مثبت بيماران بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني(ره)در سال 90 تا سال91 92-01-32-1048
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی غلظت فلوراید آب آشامیدنی و ارتباط آن با اندکس DMFT در دانش آموزان مدارس راهنمایی مطالعه موردی: شهرهای پیرانشهر و پلدشت، آذربایجان غربی 92-01-42-1123
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ پزشكي مطالعه ي ارزش تشخيصي برونكوسكوپي فيبراپتيك در پلورال افيوژن 92-01-32-1068
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ پزشكي بررسي همراهي بين پروتئينc واکنش دهنده فاز حاد با حساسيت بالا و اختلال عملکرد دياستوليک بطن چپ در بيماران داراي عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي – عروقي 91-03-32-867
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ پرستاري و مامايي اروميه : بررسی تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری بر خود کار آمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ارومیه در سال1392 . 92-01-33-1104
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از منعقد کننده آلوم 92-01-34-1126
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ارزیابی تاثیر وراپامیل در مقایسه با پنتوکسی فیلین در بیماری پیرونی 92-01-32-1109
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ پزشكي بررسی نتایج درمان شکستگی های ناپایدار فقرات توراسیک فوقانی و میانی با استفاده از پیچ پدیکولر در بیمارستان امام خمینی ارومیه از سال 1388 تا 1392 92-01-32-1222
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ پزشكي تعیین میزان بقا در بیماران ازوفاژکتومی شده مبتلا به سرطان مری و عوامل پیش آگهی دهنده بر آن از فروردین 1381 تا اسفند 1392 در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 92-01-32-1107
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ پزشكي تعیین فراوانی گونه های کاندیدا و حساسیت دارویی آنها در کاندیدیازیس وولوواژینال اولیه و عود کننده بوسیله روش های PCR- RFLP و بیوشیمیایی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان شهرستان ارومیه. 92-01-52-1168
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر مصرف پودر دارچین بر وضعیت گلیسمیک، پروفایل لیپیدی سرم، SGOT، SGPT و ترکیب بدن در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 92-01-41-1027
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ پزشكي مقايسه ميزان اشباع اکسيژن با پالس اکسي متري و نمونه خون شرياني در بيماران با اختلالات اسيد و باز در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 92-01-32-1041
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ پيراپزشكي بررسی و مقایسه مراکز درماني استان آذربايجان غربي جهت اجرای دورا آسیب شناسی: 1392 92-01-52-1086
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی سالمندان خانه های سالمندان ارومیه در سال 93-1392 92-01-33-1131
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ تحقيقات سلولي و مولكولي الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژنهای KPC ، IMP و VIM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی 92-01-32-1124
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ پزشكي بررسی ارتباط بین یافته های هیستوپاتولوژیکی و بیان CK19 در تشخیص نئوپلاسم های با الگوی رشد فولیکولر تیروئید 92-01-32-1102
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ كميته تحقيقات دانشجويي : مطالعه شیوع الودگی به شپش سر و عوامل موثر بر فراوانی و توزیع آن در مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان سردشت استان آغ در سال92 92-01-42-1099
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري ارتباط سطح c-راکتیو پروتئین ٬ فریتین ٬ آلفا- فیتوپروتئین ٬ لاکتات دهیدروژناز وگلوکز مایع آمنیوتیک با پیامد زایمان زودرس در آمنیوسنتزهای ژنتیک 92-01-46-1096
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی شیوع دیابت نوع دو و همراهی عوامل خطر آن در سالمندان ساکن مناطق روستایی شهرستان پیرانشهر در سال 1392 92-01-32-1085
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ پزشكي بررسي ارتباط میان اکتازی شریان کرونری نسبت شمارش نوتروفیل به لنفوسیت خون 92-01-32-1092
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ پرستاري و مامايي اروميه : بررسی تاثیر بسته آموزش خود مراقبتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه درسال 1392 92-01-33-994
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ كميته پژوهشي دانشكده پرستاري وبهداشت خوي بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی و کربن فعال تهیه شده از ذغال بلوط در حذف رنگ های راکتیو آبی 19 و متیلن آبی از محلول های آبی 92-01-50-1004
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ پزشكي مقایسه دو روش جراحی ترمیم اولیه و فلپ چرخشی در بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال مزمن 92-01-32-1129
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ تحقيقات نفرولوزي و پيوند ارزیابی اثر ترانکسامیک اسیددر کاهش خونریزی حین و بعد از عمل جراحی سنگ کلیه از طریق پوست 92-01-32-1095
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ پزشكي مطالعه ی پیامد های تیمکتومی در بیماران میاستنی گراویس در بیمارستان امام خمینی ارومیه 92-01-32-1135
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسي اثربخشي برنامه آموزشي مراقبت خانواده محور در منزل بر دانش مراقبين بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليوي تحت همودياليز مراجعه کننده به بيمارستان هاي امام خميني و طالقاني اروميه در سال 1392 92-01-33-978
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ پزشكي ارزیابی تغییرات آزمایشگاهی بدنبال درمان در بیماران مبتلا به آنمی مگالوبلاستیک در شهرستان ارومیه در طی 5 سال اخیر 92-01-42-1066
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ پزشكي مقایسه ویژگی های بالینی وپاراکلینیکی آپانديسيت حاد پرفوره و غیرپرفوره کودکان درسالهای 88-91 بیمارستان شهید مطهری ارومیه. 92-01-32-1070
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‎آموزان دختر دبیرستان¬های شهرستان ارومیه 92-01-61-1156
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ پزشكي بررسی اثر تجويز تيزانيدين خوراکی قبل از عمل بر ميزان مصرف داروهای بيهوشی ، تغييرات هموديناميک در بيهوشي كامل داخل وريدي 92-01-32-1132
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ پزشكي مقایسه ی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی اتوایمیون با افراد سالم 92-01-32-1119
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ پزشكي بررسي نتایج درمانی تنگی تراشه ناشی از انتوباسیون در بیمارستان امام خمینی ارومیه از سال 1387 تا 91 92-01-32-1121
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر اجرای طرح مدون ترخیص بر پیشگیری از سندرم حاد کرونری مجدد در بیماران مبتلا به سکته قلبی در بخش مراقبت های ویژ قلبی بیمارستان سیدالشهدا ارومیه ( 93-92) 92-01-33-1177
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ مركز تحقيقات ساليد تومور : تحلیل بقاء بيماران كانسر برست ، دستگاه گوارش و ریه مراجعه كننده به مركز پژوهشي درماني اميد اروميه با راهکار داده کاوی 92-01-52-1140
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی شیوع آلودگی به انتروبیوس ورمیکولاریس در مهدکودک های شهرستان ارومیه در سال 1392 92-01-42-1115
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسي تاثير بحث گروهي بر توانايي خود مديريتي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت شهر خوي در سال 93-1392 92-01-33-1145
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي استفاده از وازکتومي و تاثير برخي عوامل فرهنگي اجتماعي بر آن در طول 15 سال (1391-1377) در اروميه 92-01-32-1169
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسي رابطه اضافه وزن، چاقي و نحوه توزيع چربي بدن با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران مقطع دبيرستان شهر اروميه. 92-01-33-1146
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي مقايسه اي استفاده از پروتكل ثابت و قابل انعطاف ، آنتاگونيست هورمون آزاد کننده ی گنادوتروپین بر پیامد باروری زنان نابارور كانديد انجام تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم 92-01-46-1137
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ پزشكي عنوان: مقایسه سطح فاکتورالتهابی (CRP) C-Reactive proteinدرفاز حاد وبین حملات سردردهای میگرنی 92-01-32-1160
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ پزشكي بررسی ارتباط بین ارتشاح لنفوسیت های CD20مثبت با یافته های هیستوپاتولوژیک نفریت لوپوسی 92-01-32-1148
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ كميته تحقيقات دانشجويي تأثیر استرس بی¬حرکتی به همراه تجویز توأم مرفین در دوران پره¬ ناتال بر سطح خونی وازوپرسین و رفتارهای اضطرابی در موش¬ صحرایی 92-01-42-1180
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ كميته تحقيقات دانشجويي تأثیر استرس بی¬حرکتی به همراه تجویز توأم مرفین در دوران پره¬ ناتال و مواجهه مجدد با استرس در پایان دوره شیرخواری بر سطح خونی کورتیکوسترون در موش¬ صحرایی 92-01-42-1181
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ پزشكي تاثير استفاده از کولوِييد در تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحي لاپاراسکوپي ژنيکولوژي 92-01-32-1110
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ پزشكي بررسی فراواني تداخلات دارویی در بیماران بستری شده در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه 92-01-32-1071
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تعيين پيامد جنيني – مادري حاملگي پر خطردر زنان با بيماري كليه در بيمارستان امام خميني اروميه 92-01-40-1128
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ پزشكي تعیین پارامترهای طراحی درمان سرطان پستان با استفاده از پردازش تصاویر فتوگرافیک و مقایسه نتایج با روش سی تی اسکن در مدل پستان 92-01-32-1173
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی اثر حذف نیترات توسط ماده منعقد کننده کلروفریک(FeCl3) از آب آشامیدنی تهیه شده از رودخانه شهرچای ارومیه در زمستان 1392 92-01-34-1187
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ پزشكي بررسی تاثیر آرتی فکت سخت شدگی پرتو روی محاسبات دوز سیستم طراحی درمان CorePLAN در رادیوتراپی با پرتوهای فوتونی 92-01-32-1158
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ پزشكي بررسی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مبتلا به ITP حاد و مزمن 92-01-32-1163
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ پزشكي میزان بروز لخته داخل بطن چپ و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آنفارکتوس قلبی. 92-01-32-1000
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان و ماهیت خشونت علیه پرستاران در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392. 92-01-42-1172
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ كميته تحقيقات دانشجويي ارزيابی موفقیت سيستم اطلاعات بيمارستانی (HIS) در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بر اساس مدل تعدیل شده دلون و مکلین در سال 1392 92-01-52-1166
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ دانشكده بهداشت بررسی شیوع سرمی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه 90-02-32-535
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ پزشكي بررسي فعاليت ضد ميكروبي مشتقات آلکیل2- (دی آلکیل آمینو)-4 -فنیل تیازول-5- کربوکسیلات سنتز شده در شرايط بدون حلال 92-01-42-1134
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ داروسازي اندازه گیری اسید فولیک در اشکال دارویی موجوددر بازار داروئی ایران به روش HPLC با دتکتور فلئورسانس 92-01-36-1130
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسي اثر بخشي برنامه مراقبت پرستاري در منزل بر فعاليت‌هاي روزانه زندگي و سلامت عمومي بيماران مبتلا به سکته مغزي در شهر اروميه، 1392 92-01-33-1088
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ پزشكي : ارزیابی صحت تخمین خونريزي حین عمل و جبران خونریزی در کرانیوتومی الکتیو با استفاده از اندازه گیری هموگلوبین در دوره بعد از عمل 92-01-32-1098
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ پزشكي مقايسه پيامد کوتاه مدت باليني و راديولوژيکي کوتاه کردن راديوس در مقابل کوتاه کردن کاپيتيت در درمان بيماري کين باخ. 92-01-32-1141
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ داروسازي روشي جديد براي اندازه¬گيري غلظت آميودارون در سرم بر پايه ميکرو استخراج حلال پخشي با کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا 92-01-36-1202
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پزشكي تعیین ارتباط سطح هموگلوبین گلیکوزیله با شدت بیماری عروق کرونر در بیماران غیر دیابتی تحت آنژیوگرافی عروق کرونر 92-01-32-1153
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شهر ارمیه درباره سرطان دهان (scc) در سال 1392. 92-01-35-1263
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ پزشكي مطالعه ارتباط بين سطح آنتي بادي Ig G عليه هليکوباکتر پيلوري و سکته مغزي حادايسکميک غير کارديوامبوليک در بالغين 92-01-32-1179
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ پزشكي بررسی کیفیت زندگی بیماران دچار پای دیابتی در بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 92-01-32-1094
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مورد ایمپلنت‌های دندانی در شهرستان ارومیه 92-01-35-1203
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ پزشكي اثر انفوزین کافئین داخل وریدی پیش از پایان جراحی، در نمای بیداری ازبیهوشی کامل داخل وریدی 92-01-32-1184
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ پزشكي تاثیرتجویزکلسیم خوراکی وویتامین دی بر ترخیص زود هنگام بعدازجراحی توتال تیروئیدکتومی. 92-01-32-1157
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ پزشكي ارتباط بین کمپکلکس QRS دندانه دار قبل از عمل با فیبریلاسیون دهلیزی پس از عمل جراحی پیوند عروق قلب در بیمارستان سید الشهدای ارومیه 92-01-32-1159
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال1393 91-03-33-821
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ پزشكي ارزیابی موفقیت تعبیه کاتتر ورید مرکزی و عوارض آن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه در سال 1391-1392 92-01-32-1182
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ اچ اس آر بررسی میزان رعایت اصول ایمنی تزریقات در اتاق های عمل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه درسال92 92-01-56-1112
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسي شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان شهر ارومیه و فراوانی علائم افسردگي در این زنان 92-01-61-1194
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ پزشكي بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ی بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 92-1391. 92-01-32-1185
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي كيفيت خدمات خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشكي اروميه: ادراك از كيفيت از ديدگاه دانشجويان دختر 92-01-42-1192
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند مقایسه ی اسکن تکنسیوم m 99 دی مرکاپتوسوکسینیل اسید و تکنسیسوم m 99 اتیلین دی سیستئین در تشخیص ضایعات قشری و عملکرد افتراقی کلیه ها 92-01-40-1215
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ دندان پزشكي ميزان رضايت مندي والدين از درمان روکش استيل زنگ نزن (SSC) براي دندان هاي خلفي شيري 92-01-35-1227
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ پزشكي بررسی بار آهن کبد و قلب در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور  با استفاده از MRI T2 *و ارتباط آن با سطح فریتین سرم 92-01-32-1197
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ داروسازي سنتز داروی ماینوکسیدیل با متد شیمی سبز در فاز جامد 92-01-36-1193
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی جهش هاي ژن گیرنده ویتامین D در زنان چاق و افراد کنترل سالم 92-01-61-1161
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ اچ اس آر ارزيابي نحوه اجراي برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي وزارت بهداشت، در سطح مدارس دخترانه مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی در سال تحصيلي 93-92 92-01-41-1111
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ پزشكي ارزیابی ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت در مقایسه با تشخیص حین جراحی در بیمارستان امام خمینی، شهر ارومیه، دی ماه 1392 الی فروردین 1393 92-01-32-1231
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ پزشكي عوارض طبی در بین بیماران سکته‌ مغزی بستری شده‌ در بیمارستان امام خمینی ره‌ ارومیه از اردیبهشت ماه سال 91 تا اردیبهشت ماه سال 92 92-01-32-1220
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی مقایسه ای تاثیر لتروزول بلند مدت با لتروزول کوتاه مدت در تحریک تخمک گذاری در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک 92-01-61-1186
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ دانشكده بهداشت مطالعه ی تاثیر مواجهه با ترازهای فشارصوت منتخب در انجام وظایف مهارتی 92-01-34-1213
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ پزشكي قطعه بندی و تشخیص تومور خوش خیم از بدخیم با استفاده از تصاویر MRI 92-01-32-1195
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ پزشكي مقایسه یافته های MRI زانوی راست و چپ در بیماران دچار درد یکطرفه زانو ناشی از استئو آرتریت 92-01-32-1199
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی معلمان ابتدایی از روش های بهداشت دهان در شهرستان ارومیه 92-01-35-1256
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ پزشكي بررسی علل زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در زنان بستری‌شده در بخش مسمومیت بیمارستان آیت‌ا... طالقانی ارومیه 92-01-32-1218
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ داروسازي مطالعه اثرات عصاره آبی گیاه سینودون داکتیلون بر روی آنژیوژنزیس درمدل التهابي ایرپاچ در موش های صحرایی 92-01-36-1206
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي بررسی اثرات پیوند توام سلول های بنیادی مغز استخوان و Epigallocatechin-3 Gallate در مدل تجربي استروك در موش صحرايي- يك مطالعه رفتاری و ایمنوهیستوشیمي 92-01-57-1244
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ پزشكي تاثیر دوز بالا و پایین متیل پردنیزولون بر پاسخهای التهابی سیستمیک بای پس قلبی ریوی و پیامد بالینی در جراحی پیوند عروق کرونر 92-01-32-1219
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی ارتباط بین علائم یائسگی ،رضایت از زندگی،واحساس تنهایی در زنان میانسال سطح شهر ارومیه 1393 92-01-42-1273
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پزشكي مطالعه فراوانی پوکی استخوان در زنان بالای 50 سال مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری بیمارستان امام خمینی در سال 1389-1391 92-01-32-1240
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ پزشكي اثر تجویز مخلوط سیس پلاتین و آلوم به عنوان ادجوانت به منظور افزایش کارایی واکسیناسیون برعلیه سالمونلا تیفی موریوم در موش Balb/c 92-01-32-1208
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ پزشكي رضايت مندي بيماران از عملکرد بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) اروميه در بهار 2014 92-01-32-1234
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ پرستاري و مامايي اروميه بررسی مقایسه ای تأثیر استفاده متناوب و مداوم از سیستم مرطوب کننده بر میزان پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) شهر ارومیه در سال 1393 1393-04-60-1305
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ پزشكي بررسي مقايسه اي اثرات Bles و Survanta در درمان نشانگان زجر تنفسي نوزادان 92-01-32-1245
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ پزشكي بررسی ارزش پیش آگهی تغییرات قطعه ST در لید aVR در بیماران با اولین نوبت ST elevated MIقدامی جانبی و NonST elevated MI مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا ارومیه در سال 91-92 92-01-32-1226
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسي ميزان بقاي بيمار، کليه پيوندي و عوامل موثر بر آن بين دريافت کنندگان پيوند کليه در مرکز پيوند بيمارستان امام خميني(ره) شهر اروميه( 1390-1380 ) 92-01-40-1200
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی عوامل اثرگذار بر رفتارهای ارتقاء سلامتی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکزپژوهشی و درمانی اميد اروميه در سال 1392-1393 92-01-42-1189
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ پزشكي ارتباط بین شاخص توده استخوانی و تغییرات اولیه آترواسکلروزیس در خانم های مبتلا به کبد چرب 92-01-32-1162
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پزشكي ارزش پيشگويي کننده نماهاي مختلف سونوگرافي ندول هاي تيروييدي در تعيين خطر بدخيمي ندول هاي تيروئيدي 92-01-32-1224
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ دندان پزشكي بررسی خشونت سطحی مینا بعد از دباند براکت ارتودنسی و برداشت کامپوزیت رزین با دو نوع روش فرز ارکانزاس و تنگستن کارباید 92-01-35-1266
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ پزشكي بررسی شاخص¬هاي عملكرد كليوي در بيماران دچار مسموميت حاد با ترامادول بستري شده در بيمارستان آیت‌ا... طالقانی ارومیه از تير 1391تا تير 1392 92-01-32-1127
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ پزشكي تعیین و مقایسه عوارض مربوط به کاتتر در دیالیز صفاقی اطفال در دو روش جراحی با و بدون ایجاد تونل بین پریتوئن و فاشیا 92-01-32-1237
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ پزشكي بررسی پیامد درمان در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت تحت درمان با رژیم های ترکیبی در مقایسه با رژیم های دارویی جداگانه- یک کارآزمایی بالینی اتفاقی شده 92-01-32-1142
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ اچ اس آر بررسی رابطه بین وضعیت چیدمان لوازم و عملکرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 1393 92-01-58-1155
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ پزشكي تاثير مداخلات آموزشي در استرس و عوامل مرتبط با شيوه ي زندگي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1392 90-02-32-678
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر مكمل اسيد لينولئيك كونژوگه بر تركيب بدن و گلوکز خون، انسولین و لپتین و الگوی لیپیدی سرم در افراد بزرگسال چاق 92-01-41-1105
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ پزشكي ارزیابی فاکتورهای آنژیوژنزی (آنژیوپوئتین-1 ، آنژیوپوئتین-2 و تیروزین کیناز-2) در پلاسمای بیماران مبتلا به سندرم X قلبی و تاثیردرمان با متوپرولول 92-01-32-1257
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني طراحی سنسور الکتروشیمایی برپایه نانوذرات پلیمری قالب مولکولی برای تعیین غلظت باقیمانده حشره¬کش کلرپریفوس در محصولات کشاورزی 92-01-41-1205
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ دندان پزشكي بررسی میزان استرس و رضایت شغلی در میان ارتودنتیست های ایرانی در 4 کلان شهر تهران، ارومیه، تبریز و رشت در سال 1392 92-01-35-1282
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ دانشكده بهداشت بررسی رابطه بار کاری با ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 92-01-34-1212
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ پزشكي بررسی فراوانی عفونت اکتسابی از بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان امام ارومیه در سال های 92-1389 92-01-32-1262
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ پزشكي نتايج کالبدشکافي بيماران فوت شده بدنبال تروماهاي غيرعمد در مرکز پزشکي قانوني اروميه از ابتداي سال 92 بمدت يکسال 92-01-32-1235
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ پزشكي بررسی ارتباط سطح اسید اوریک سرم و نسبت اسيد اوريك به كراتينين با پیامد بیماران با تشدید حاد بیماری انسدادی مزمن ریوی 92-01-32-1144
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ دندان پزشكي بررسي ميزان آگاهي والدين ازحضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان در کودکان 8-7 ساله در شهر اروميه در سال (1393-1392) 92-01-35-1265
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ پزشكي تاثير اشکال مختلف ورزش برنامه ريزي شده بر فعاليت سيستم عصبي اتونوم در بيماران با انفارکتوس حاد ميوکارد 92-01-32-1210
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ پزشكي فعالیت رونویسی ژن کد کننده زیرواحدهای R1 و R2 گیرنده اینترفرون گاما در سلول¬های تک هسته¬ی خون محیطی بیماران با جریان آهسته کرونری 92-01-32-1259
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ پزشكي بررسي ارتباط سطح سرمي Fetuin A با ميزان اسيد اوريک ، فاکتور نکروز دهنده تومور و osteoprotegerin در بيماران با گرفتگي عروق کرونري 92-01-32-1178
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ دندان پزشكي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر ارومیه از كاربرد ليزر در دندانپزشكي در سال 1392 92-01-35-1292
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی پزشکان عمومی شهر ارومیه درباره سرطان دهان (scc) در سال 1392. 92-01-35-1298
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی درکودکان زیر 13 سال شهرستان ارومیه 92-01-61-1287
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ پزشكي مطالعه تحليل بقا و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان در استان آذربايجان غربي طي سال هاي 1392-1380: يک مطالعه مبتني بر جمعيت. 92-01-32-1241
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ پزشكي برآورد سهم عوامل خطر تعدیل پذیر بر بار بیماریهای قلبی عروقی در استان آذربایجان غربی در سال 1390 92-01-32-1247
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك مطالعه عوامل خطر تولد زودرس درشهرستان سردشت استان آذربايجان غربي درسال 1392 92-01-61-1253
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی عوامل خطر اضافه وزن و چاقی در دانش‎آموزان دختر دبیرستان¬های شهر ارومیه 92-01-61-1302
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ پزشكي ارتباط بین سطح گلوکز سرمی در بدو بستری و پیش آگهی بیماران بستری شده با نارسائی حاد قلبی در بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1391 و 1392 92-01-32-1264
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ اچ اس آر بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي کنترل فشار خون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در روستاهاي شهرستان ارومیه 1393-04-58-1310
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ دندان پزشكي بررسی فراوانی انواع شکستگیهاي فک و صورت و عوامل ایجاد کننده آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی( ره) ارومیه در سال 1390. 92-01-35-1269
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسي رابطه سطح سرمی ویتامین دی و دیابت بارداری در زنان حامله شهر ارومیه 1393-04-61-1312
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ پزشكي بررسی تاثیر بخیه نگهدارنده پیشگیرانه در باز شدن زخم شکم بیماران پر خطر تحت عمل جراحی شکم 92-01-32-1236
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ پزشكي تاثير اشکال مختلف ورزش برنامه ريزي شده به عنوان يک روش بازتواني پس از آنفارکتوس حاد ميوکارد بر برون ده قلبي بيماران 92-01-32-1278
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي اثر مصرف ماست غني شده با بذر کتان بر فاکتورهاي خطر بيماريهاي قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع 2 92-01-32-1125
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر خود هیپنوتیزمی بر درد زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر ارومیه در سال 93-1392 92-01-33-1211
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ پزشكي مقايسه عملکرد سوهان الکتريکي با فرز و سوهان دستي جهت ناچ پلاستي در بازسازي پارگي رباط صليبي 92-01-32-1116
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ پزشكي تعيين عوامل خطردرایجاد ضایعات کورتیکال کلیوی حاد در سینتی گرافی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری 1393-04-32-1306
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ پزشكي مقایسه پیامدهای ‏staples‏ با بخیه ساب کوتیکولار جهت بستن پوست پس از زایمان سزارین .‏ 92-01-32-1295
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ پزشكي ارزیابی اثرات پمپ انفوزیون حجمی روی لیز گلبولهای قرمز خون ومیزان هموگلوبین پس از تزریق در كودكان 92-01-32-1281
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ پزشكي تاثير سليمارين در كاهش سطح افزایش یافته آنزيم هاي كبدي در بيماران با مسموميت دارويي بستري در بخش مراقبتهای ویژه. 92-01-32-1272
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ پزشكي ارزيابي ميزان بروز و ريسک فاکتورهاي آسيب حاد کليه بعد از اعمال جراحي قلب باز با روش On-pump 92-01-32-1188
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ پزشكي بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدرو الکلی گیاه ترخون ( Artemisia dracunculus ) بر تکثیر لیشمانیا ماژور در سلول های تک هسته ای خون محیطی و میزان سایتوکاین های IFN-γ و IL-4 92-01-32-1063
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ دانشكده بهداشت بررسي فراواني آلودگي به ويروس تب نيل غربي درگونه Culex pipiensبه روش RT-PCR (ReverseTranscriptease) ، در تالابهاي منتخب استان آذربايجان غربي سال 1393 92-01-34-1254
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ كميته تحقيقات دانشجويي شناسایی و تفکیک سرطان بدخیم و خوش¬خیم پستان در تصاویر فراصوت با استفاده از آنالیز کامپیوتری ساختاری بافت 92-01-42-1242
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ پرستاري و مامايي اروميه بررسي اثربخشي آموزش در گروه هاي كوچك بر عملكرد پرستاران در اجراي دستورات دارويي غذايي از طريق لوله هاي تغذيه معده روده اي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان امام خميني در سال 1393 1393-04-33-1313
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ پزشكي تحليل استنادي انتشارات علمي حوزه انفورماتيک پزشکي در منطقه خاورميانه ازسال 1382 تا 1392 1393-04-32-1339
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی کیفیت زندگی و عملکرد جنسی در مردان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز مشاوره دیابت شهر ارومیه 92-01-32-1283
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ پزشكي بررسي فراواني تجويز سورفاکتانت و عوارض ناشي از آن درنشانگان ديسترس تنفسي نوزادان در طول سال 1392 در بخش NICU بيمارستان شهيد مطهري اروميه 92-01-32-1214
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ پزشكي تعیین میزان مقاومت ایزوله های بالینی برخوردار ازمقاومت دارویی چندگانه استافیلوکوکوس ارئوس نسبت به آنتی بیوتیک فسفومایسین 92-01-32-1209
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثير اجرای برنامه‌ی خودمراقبتی اورم بر وضعیت زخم پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر ارومیه در سال 1393. 92-01-33-1279
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ پزشكي مقایسه ی سطح سرمی ویتامین D در مبتلایان به بیماری گریوز وافراد سالم 92-01-32-1267
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسي اثربخشی برنامه مشاوره معنوي بر اضطراب و تندرستي معنوي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در مرکز پژوهشی- درمانی اميد اروميه، 1393 1393-04-33-1348
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ پزشكي تاثیر تزريق داخل مفصلی سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان در ترميم غضروف تخريب شده مفصل زانوی موش صحرایی 1393-04-32-1320
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی میزان رعایت استانداردها در مراقبت از لوله داخل نای توسط پرستاران در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1318
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ پزشكي بیان ژن گیرنده¬های B1و B2 کینین در سلولهای تک هسته¬ای خون محیطی بیماران با جریان آهسته کرونری 92-01-32-1286
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري مقایسه ی تاثیر دوز بالا و روتین اکسی توسین در کاهش خونریزی بعد از زایمان در سزارین های با ریسک بالا ی آتونی 92-01-46-1280
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ مركز تحقيقات بهداشت باروري مقایسه اثر دیدروژسترون با شیاف پروژسترون بر پیامد بارداری در بیماران تهدید به سقط 1393-04-46-1304
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر مکمل خوراکی β-گلوکان بر شاخص های تن سنجی، اشتها، مقاومت انسولینی، وضعیت اکوژنیسیته و سطوح آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی تحت درمان با رژیم غذایی کم کالری و ویتامین E 92-01-41-1230
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ تحقيقات نفرولوزي و پيوند تاثیر عصاره ی آبی-الکلی زنجبیل بر عملکرد فیزیولوژیک، تغییرات بافتی وآسیب DNA ناشی از مصرف اتانول در کلیه موش صحرایی 92-01-32-1274
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ پزشكي بررسي فراواني كم‌خوني در زنان دچار مسموميت عمدي بستري در بيمارستان آموزشي آيت ا...طالقاني اروميه در سال 1393 1393-04-32-1328
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ پزشكي مطالعه شیوع وعوامل خطر پیش گویی کننده سندرم متابولیک ودیابت نوع دو وسهم تاثیرعوامل خطردررخداد دیابت نوع دو، دررانندگان حرفه ای بین جاده ای استان آذربایجان غربی سآلهآي 1391-1389 92-01-32-1255
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ پزشكي ارزیابی تاثیر و نتایج عمل جراحی SERI جهت اصلاح هالوکس والگوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه از سال 1392 الی 1393 1393-04-32-1309
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ پزشكي مقايسه اثر درمان مورفين وريدي با کتوفول وريدي در درمان درد شديد حاد سنگ مجاري ادراري مقاوم به کتورولاک به صورت کارآزمايي کنترل شده تصادفي 92-01-32-1143
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ پزشكي مقايسه مزايا و معايب ترخيص زودهنگام از اورژانس با بستري در بخش بيماران ترومبوز وريد عمقي اندام تحتاني بصورت کارآزمايي کنترل شده تصادفي 92-01-32-1133
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پزشكي مقايسه سطح هیستامین سرم کودکان تب دار با و بدون تشنج 92-01-32-1216
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخلات پرستاری کاهنده اضطراب بر میزان اضطراب بیماران کاندیدای آندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... طالقانی شهر ارومیه در سال 1393-1392. 92-01-33-1249
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ پزشكي فراوانی استئوپروز وعوامل موثر بر آن در بیماران دیابت شیرین تیپ 2 مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 92-01-32-1275
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ پزشكي کارآمدی ویتامینEدر پیشگیری از آسیب حاد کلیوی ناشی از ماده حاجب بدنبال آنژیوگرافی عروق کرونردر بیماران نارسایی مزمن کلیوی 92-01-32-1149
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي خطاهاي انساني به روش PHAE در يكي از كارخانه هاي سرنگ سازي شهرستان اروميه 1393-04-34-1321
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ پزشكي شیوع مولتیپل اسکلروزیس در بین کودکان آذربایجان غربی 1393-04-32-1344
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ دانشكده بهداشت طراحی و ارزیابی کفش ارگونومیک برای پست های کاری ایستاده در مردان 1393-04-34-1338
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و فشار روانی ناشی از نقش با رضایت شغلی و عملکرد وظیفه‌ای با میانجی‌گری استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393 1393-04-42-1329
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ پزشكي بررسی علل بستری مجدد نوزادان نارس بستری شده در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری در سالهای 89-91 92-01-32-1299
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ پزشكي تاثير آموزش در میزان موفقیت لوله گذاری داخل تراشه به روش انگشتی در میان پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 92-01-56-1297
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ پزشكي تعیین علل و مدت بستری بیماران و میزان هزینه بستری و مرگ و میر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1392 1393-04-56-1315
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ پزشكي تاثیر عصاره آبی- الکلی افسنطین بر رشدلیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER)در ماکروفاژهای صفاق موش Balb/C 1393-04-32-1352
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ پزشكي تاثیر اسید فولیک بر آسیب کبدی ناشی از آرسنیک در موش سوری 1393-04-32-1349
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ پزشكي شناسايي و تفکيک ندول بدخيم و خوش¬خيم تيروئيد در تصاوير فراصوت با استفاده از آناليز کامپيوتري ساختار بافت 1393-04-32-1363
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسي مقايسه اي نتايج پيوند كليه از اهداء كننده زنده غير خويشاوند در بيماران بدون دياليز و دياليز شده مركز آموزشي درماني امام خميني اروميه 1393-04-40-1316
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی اثر مکمل یاری با گونه های لاکتوباسیلوس روی اندازه های تن سنجی، ترکیب بدن، اشتها و پروفایل لیپیدی سرم در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق 92-01-41-1258
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ پزشكي بررسي ت‍‍أثير گلي بن كلاميد در پيش آگهي كوتاه مدت بيماران با آسيب منتشرآكسوني ناشي از تروماي متوسط تا شديد سر 1393-04-32-1325
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ داروسازي بیوسنتز نانو ذره نقره با استفاده از باکتری لاکتو باسیلوس و بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذره تولیدی 92-01-36-1229
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی ارتباط وضعيت اقتصادي اجتماعی خانواده و شاخص توده بدنی دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه 92-01-61-1150
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ پزشكي تاثیر ویتامین D بر عوامل خطرزای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد ترخیص شده از مرکز تحقیقات فشار خون بیمارستان سیدالشهدای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 92-01-32-1138
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسی ارتباط بین میزان غلظت ید ادرار با سیستاتین C و کراتینین در طول دوران بارداری 92-01-40-1260
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ پزشكي مطالعه الگوي رخداد سکته قلبي، بار سلامتي، اقتصادي و سهم تاثير عوامل خطر سکته قلبي در استان آذربايجانغربي در سال هاي 1392-1391 92-01-42-1225
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ دندان پزشكي بررسي میزان DMFT و dmft در مراکز مختلف بهزیستی ارومیه در افراد 18-6 ساله در سال 1393 1393-04-35-1359
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ دندان پزشكي بررسی شیوع ژنژیویت، افزایش حجم لثه و تومور حاملگی در زنان باردار ارجاعی از متخصصین زنان و زایمان در شهر ارومیه در سال 1393 92-01-35-1243
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ پزشكي ارزیابی وضعیت دریافت پروتئین و انرژی در تغذیه روده ای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 92-1391 1393-04-32-1308
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ پزشكي سطح سرمی میکروRNAی 146a، میکروRNAی 223، بتا 2-میکروگلوبولین و هاپتوگلوبین در لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان 1393-04-32-1360
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ پرستاري و مامايي اروميه پيش بيني مصرف لبنيات در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اروميه بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سال 1393 1393-04-33-1382
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ پزشكي بررسي شاخصهاي عملکردي بخش زنان و زايمان بيمارستان مطهري اروميه با حدود مورد انتظار شاخص - سال 1392 1393-04-56-1314
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر ارومیه درباره موارد تجویز تصاویر CBCT 1393-04-35-1317
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ پزشكي تأثیر عصاره آبی –الکلی زنجبیل بر تغییرات بیان ژنی زنجیره ها ی سنگین میوزین آلفا و بتا ی بافت قلب و تغییرات بیوشیمیایی القاء شده به وسیله ی مصرف اتانول در قلب موش صحرایی نر نژاد ویستار 1393-04-32-1375
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ پزشكي بررسی اثرات ان استیل سیستئین بر روی بقاء پیوند اتوگرفت تخمدان در بافت گرانولاسیون در مقایسه با بافت عضلانی در موش صحرایی 1393-04-58-1379
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی زنان باردار ارجاعی از مطب های متخصصین زنان و زایماناز اثرات سوء بیماری های لثه بر روی سلامت جنین در شهر ارومیه در سال1393 92-01-35-1248
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ پزشكي مقايسه تاثير داروي متوکلوپراميد و استامينوفن وريدي بر سردرد، در بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) اروميه در سال 1393 92-01-32-1303
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ پزشكي بررسي تاثير حفاظ هاي موضعي در کاهش دوز پرتويي اندام هاي بحراني بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونري 1393-04-32-1373
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ دندان پزشكي بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر ارومیه از اندیکاسیون های روکش استیل زنگ نزن و تمایل آنان به آموزش و کاربرد این تکنیک در مطب(1393) 1393-04-35-1326
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ دندان پزشكي بررسی دقت تشخیص رادیوگرافی هاي داخل دهانی آنالوگ ، دیجیتال Charge coupled device,Photostimulable phosphor plat (CCD,PSP)و Cone Beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل داخلی ریشه 1393-04-35-1319
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه مقایسه اثر بخشی پیام کوتاه با کارت های یادآور بر پایبندی به توصیه های درمانی در بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء ارومیه 1393 1393-04-33-1374
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر سلامت جنسی زنان باردار و همسرانشان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1398
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ پزشكي بررسي ارزش پروگنوستيک لنفوپني در پيشگويي پيامدهاي بيمارستاني در بيماران با نارسائي حاد قلبي بستري شده در بيمارستان طالقاني اروميه 1393-04-32-1371
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسي تأثير حمايت اجتماعي مبتنی بر مداخله گروهی بر احساس تنهايي زنان ماستكتومي شده در بيمارستانهای شهر اروميه در سال 93 13 1393-04-33-1380
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی رضایت و عملکرد جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1393 1393-04-46-1399
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ تحقيقات نفرولوزي و پيوند بررسي هيپرکلسيوري و ارتباط آن با ميزان يد دفعي ادرار در طول دوران بارداري در شهرستان اروميه 1393-04-40-1357
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ دندان پزشكي مقایسه کارایی4 روش شایع آموزش مهارت بهداشت دهانی در بیماران مبتلا به بیماری های پریودنتال ناشی از پلاک در یک کلینیک پریودنتیکس 1393-04-35-1409
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ پزشكي بررسی بروز کمر درد بعد از بی حسی نخاعی در بیماران تحت پانکچر تخمدان. 92-01-32-1288
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ مركز تحقيقات ساليد تومور ارزیابی توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی ارگان های حساس به پرتو بر حسب انرژی فوتون و فیلدهای منتخب در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه 1393-04-32-1370
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ مركز تحقيقات ساليد تومور بررسی احتمال عوارض بافتهای نرمال در پرتو درمانی سر و گردن و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز پژوهشی و درمانی امید شهرستآن اروميه طی سال های 1393-1390 1393-04-62-1386
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ پزشكي بررسي شاخص آپوپتوز، مطالعه مورفومتريك تخمدان، سطح پروژسترون و استراديول بدنبال تجویز كوتاه مدت آگونيست GnRH (بوسرلين) در موش هاي صحرايي ماده بالغ. 1393-04-42-1403
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی ادراک کنترل، مقابله واسترس روانی زنان نابارور خواهان روش تلقیح داخل آزمایشگاهی درشهرستان ارومیه، در سال1393 1393-04-42-1413
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی تاثیر نسبت استرادیول روز مصرف HCG به استرادیول روز دهم مصرف بر موفقیت روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در زوجین نابارور 1393-04-46-1369
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسي پاسخ به درمان کمبود ويتامين D در کودکان داراي اضافه وزن و چاق 1393-04-61-1356
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ پزشكي بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی دربیماران بستری در سه ماهه آخر سال 1392 در بیمارستان شهید مطهری ارومیه 92-01-32-1301
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك برآوردگر ناحیه کوچک به روش مدل‎ آمیخته خطی لوژستیک با رويكرد بيز سلسله مراتبي در محاسبه نسبت ابتلا به استئاتوز کبدی در كودكان چاق در مراجعین به مراکز درمانی شهراروميه - سال 1393. 1393-04-61-1366
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ پزشكي بررسي عوامل خطر دربستري هاي طولاني مدت بيماران بعدازعمل جراحي قلب باز دربيمارستان سيدالشهدا اروميه 1393-04-32-1340
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ پزشكي بررسي ميزان تأثير داروي ممانتين برروي بيماران ميگرني مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان امام درسال 93 1393-04-32-1367
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ پزشكي بررسی فراواني پریتونیت باکتریال خودبخودی در بیماران مبتلا به سیروز وارتباط آن با معیارهای MELD و CTP 1393-04-32-1401
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي اثر رژيم غذايي بدون گلوتن بر شاخص التهابي TNF-α و کمخوني فقر آهن در بيماري کوليت السراتيو 1393-04-41-1397
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي بررسي تاثير عصاره زعفران بر روي اسيب ايسکمي ريپرفيوژن طناب نخاعي موش صحرايي 1393-04-57-1415
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ پزشكي بررسی فراوانی هيپوتيروئيدي در بيماران ارتريت روماتوئيد مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی ره 1393-04-32-1419
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ پزشكي بررسی شیوع هیپوتیروییدی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک 1393-04-32-1420
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي تاثير ان-استيل-سيستئين در تحريک تخمک گذاري دربيماران سندرم تخمدان پلي کيستيک کانديد IUI 1393-04-46-1429
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ پزشكي ارزيابي کارايي آناليز کامپيوتري ساختار بافت در تشخيص افتراقي ام اس و سندرم يک علامت مجراي باليني (CIS) در تصاوير ام آر آي 1393-04-32-1412
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر اجرای الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 1393-04-33-1432
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ پزشكي بررسي ارزش تشخيصي روشهاي اناليز ساختار بافت در تفكيك ضايعه ام اس از بافت سالم مغز با استفاده از تصاوير ام ار اي 1393-04-32-1334
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي فراواني، ماهيت و روش هاي واکنش و عوامل مستعد کننده خشونت فيزيکي و کلامي اعمال شده عليه پرسنل فوريت هاي پزشکي در اروميه در شش ماه اول سال 1393 1393-04-42-1404
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ پزشكي فراواني رابدوميوليز در بيماران دچار مسموميت حاد با مواد مخدر بستري شده در بيمارستان آيت ا... طالقاني اروميه 1393-04-32-1424
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ تحقيقات سلولي و مولكولي بررسي اثرات درماني تجويز نيکوتين بر شدت پاسخ آلرژيک و تجويز اين ماده به عنوان ادجوانت همراه با آلرژن در افزايش کارآيي ايمونوتراپي اختصاصي آلرژن در مدل موشي آسم آلرژيک 1393-04-43-1408
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ پزشكي بررسی کیفیت شرح حال بیماران ترومایی در پرونده های اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)در ابان ماه سال 92 1393-04-32-1364
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ پزشكي بررسی آزمایشگاهی سطح مقاومت ایزوله های تریکوموناس واژینالیس شهرستان ارومیه به داروی مترونیدازول و بررسی مولکولی موتاسیونهای ژن Ferrodoxin 1393-04-32-1405
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ پزشكي بررسی اثر برنامه آموزش تغذیه مبتنی بر روش اعتقاد بهداشتی بر قند خون ناشتا ، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص مقاومت به انسولین ، پروفایل لیپیدی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک افراد مبتلا به دیابت نوع ∏ 1393-04-41-1372
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ پزشكي بررسي ارتباط بين 25 (OH) ويتامين D و سطح MELD Score در بيماران مبتلا به سيروز كبدي 1393-04-32-1436
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ پزشكي فراواني علل مرگ و میر در اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1392 1393-04-32-1351
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ پزشكي بررسی ویژگی های جمعیت شناختی وتغییرات برخی یافته¬های آزمایشگاهی در بیماران دچار مسمومیت حاد با مواد مخدر بستری شده در بیمارستان آیت ا... طالقانی ارومیه درسه ماهه دوم سال 1393 1393-04-32-1362
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ پزشكي بررسی شيوع آنومالي هاي عروق كرونر در بيماران بخش آنژيوگرافي در بيمارستان طالقاني اروميه از مهر ماه 90 تا آخر سال 92 1393-04-32-1423
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ كميته تحقيقات دانشجويي مطالعه حمايت اجتماعی ادارک شده و عوامل مرتبط با آن در پرسنل یکی از کارخانه های سیمان شهرستان ارومیه در سال 1393 1393-04-42-1358
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ پزشكي مقايسه عوامل خطر در سکته مغزي ايسکميک در بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک با و بدون بدخيمي 1393-04-42-1414
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ پزشكي اثرات پرتوهای یونیزان با دوز پایین دركاهش ناحيه نكروتيك فلپ هاي تصادفی پوست درموش صحرایی 1393-04-32-1406
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ پزشكي ارزيابي تاثير venlafaxine در پروفيلاکسي ميگرن و مقايسه آن با ترکيب نورتيليپتيلين و پروپرانولول 1393-04-32-1438
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ پزشكي فعالیت رونویسی ژن کد کننده¬ی فاکتور نکروزدهنده¬ی تومورآلفا در سلول¬های تک هسته¬ی خون محیطی بیماران با جریان آهسته کرونری 1393-04-32-1422
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ كميته تحقيقات دانشجويي بررسي وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بدو ورود حین تحصیل در دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1393-04-42-1431
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ داروسازي بررسي الگوي مصرف آلبومين در مرکز آموزشي درماني بيمارستان امام خميني اروميه 1393-04-36-1387
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ پزشكي مقايسه فراوانی پلی مورفیسم ژن گیرنده بتا دو آدرنرژیک در بیماران مبتلا به سل در استان های آذر بایجان غربی و شرقی 1393-04-32-1322
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ پزشكي بررسی ارتباط میان شاخص های غیر تهاجمی نسبت و حاصلضرب تعداد سلول های سفید خون و حجم متوسط پلاکتی و پیامد بالینی در بیماران سندرم کرونری حاد 1393-04-32-1433
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ پزشكي -بررسي تاثیر سطح سرمی ویتامین Dبرسطح سلو لهای خونی در بیماران انفارکت میوکارد و تاثیر آن بر پروگنوز این بیماران 1393-04-32-1337
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان تداوم و عوامل موثر در قطع روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای ارومیه 1393-04-32-1455
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ پزشكي مقایسه ی میزان عود در عمل جراحی ناخنک به دو روش اسکلرای لخت و لیمبال اتوگرافت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 82 تا 92 1393-04-32-1453
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ پزشكي ارزیابی صحت و دقت سیستم طراحی درمان CorePlan در تخمین دوز پرتوی دریافتی پستان غیردرگیر در رادیوتراپی پستان با شتابدهنده خطی 1393-04-32-1448
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ پزشكي اثرات افزايش سرعت ضربان سازي دهليزي روي تعداد حملات فيبريلاسيون دهليزي در بيماران مبتلا به سندرم تاکي-برادي کاردي که تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي قرار گرفته اند 92-01-32-1239
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ دندان پزشكي بررسی اپیدمیولوژیک و هیستولوژیک پاپولها و ندولهای لثه ای طبقه بندی نشده 1393-04-35-1458
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ اچ اس آر بررسی رابطه اجرای طرح نظام نوین سلامت با رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی درشش ماهه دوم سال1393 1393-04-32-1461
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ پزشكي فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی ارومیه از مهر 93 تا آذر 93 1393-04-32-1437
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ پزشكي بررسي زمان بهبودي پروتئينوري در بيماران مبتلا به نفريت لوپوسي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اروميه از شهريور 1388 تا شهريور1392 1393-04-32-1441
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ پزشكي مقایسه اثر متیل پردنیزولون و دگزامتازون بر پاسخهای التهابی سیستمیک بای پس قلبی ریوی و پیش آگهی بالینی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر 92-01-32-1246
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ پزشكي کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با و بدون درن در کله سیستیت حاد 1393-04-32-1444
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ پزشكي بررسي ارتباط بين يافته هاي پاتولوژيک و سونوگرافي پاور داپلر در توده هاي پستاني بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) در سال هاي 1393 و 1394 1393-04-32-1443
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ پزشكي فراوانی و پیامد بیماران سرطانی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی (ره)طی سال 1392-1389 1393-04-32-1378
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی خودکارآمدی،عزت نفس و پيامد درمان زنان نابارور خواهان روش تلقیح داخل آزمایشگاهی، مراجعه کننده به مرکز ناباروري شهر اروميه، سال 1393 1393-04-42-1324
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسي ميزان آکريل آميد موجود در برخي فراورده¬هاي سرخ کردني عرضه شده در سطح شهرستان اروميه به روش کروماتوگرافي 1393-04-41-1402
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ مركز تحقيقات سلامت مواد غذايي و آشاميدني بررسی رابطه بین کیفیت غذایی و ویتامین D دریافتی با شاخص های قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 1393-04-32-1388
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ مركز تحقيقات نوروفيزيولوزي اثر التهاب دوره‏ی نوزادی و پیش‏درمانی با سولفات منیزیم بر تشنج ناشی از هایپرترمی در موش صحرایی شیرخوار و اثر این مداخله‏ها بر تشنج ناشی از پنتیلن‏تترازول 1393-04-32-1427
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری کیسه ژل خنک کننده در محل برش استرنوم و درن سینه ای جنبی بر عملکرد ریه و درد ناشی از سرفه و تنفس عمیق در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونری بستری در مرکز آموزشی و درمانی و تحقیقاتی شهید مدنی تبریز در سال 93 1393-04-33-1467
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی نحوة اراية مراقبتهای زايمانی مبتنی بر شواهد و ميزان رضایت گیرندگان خدمات در بیمارستانهای سلماس و بوکان 1393-04-46-1481
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ مركز تحقيقات چاقي مادر و كودك بررسی ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی در دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه سال 1393 1393-04-61-1347
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ پزشكي مطالعه وضعيت استرس اکسيداتيو در نوزادان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي، قبل و بعد از يک ماه درمان با لووتيروکسين 1393-04-32-1411
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پزشكي تعیین نقش پروگنوستیک نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش بینی شدت بیماری کرونری، شدت اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ و مورتالیتی بیمارستانی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1392 – 1393 1393-04-32-1480
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ پزشكي تعیین میزان پوشش وعلل عدم پوشش واکسن انفلوانزا و پنوموکوک در بیماران پر خطر 1393-04-32-1469
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ پزشكي بررسي میزان موفقیت مصرف نيكورانديل در بيماران انسداد عروق كرونر در بيمارستان طالقاني اروميه 92-01-32-1294
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ پزشكي بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران به حفاظت پرتویی و عوامل مرتبط با آن در بخش های رادیولوژی بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1393 1393-04-32-1400
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ پزشكي تاثير آموزش در پیشگیری منطقی از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه 1393-04-32-1460
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ پزشكي علل زمينه اي موکورمايکوزيس سينوس بيني در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه در 5 سال اخير 1393-04-32-1449
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ پزشكي تعيين فراواني برخي عوامل موثر در تنبيه بدني کودکان قبل از سنين مدرسه مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان مطهري اروميه در سال 1393 1393-04-32-1350
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی ارتباط پیکا با پیامد بارداری آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1451
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری الگوی بزنف در پذیرش بهداشت دست پرستاران بخشهای همودیالیز مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درسال 1393. 1393-04-33-1416
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ پزشكي مقايسه ميزان موفقيت كارگذاري ماسك حنجره اي (LMA) در دو روش كلاسيك و چرخشي در اطفال تحت بيهوشي عمومي 1393-04-32-1466
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ پزشكي مقایسه واکنش لکتین Helix Pomatia در مول های هیداتیفرم کامل با پیامدهای مختلف 1393-04-32-1383
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ كميته تحقيقات دانشجويي ارزيابي معادله ي تعديل شده ي آناليز فضاي فکي با تعريف معادله ي منحني فکي در جمعيت 17-12ساله ي اروميه 92-01-35-1296
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ كميته تحقيقات دانشجويي  بررسی وضعیت ایمنی¬زایی HBS Ab در دانشجویان علوم¬آزمایشگاهی دانشکده¬ی پیراپزشکی ارومیه 1393-04-42-1376
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ كميته تحقيقات دانشجويي : بررسی علل و نتایج سوختگی کودکان در بیمارستان امام خمینی ارومیه (سپتامبر 2013-2014) 1393-04-32-1489
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ تحقيقات سلولي و مولكولي مطالعه مولکولی مقاومت به پرمترین در شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه 1393-04-58-1341
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسی رشد تکاملی کودکان در سال اول زندگی و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی- شهرستان ارومیه سال 1393 1393-04-46-1483
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ داروسازي مطالعه اثرات عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سینودون داکتیلون بر روی رمودلینگ قلبی، انفارکت سایز و آپوپتوزیس در انفارکتوس میوکارد در موشهایی صحرایی 1393-04-36-1490
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ داروسازي مطالعه اثرات عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سینودون داکتیلون بر روی فاکتور های همودینامیکی، الکتروکاردیوگرام و AMPK در نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد در موش های صحرایی 1393-04-36-1491
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ پزشكي شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (بیمارستان‌های امام خمینی (ره)، طالقانی و مطهری) در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ 1393-04-32-1459
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ پزشكي بررسی تأثیر کلسیم و ویتامینD بر استئاتوز کبدی در موش های صحرایی نر 1393-04-32-1477
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ پزشكي ارزیابی تاثیر استاتین ها بر پیامد بیماران نارسایی حاد کلیوی بستری در بخش مراقبت های ویژه 92-01-32-1277
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسي مقايسه اي تاثير آموزش خانواده محور به دو روش حضوري و تلفني بر خود مراقبتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو عضو انجمن ديابت اروميه در سال94- 1393 1393-04-33-1499
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ كميته تحقيقات دانشجويي بررسی میزان تداوم و عوامل موثر در قطع روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای ارومیه 1393-04-42-1500
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ اچ اس آر بررسي مقايسه هزينه- اثر بخشي پانسمان هاي نوين با پانسمانهاي سنتي درمراقبت از زخم هاي سوختگي بيمارن بستري در بخش سوختگي مرکز آموزشي درماني امام خميني اروميه-1392 1393-04-56-1385
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ پزشكي بررسی ارتباط بین شدت کبد چرب غیر الکلی با میزان سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی 1393-04-32-1365
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ پزشكي شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء ارومیه 1393-04-32-1434
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی اثربخشی مداخله مشاوره محور براسترس اختصاصی ناباروری در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی کوثر شهرستان ارومیه در سال1393 1393-04-33-1474
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ اچ اس آر بررسي تاثير مراقبت هاي درماني در مراکز اقامت اجباري بر علايم اختلال رواني ، سازگاري اجتماعي و عود مجدد سو مصرف مواد در معتادان ارجاعي 92-01-56-1198
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ كميته تحقيقات دانشجويي توانمندسازی زنان نابینا وکم بینا مراجعه کننده به انجمن نابینایان شهرستان ارومیه درخصوص سلامت باروری درسال 1393 1393-04-42-1492
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ تحقيقات سلولي و مولكولي تاثیر نانو ذرات اکسید مس و عصاره گیاه آلوئه ورا بر تکثیر رده سلولی توموری K562 1393-04-43-1504
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ مركز تحقيقات بهداشت باروري بررسي مقایسه ای پيامدهاي بارداري در سه گروه تزریق داخل رحمي، درمانهاي دارويي و بارداري خودبخودي در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني کوثر-1393 1393-04-00-1330
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دانشكده بهداشت بررسي حساسيت جمعيت Culex pipiens شهرستان اروميه به دلتامترين و آناليز توالي دو ژن CYP9M10 ، CYP4H34 دخيل در مقاومت به پايرتروييدها در آن 1393-04-34-1484
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ پزشكي بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D3 بر وضعیت گلیسمیک و ترکیب بدن در افراد پره دیابتی مبتلا به کمبود ویتامین D 1393-04-32-1506
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ پزشكي بررسي تاثير آموزش کادر پرستاري بر ميزان آمادگي والدين نوزادان بستري در بخش NICU بيمارستان مطهري براي ترخيص و پيامد نهايي بيماران در سال 1393 1393-04-32-1445
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ دندان پزشكي بررسی رادیوگرافیک شیوع ضایعات پری آپیکال در دندان های درمان ریشه شده و کیفیت درمان های اندودنتیک انجام شده دربیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی رادیولوژی 1393-04-35-1418
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ اچ اس آر بررسي وضعيت رنگهاي غیرمجاز در محصولات قنادي شهر اروميه 91-03-34-940
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ پزشكي مقایسه ی بیان P53 در آندومتریوزیس با سرطان های تخمدانی همراه آندومتریوزیس 1393-04-56-1421
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ پزشكي مقایسه تاثیر دگزامتازون و اندانسترون داخل وریدی و هر دو با هم در تهوع واستفراغ حین وبعد از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی 1393-04-32-1439
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ پزشكي بررسي سطح سرمی هورمون امنتین 1 در بیماران سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به سرطان ریه نسبت به افراد سیگاری و سالم 1393-04-32-1392
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسي استرس درک شده آموزش باليني و سبک هاي مقابله اي در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه و ارتقاء سبک هاي مقابله اي آن ها از طريق ارائه کارگاه آموزشي در سال تحصيلي 1393. 1393-04-33-1488
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ پزشكي ميزان شکست خارج سازی لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خمینی اروميه 1393-04-32-1435
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ داروسازي بیوسنتز نانوذرات اکسید مسCoNp)) با استفاده از باکتری لاکتو باسیلوس و بررسی اثرات آن برعلیه باکتری های بیماری زا 1393-04-36-1335
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ پزشكي بررسی عوامل خطر ، علایم و پیامد بیماران بستری شده با تشخیص ترومبوز وریدهای مغزی در بخش نورولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه در فاصله سالهای 1389 تا 1393 1393-04-32-1498
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ پزشكي تاثير چک ليست بر بهبود کيفيت شرح حال دربيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره) 1393-04-32-1486
طرح تحقيقاتي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ اچ اس آر بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی سالمندان شهرستان سلماس 1393-04-58-1355
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پزشكي تاثیر منیزیم بر گلودرد بیماران بعد از عمل در بیماران تحت لامینکتومی کمری با بیهوشی عمومی . 1393-04-32-1501
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ پزشكي تعیین دوز اپتیمم آنتی ژن پروماستیگوت¬های کشته شده بوسیله حرارت leishmania major سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) همراه با ادجوانت آلوم - نالتروکسان در ایمن سازی علیه بیماری لیشمانیوز جلدی 1393-04-32-1478
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر مشاوره با رویکرد شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرارومیه، سال 1393 1393-04-33-1507
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ مركز تحقيقات بهداشت باروري ررسي ارتباط بین سطح ‏‎ ‎‏ ‏BHCG‏ مایع فولیکول با وجود يا عدم وجود اووسیت در فولیکولهای بیماران ‏تحت درمان به روش تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم 1393-04-46-1487
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ پزشكي برآورد میزان دقت تعیین خط ترانس اپی کندیلار در حین عمل جراحی تعویض مفصل زانو 1393-04-32-1475
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر بکارگیری استراتژیهای ذخیره انرژی بر خستگی ناشی از سرطان در مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در مراکز درمانی دولتی و غیردولتی اروميه در سال 93 13 1393-04-33-1468
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تاثیر مداخله مشاوره محور زوجین بر مواجهه با خشونت علیه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر ارومیه، در سال 1394 1393-04-33-1503
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ پرستاري و مامايي اروميه بررسی تأثیر اجرای طرح ترخیص بر توان خود مراقبتی بیماران تحت درمان آنژیوپلاستی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) ارومیه در سال 1393 1393-04-33-1497
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ پزشكي بررسی ارزش پیش آگهی miRNA های 146a ،155و پروتئین های آلفا1آنتی تریپسین وهاپتوگلوبین در تیپ I بیماری مولتیپل میلوما 1393-04-32-1332
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ پزشكي تآثیر تزریق زیرتنون لیدوکائین بر درد و بیقراری پس از جراحی استرابیسم 1393-04-32-1496
پايان نامه دانشجويي ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ پزشكي بررسي نقش VATS در تشخيص پلورال افيوژن با علت نا مشخص در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) درسال 93 تا 94 1393-04-32-1428

 
 By: Peyvandco.com